ABCDEFGHCHIJKLMNOPRSTUVWYZ

A

Adiuretinový test, Ambulantní monitorování EKG, Ambulantní monitorování EKG podle Ho, Amniocentéza, Amniocentis, Angiografie, Angiografie srdce, Angiokardiografické vyšetření, Angiokardiografie, Arteriografie, Arthroscopy, Artroskopie, Aspirace kostní dřeně, Audiometrie, Audiometry,

B

Bicyklová ergometrie, Biopsie jater, Biopsie ledvin, Bronchoskopie,

C

Celotělová pletysmografie, Cétéčko, Computed tomography, CT - Cétéčko, CTG vyšetření, Cystoskopie,

D

Descendentní urografie, Duktografie, Duodendoskopie,

E

ECHO, ECHO, ECHO (ultrazvuk) srdce, Echografie, Echokardiografické vyšetření srdce, Echokardiografie, EKG, Elektrokardiografie, Elektromyografie, EMG, Emisní počítačová tomografie, Endoskopické vyšetření břišní dutiny, Endoskopické vyšetření dělohy, Endoskopické vyšetření kloubní dutiny, Endoskopické vyšetření konečníku, Endoskopické vyšetření žaludku, Endoskopie, Ergometrie, Ezofagogastroduodendoskopie,

F

Falopletysmografie, Fibroskopie, Fibroskopie žaludku, Fibroskopie žaludku, Flebografie, Foniatrické vyšetření, Funkční vyšetření plic,

G

Galaktografie, Gamagrafie, Gastroduodendoskopie, Gastroskopie (Vyšetření žaludku), Genitální pletysmografie, Glykemická křivka, Glykemický profil, Gynekologické vyšetření,

H

Histologické vyšetření, Holter EKG, Holterovo ambulantní monitorování EKG, Holterovo monitorování, Horní endoskopie, Hysteroskopie,

CH

Chirurgické vyšetření,

I

Intravenózní vylučovací urografie, Irigografie, IVU,

J

Jednofotonová emisní výpočetní tomografie,

K

Kardiotokografie, Klasický koncentrační pokus, Kolonoskopie, Kolposkopie, Koncentrační pokus, Koncentrační test, Končetinová pletysmografie, Koronární angiogram, Koronarografie, Koronarografie, KTG,

L

Laparoskopie, LP, Lumbálka, Lumbální punkce,

M

Magnetická rezonance, Mammografie, Mamografie, Měření citlivosti sluchu, Měření elektrické aktivity svalu a nervu, Měření glykemie vícekrát za den, Měření rychlosti močového proudu, Měření sluchového prahu, MNR, MR, MRI,

N

Nativní kolposkopie, Neurologické vyšetření, Nukleární magnetická rezonance,

O

Odběr kostní dřeně, Odběr kostní dřeně z hrudní kosti, Odběr plodové vody, OGTT, OGTT, Okluzivní pletysmografie, Okluzní pletysmografie, Okluzní žilní pletysmografie končetinová, Oral glucose tolerant test, Orální glukózový toleranční test, Otoskopie,

P

Penilní pletysmografie, Perimetrie, PET, Pletysmografie, Plicní celotělová pletysmografie, Počítačová tomografie, Popis vyšetřovací metody, Popis vyšetřovací metody, Pozitronová emisní tomografie, PPG, Prstová pletysmografie, Přední a střední rinoskopie, PSA marker, Punkce kostní dřeně, Punkce kostní dřeně, Punkce z kosti,

Q

Quantiferon test,

R

Radioizotopické vyšetření, Rektoskopie, Rentgen, Rentgen plic, Rentgenové vyšetření koronárních tepen, Rentgenové vyšetření prsu, Rentgenový snímek, Revmatoidní faktor, Rhinoskopie, Rinoskopie, Rivaltova zkouška, RTG,

S

Scintigrafie, Sedimentace erytrocytů , Skiagrafie, Snímkování, SONO, SONO, Sonografie, Sonografie, SPECT, Spirografie, Spirometrie, Srdeční cevka, Srdeční enzymy, Srdeční katetrizace, Statická scintigrafie, Sternální punkce,

Š

Šlapání na kole,

T

Těhotenský hormon, Tomografická scintigrafie, Torakoskopie, Torakotomie, Trepanobiopsie, Tumor markery,

U

UFM, Ultrasonografie, Ultrasonografie krkavic, Ultrazvuk, Ultrazvuk karotid, Ultrazvukové vyšetření srdce, Uroflowmetrie, US, USG, Uteroskopie, UZ, UZ,

V

Vaginoskopie, Velký a malý glykemický profil, Venózně okluzní objemová pletysmografie, Virtuální kolonoskopie, Vylučovací urografie, Výpočetní tomografie, Vyšetření amylázy, Vyšetření audiometrem, Vyšetření břišní dutiny, Vyšetření děložní dutiny, Vyšetření etylglukuronidu, Vyšetření konečníku, Vyšetření konečníku, Vyšetření kreatinkinázy, Vyšetření mozkomíšního moku, Vyšetření nosní dutiny, Vyšetření perimetrem, Vyšetření pochvy a děložního čípku, Vyšetření pomocí flexibilního endoskopu, Vyšetření prostaty, Vyšetření rekta, Vyšetření srdečních ozev plodu a stahů dělohy, Vyšetření stolice, Vyšetření zorného pole,

Z

Zátěžová echokardiografie, Zátěžové EKG, Zátěžové EKG,


Chirurgie

Laparoskopie,

Gynekologie

Kardiotokografie, Kolposkopie, Hysteroskopie, Amniocentéza,

Interní medicína

Angiografie, Bronchoskopie, Echokardiografie, EKG, Ergometrie, Fibroskopie, Gastroskopie (Vyšetření žaludku), Glykemický profil, Holterovo ambulantní monitorování EKG, Koncentrační pokus, Končetinová pletysmografie, Koronarografie, Odběr kostní dřeně, Orální glukózový toleranční test, Pletysmografie, Prstová pletysmografie, Rektoskopie, Spirometrie, Sternální punkce,

Neurologie

Elektromyografie, Lumbální punkce,

Oftalmologie

Vyšetření perimetrem,

ORL

Rhinoskopie, Bronchoskopie, Audiometrie,

Ortopedie

Artroskopie,

Radiologie

CT - Cétéčko, Magnetická rezonance, Mamografie, Rentgen, Ultrazvuk, Ultrazvuk karotid, Angiokardiografie,

Urologie

Penilní pletysmografie, Uroflowmetrie, Intravenózní vylučovací urografie, Vyšetření prostaty,

Vyšetření

Biopsie jater, Biopsie ledvin, Cystoskopie, Foniatrické vyšetření, Gynekologické vyšetření, Histologické vyšetření, Chirurgické vyšetření, Irigografie, Kolonoskopie, Neurologické vyšetření, Otoskopie, Vyšetření prostaty, Pozitronová emisní tomografie, Scintigrafie, SPECT, Echokardiografické vyšetření srdce, Amniocentéza, Audiometrie, Vyšetření konečníku, Angiokardiografie, Srdeční katetrizace, Sedimentace erytrocytů , Torakoskopie, Torakotomie, Vyšetření stolice, Vyšetření kreatinkinázy, Vyšetření etylglukuronidu, Vyšetření amylázy, Virtuální kolonoskopie, Tumor markery, Trepanobiopsie, Těhotenský hormon, Srdeční enzymy, Rivaltova zkouška, Rentgen plic, Revmatoidní faktor, Quantiferon test, PSA marker,

Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události