ABCDEFGHCHIJKLMNOPRSTUVWYZ

A

Adiuretinový test, Ambulantní monitorování EKG, Ambulantní monitorování EKG podle Ho, Amniocentéza, Amniocentis, Angiografie, Angiografie srdce, Angiokardiografické vyšetření, Angiokardiografie, Arteriografie, Arthroscopy, Artroskopie, Aspirace kostní dřeně, Audiometrie, Audiometry,

B

BAL, Bicyklová ergometrie, Biopsie jater, Biopsie ledvin, Biopsie prostaty, Biopsie štítné žlázy, Bronchoalveolární laváž, Bronchoskopie,

C

CA 125 marker, CA 15-3 marker, CA 19-9 marker, CEA marker, Celotělová pletysmografie, Cétéčko, Computed tomography, Coombsův test, C-Peptid, CRP, CT - Cétéčko, CT enteroklýza, CTG vyšetření, Cystoskopie, Cytologické vyšetření,

D

D-dimery, Denzitometrie, Dermatoskopie, Descendentní urografie, Diagnostika cukrovky, Duktografie, Duodendoskopie, Dvojbalonová enteroskopie,

E

ECHO, ECHO, ECHO (ultrazvuk) srdce, Echografie, Echokardiografické vyšetření srdce, Echokardiografie, EKG, Elastografie jater, Elektrofyziologické vyšetření srdce, Elektrokardiografie, Elektromyografie, EMG, Emisní počítačová tomografie, Endoskopická sonografie, Endoskopické vyšetření břišní dutiny, Endoskopické vyšetření dělohy, Endoskopické vyšetření kloubní dutiny, Endoskopické vyšetření konečníku, Endoskopické vyšetření žaludku, Endoskopie, Endosono, Endosonografie, Enteroklýza, ERCP, Ergometrie, EUS, Ezofagogastroduodendoskopie,

F

Falopletysmografie, Fibroskopie, Fibroskopie žaludku, Fibroskopie žaludku, Fistulografie, Flebografie, Foniatrické vyšetření, Funkční vyšetření plic,

G

Galaktografie, Gamagrafie, Gastroduodendoskopie, Gastroskopie (Vyšetření žaludku), Genitální pletysmografie, Gleasonovo skóre, Glykemická křivka, Glykemický profil, Glykovaný hemoglobin, Gynekologické vyšetření,

H

HE4 marker, Hemokultura, Histologické vyšetření, Holter EKG, Holterovo ambulantní monitorování EKG, Holterovo monitorování, Horní endoskopie, Hysteroskopie,

CH

Chirurgické vyšetření, Chromoendoskopie,

I

Implantabilní monitorovací jednotka, Intravenózní vylučovací urografie, Irigografie, IVU,

J

Jaterní testy, Jednofotonová emisní výpočetní tomografie, Jícnová echokardiografie, Jícnová manometrie,

K

Kalprotektin ve stolici, Kapslová endoskopie, Kardiotokografie, Klasický koncentrační pokus, Kolonoskopie, Kolposkopie, Koncentrační pokus, Koncentrační test, Končetinová pletysmografie, Koronární angiogram, Koronarografie, Koronarografie, KTG, Kyretáž dělohy, Kyslíkový test,

L

Laparoskopie, Laryngoskopie, LP, Lumbálka, Lumbální punkce,

M

Magnetická rezonance, Mammografie, Mamografie, Mediastinoskopie, Měření citlivosti sluchu, Měření elektrické aktivity svalu a nervu, Měření glykemie vícekrát za den, Měření nitrolebního tlaku, Měření rychlosti močového proudu, Měření sluchového prahu, Mingazziniho zkouška, MNR, MR, MRCP, MRI,

N

Nativní kolposkopie, Natriuretické peptidy, Neurologické vyšetření, Novorozenecký laboratorní screening, Nukleární magnetická rezonance,

O

Odběr kostní dřeně, Odběr kostní dřeně z hrudní kosti, Odběr plodové vody, OGTT, OGTT, Okluzivní pletysmografie, Okluzní pletysmografie, Okluzní žilní pletysmografie končetinová, Okultní krvácení - test, Oral glucose tolerant test, Orální glukózový toleranční test, Otoskopie,

P

Penilní pletysmografie, Perimetrie, PET, PH-metrie jícnu, Pletysmografie, Plicní celotělová pletysmografie, Počítačová tomografie, Popis vyšetřovací metody, Popis vyšetřovací metody, Pozitronová emisní tomografie, PPG, Protilátky proti citrulinu, Prstová pletysmografie, Přední a střední rinoskopie, PSA marker, Punkce kostní dřeně, Punkce kostní dřeně, Punkce z kosti,

Q

Quantiferon test,

R

Radioizotopické vyšetření, Rektoskopie, Rentgen, Rentgen plic, Rentgenové vyšetření koronárních tepen, Rentgenové vyšetření prsu, Rentgenový snímek, Revmatoidní faktor, Rhinoskopie, Rinoskopie, Rivaltova zkouška, RTG,

S

Scintigrafie, Sedimentace erytrocytů , Skiagrafie, Snímkování, SONO, SONO, Sonografie, Sonografie, SPECT, Spirografie, Spirometrie, Srdeční cevka, Srdeční enzymy, Srdeční katetrizace, Statická scintigrafie, Sternální punkce,

Š

Šlapání na kole,

T

Těhotenský hormon, Tomografická scintigrafie, Torakoskopie, Torakotomie, Trepanobiopsie, Tumor markery,

U

UFM, Ultrasonografie, Ultrasonografie krkavic, Ultrazvuk, Ultrazvuk karotid, Ultrazvukové vyšetření srdce, Uroflowmetrie, US, USG, Uteroskopie, UZ, UZ,

V

Vaginoskopie, Velký a malý glykemický profil, Venózně okluzní objemová pletysmografie, Virtuální kolonoskopie, Vylučovací urografie, Výpočetní tomografie, Vyšetření amylázy, Vyšetření audiometrem, Vyšetření břišní dutiny, Vyšetření děložní dutiny, Vyšetření etylglukuronidu, Vyšetření konečníku, Vyšetření konečníku, Vyšetření kreatinkinázy, Vyšetření mozkomíšního moku, Vyšetření nosní dutiny, Vyšetření perimetrem, Vyšetření pochvy a děložního čípku, Vyšetření pomocí flexibilního endoskopu, Vyšetření prostaty, Vyšetření rekta, Vyšetření srdečních ozev plodu a stahů dělohy, Vyšetření stolice, Vyšetření zorného pole,

Z

Zátěžová echokardiografie, Zátěžové EKG, Zátěžové EKG,


Chirurgie

Laparoskopie,

Gynekologie

Kardiotokografie, Kolposkopie, Hysteroskopie, Amniocentéza, Kyretáž dělohy,

Interní medicína

Angiografie, Bronchoskopie, Echokardiografie, EKG, Ergometrie, Fibroskopie, Gastroskopie (Vyšetření žaludku), Glykemický profil, Holterovo ambulantní monitorování EKG, Koncentrační pokus, Končetinová pletysmografie, Koronarografie, Odběr kostní dřeně, Orální glukózový toleranční test, Pletysmografie, Prstová pletysmografie, Rektoskopie, Spirometrie, Sternální punkce,

Neurologie

Elektromyografie, Lumbální punkce,

Oftalmologie

Vyšetření perimetrem,

ORL

Rhinoskopie, Bronchoskopie, Audiometrie,

Ortopedie

Artroskopie,

Radiologie

CT - Cétéčko, Magnetická rezonance, Mamografie, Rentgen, Ultrazvuk, Ultrazvuk karotid, Angiokardiografie, Enteroklýza,

Urologie

Penilní pletysmografie, Uroflowmetrie, Intravenózní vylučovací urografie, Vyšetření prostaty, Gleasonovo skóre,

Vyšetření

Biopsie jater, Biopsie ledvin, Cystoskopie, Foniatrické vyšetření, Gynekologické vyšetření, Histologické vyšetření, Chirurgické vyšetření, Irigografie, Kolonoskopie, Neurologické vyšetření, Otoskopie, Vyšetření prostaty, Pozitronová emisní tomografie, Scintigrafie, SPECT, Echokardiografické vyšetření srdce, Amniocentéza, Audiometrie, Vyšetření konečníku, Angiokardiografie, Srdeční katetrizace, Sedimentace erytrocytů , Torakoskopie, Torakotomie, Vyšetření stolice, Vyšetření kreatinkinázy, Vyšetření etylglukuronidu, Vyšetření amylázy, Virtuální kolonoskopie, Tumor markery, Trepanobiopsie, Těhotenský hormon, Srdeční enzymy, Rivaltova zkouška, Rentgen plic, Revmatoidní faktor, Quantiferon test, PSA marker, Protilátky proti citrulinu, pH-metrie jícnu, Okultní krvácení - test, Novorozenecký laboratorní screening, Natriuretické peptidy, MRCP, Mingazziniho zkouška, Měření nitrolebního tlaku, Mediastinoskopie, Laryngoskopie, Kyslíkový test, Kapslová endoskopie, Kalprotektin ve stolici, Jícnová manometrie, Jícnová echokardiografie, Jaterní testy, Implantabilní monitorovací jednotka, Chromoendoskopie, Hemokultura, HE4 marker, Glykovaný hemoglobin, Gleasonovo skóre, Fistulografie, ERCP, Endosonografie, Elektrofyziologické vyšetření srdce, Elastografie jater, Dvojbalonová enteroskopie, Diagnostika cukrovky, Dermatoskopie, D-dimery, Denzitometrie, Cytologické vyšetření, CT enteroklýza, CRP, C-Peptid, Coombsův test, CEA marker, CA 125 marker, CA 15-3 marker, CA 19-9 marker, Bronchoalveolární laváž, Biopsie štítné žlázy, Biopsie prostaty,

Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události