Mingazziniho zkouška

Mingazziniho zkouška je vyšetření, které je prováděno zejména na neurologii, ale využívají ho i jiná oddělení, vyšetření zachycuje asymetrické snížení svalové síly na některé z končetin. Jde o poměrně běžně prováděné fyzikální vyšetření nejčastěji prováděné na horních končetinách.

Kapitoly

Průběh vyšetření

Vyšetření probíhá následovně: Pacient zavře oči a předpaží ruce, po té by měl udržet ruce 30 vteřin ve stejné výšce, pokud se mu to nepodaří a jedna z končetin klesne, je výsledek testu pozitivní. U dolních končetin test probíhá obdobně, pouze je pacient v poloze vleže na zádech a nohy má pokrčené v kolenou, pokud jednu z nich neudrží jde opět o pozitivní výsledek.

Výsledek

Pozitivní výsledek Mingazziniho zkoušky značí na jedné z končetin poruchu svalové síly, tedy ochrnutí. Ochrnutí jedné končetiny a druhé ne je typické zvláště při tak zvané lateralizaci u mozkové mrtvice a proto je využívána právě pro potvrzení mrtvice.

Po pozitivním výsledku Mingazziniho zkoušky obvykle ihned následuje vyšetření na naurologii i s vyšeřením pomocí zobrazovacích metod (nejčastěji CT), které má za úkol rozlišit ischemickou od krvácivé mozkové příhody.

Rizika

Problém nastává u mozkových příhod, které nepostihují svalovou sílu končetin (například mozková mrtvice způsobující poruchy řeči), u takových příhod je Mingazziniho zkouška nepřesná a pokud je podezření na mozkovou příhodu značné, provádí se neurologické vyšetření i u negativní Mingazziniho zkoušce.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události