Implantabilní monitorovací jednotka

Implantabilní monitorovací jednotka také označovaná zkráceně ILR (Implantable Loop Recorder), je metodou spadající pod vyšší kardiologická pracoviště. Nejčastěji je ILR užívána u pacientů s opakovanými krátkodobými poruchami vědomí (synkopami), kde je současně podezření na existenci poruchy srdečního rytmu, kterou ale nedokáží odhalit jiné metody.

Implantabilní monitorovací jednotka je malý přístroj, který na rozdíl od kardiostimulátoru nedokáže stimulovat a slouží čistě k záznamu elektrické srdeční aktivity. Tento přístroj dokáže zachycovat méně časté krátkodobé arytmie. Dřívější verze těchto přístrojů vyžadovaly aktivaci pacientem při obtížích, moderní přístroje se již dokáží zapnout samy při zaznamenání poruchy srdečního rytmu.

Implantabilní monitorovací jednotka je zaváděna pod kůži, preventivně pacient obvykle dostává antibiotika a v lokální anestezii je mu pak naříznuta kůže a přístroj je všit do podkoží.

Hlavním přínosem tohoto vyšetření je možné odhalení skrytých poruch srdečního rytmu, které mají za důsledek stavy bezvědomí, které se opakují. Pokud je odhalena arytmie je následně jednodušší vybrat vhodný léčebný postup. Jakmile je vyšetření ukončeno a přístroj dál již není v těle pacienta třeba, je opětovně v lokální anestezii snadno odstraněn.

Kapitoly

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události