Biopsie prostaty

Biopsie prostaty se provádí obvykle u starších mužů a jde o vyšetření, při kterém se získá vzorek/vzorky prostaty pro následné histologické vyšetření.

Kapitoly

Průběh vyšetření

Do konečníku pacienta je zavedena ultrazvuková sonda a následně jsou pomocí speciální jehly kontrolované bioptickou pistolí odebrány vzorky pro histologické vyšetření. Obvykle jde o 6-12 vzorků z různých částí prostaty. Bioptická pistole zároveň zajišťuje rychlé vysunutí a zasunutí jehly a tak umožňuje odebrání většího množství vzorků.

Biopsie je zpravidla prováděná bez uspání, vyšetření předchází pouze podání léků na uklidnění (není pravidlem). Obyčejně je, pro zajištění vyprázdněného konečníku pacienta, podán večer před vyšetřením čípek.

Pro koho je vyšetření vhodné

Biopsie prostaty se provádí nejčastěji pro určení histologických změn, které by značily rakovinu prostaty. Pokud je prostata zvětšená (zejména při nepravidelném uzlovitém zvětšení) a současně je zvýšená hladina prostatického specifického antigenu (PSA), je reálné podezření na výskyt rakoviny prostaty a přistupuje se k tomuto vyšetření. PSA je tak zvaný tumor marker, získává se z krve a je nezřídka signálem výskytu rakoviny prostaty.

Výhody a nevýhody biopsie prostaty

Nevýhodou biopsie prostaty je nepříjemnost zákroku, která může být doprovázena bolestí. Podráždění prostaty při zákroku s sebou může nést následný zhoršený odtok moči, krev v moči či stolici (krvácení zpravidla samo ustává), v dnech následujících po biopsii je možný výskyt i krve ve spermatu. I přesto, že je zákrok prováděn v přísných aseptických podmínkách, je možný průnik infekce do prostaty doprovázený bolestí a horečkami.

Výhodou biopsie prostaty je jednoznačně to, že jde prakticky o jediný způsob jakým lze rozlišit rakovinu prostaty od nezhoubného zvětšení prostaty. Zvětšená prostata a zvýšená koncentrace PSA může být mnohdy zavádějící a nelze na jejím základu určit přesnou diagnózu.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události