Umění pro zdraví: Terapeutický potenciál tvůrčích aktivit

Umění je neodmyslitelnou a neoddělitelnou součástí lidské kultury. Umění můžeme pojmout jako lidskou činnost, do které se promítá tvůrčí potenciál a talent určitého jedince.

Druhy umění

  • Výtvarné (malířství, sochařství, architektura)

  • Múzická či performativní (hudba, zpěv, tanec, divadlo)

Výsledkem výtvarného umění jsou obrazy např. Slunečnice – Vincent van Gogh (impresionismus), sochy – David – Michelangelo Buonarroti (renesance) či z architektury hotel a vysílač Ještěd od Karla Hubáčka (od roku 1973)

V múzickém umění zmíníme například cyklus symfonických básní „Mou Vlast“ od skladatele Bedřicha Smetany, operní pěvkyni Gabrielu Beňačkovou v roli Mařenky z Prodané nevěsty či Karla Gotta s písní „Lady Karneval“, z tanečního oboru sólistu baletu Národního divadla v Praze Vlastimila Harapese či vynikající herečku Danu Medřickou v Kočičí hře.

 

Definice zdraví

Definice zdraví dle WHO je biopsychosociální pohoda.

  • Bio – fyzické zdraví (nebolí nás například svaly nebo hlava)

  • Psycho – duševní zdraví (netrpíme úzkostmi, depresemi, náhlými výkyvy nálad)

  • Sociální – společenská úroveň (navazujeme kontakty se společností, nejsme v izolaci)

V rámci Covidu-19 se dbalo především na fyzickou část zdraví. Protože Covid-19 Českou republiku dlouho neopouštěl, někteří lidé začali propadat úzkostem, depresím či náhlým změnám nálad. Linky bezpečí a psychologové, kteří poskytovali služby on-line neměli v této době o klienty nouzi. Sociální zdraví bylo podlomeno celé společnosti v rámci vládních proticovidových opatření, když se lidé mezi sebou nesměli stýkat. Postcovidové příznaky ovlivňují některým lidem stále jejich zdraví.

 

Terapeutický potenciál tvůrčích aktivit

  • Arteterapie

  • Muzikoterapie

  • Terapie tancem

  •  

Arteterapie

Lidé, kteří se potýkají s různými duševními poruchami či problémy se mohou uchýlit k umění, které může být i součástí terapie. Nejlepším způsobem je být aktérem. Najít v sobě potenciál a věnovat se tvůrčí činnosti. Když si člověk vezme do ruky tužku a papír nebo štětec a vodovky, může se směle pustit do malby obrazu. Vědní obor, který využívá výtvarné techniky v rámci psychoterapie se nazývá arteterapie. Arteterapie používá výtvory klienta k lepšímu vhledu do jeho psychického rozpoložení. Klient může své negativní emoce do obrazu promítnout. Zkušenému psychoterapeutovi klientovo dílo pomůže k podrobnějšímu vhledu do jeho emocí, pohnutek a potřeb.

 

Muzikoterapie

Muzikoterapie využívá hudební prostředky. Jedná se o léčebné a podpůrné postupy, které pomáhají klientovi v terapii. Klient by se měl zlepšit v intrapersonálních a interpersonálních vztazích. Hra na hudební nástroj či zpěv uvolňují hormon štěstí – dopamin. Ten se může uvolňovat i při poslechu hudby, když jedinci naskakuje tzv. „husí kůže“. Aktivují se v mozku místa, která jsou zodpovědná za smyslové zážitky a zpracovávají emoce. Také se dle studie neurovědců zvýšila aktivita v části mozku, kterým je prefrontální kortex. Zaměřuje se například na soustředění, chápání, rozhodování a řídí sociální chování.

 

Terapie tancem

Tanec je přirozenou součástí člověka. Houpání, kolébání, tleskání a dupání využívají maminky se svými dětmi často nevědomky. Srdeční tep maminky má na miminka uklidňující účinek. Existují různé druhy tanců, počínaje tanci určených k rituálům ke společenským tancům či tancům různých formací a stylů. Taneční terapie je opřena o pohyb k dosažení emoční a fyzické rovnováhy. Při fyzické činnosti se vyplavují tzv. hormony štěstí endorfiny, díky kterým máme dobrou náladu a také nejsme tolik náchylní k úzkostným stavům a depresím.

 

Terapeutický potenciál umění jako prevence

Terapeutický potenciál umění lze využít nejen u klientů s potížemi, ale i v rámci prevence nejen duševního zdraví. Je známo, že děti, mladiství i dospělí, kteří se věnují tvůrčí činnosti nemají tolik duševních potíží. Přijde-li na ně špatná nálada, automaticky sáhnou po tužce a papíru, nebo usednou za klávesy a opřou se do nich. Když k tomu přidají ještě zpěv, dostaví se úleva. Jiní si pustí příslušnou hudbu a ze splínu se vytancují. Těmito činnostmi předcházejí duševním neduhům.

 

Zdroje:

https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3220225-vedci-uz-vi-co-se-deje-v-mozku-kdyz-cloveku-pri-poslechu-hudby-beha-mraz-po-zadech

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnins.2020.565815/full%20%20

https://www.vizetance.org/umeni-ve-zdravi


(Nehodnoceno)


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události