CRP

C-Reaktivní Protein zkráceně CRP je označení sloučeniny užívané hlavně při diagnostice nemocí a zároveň s její pomocí lékař dokáže lépe určit, zda je pro léčbu infekce třeba použít antibiotika. Jelikož je snadné CRP změřit, hojně se využívá i u praktických lékařů.

Kapitoly

Na jakém principu vyšetření funguje

CRP řadíme mezi bílkoviny akutní fáze a tvoří se v játrech. Při výskytu zánětlivých procesů v těle se koncentrace CRP zvyšuje. Lidské tělo reaguje zánětlivými procesy na řadu příčin, není proto neobvyklé, že jsou zaznamenány vyšší koncentrace bílkovin akutní fáze relativně často. Takovými příčinami mohou být infekce různého původu, nádorová onemocnění i autoimunitní choroby.

Hladina CRP je v krvi zdravého jedince velmi nízká (6 mg/l a méně) a při výskytu zánětlivých procesů dosahuje jeho míra i desítek až stovek mg/l,  tedy hladiny násobně vyšší. Jednou z výhod CRP je tak jeho citlivost i rychlý nárůst hodnot, v rámci hodin od počátku zánětu.

Důležitým faktorem je také to, že u infekce jsme schopni rozlišit její původ dle hladin CRP v krvi.

  • 6-30 mg/l naznačuje infekci virovou
  • CRP více než 30 mg/l infekci bakteriální

K čemu se CRP využívá?

Nejčastějším využití, se kterým se pacient setkává, je při horečkách. Hladina CRP velmi snadno dokáže určit, zda je pro pacienta vhodná léčba antibiotiky. Po odebrání malého vzorku krve se lékař pomocí přístroje, který má přímo v ordinaci, po pár minutách dozví hladinu CRP, pokud je vyšší než 30mg/l je velmi pravděpodobné, že se jedná o bakteriální infekci a je tedy vhodné nasadit antibiotika. Toto vyšetření tak eliminuje problém, kdy se na virová onemocnění zbytečně předepisují antibiotika a bakterie v těle si tak budují rezistenci a snižuje se, nebo se úplně ruší účinek antibiotik.

Pomocí opakovaného měření CRP při nasazení antibiotik u bakteriální infekce je zároveň lékař schopen ověřit a zhodnotit jejich účinek dle rychlosti poklesu hladiny CRP v krvi.

Hladina CRP vyšší než 6 mg/l bez příznaků virové infekce zároveň může být indikátorem nějakého patologického procesu. V takovéto situaci je u pacienta často podezření výskytu autoimunitních chorob nebo nádorů a je tak podnětem k dalším vyšetřením. CRP je tak součástí i celkového vyšetření krve v biochemických laboratořích.

Alternativy

Závěrem je třeba zmínit, že lze využít i protein prokalcitonin (rovněž protein akutní fáze), který má rychlejší nárůst koncentrace a zároveň lépe rozlišuje bakteriální infekce od dalších zánětů. Nicméně není zdaleka využíván tak hojně jako CRP, protože určení jeho hladiny v krvi je výrazně dražší než je tomu u CRP.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události