Glykemický profil

Měření glykemie vícekrát za den, velký a malý glykemický profil

Nemoci, při nichž je využito glykemického profilu: laktózová intolerance

Glykemický profil je vyšetření, při kterém je opakovaně a několikrát během dne měřena glykemie pacienta, tedy hladina cukru v krvi. Toto měření může provádět i sám pacient, jde o tzv. self monitoring. Díky tomu si pak sám může upravovat, samozřejmě na základě předchozí konzultace s ošetřujícím lékařem, dávky inzulinu. Self monitoring glykemického profilu je velmi užitečný především v případě nově diagnostikovaných diabetiků, kteří se tímto způsobem učí souvislostem mezi konzumovaným jídlem, dávkou inzulinu i pohybem.

Díky pravidelnému měření glykemického profilu a intenzifikovaného režimu aplikace inzulinu mají pacienti s cukrovkou kontrolu nad svojí nemocí, takže mohou vést aktivní život. Ačkoliv musí detailně znát diabetes a několikrát denně provádět vpichy do kůže, na rozdíl od pacientů v konvenčním režimu nejsou samotnou nemocí tolik omezováni a nemají v takové míře rigidní léčebný režim. Již nyní se uvažuje o inzulinových pumpách, jež budou pracovat s uzavřeným okruhem. Speciální čidlo pak bude samo monitorovat hladinu glykémie, na což bude pumpa reagovat vhodnou dávkou inzulinu. Tak se v budoucnu pacientům s diabetem jistě usnadní život.

Kapitoly

Provedení gastroskopie

Gastroskopie slouží k diagnostice nemocí jícnu, žaludku a dvanáctníku až po úsek D2. Vyšetření je prováděno vleže, přístroj je zaváděn ústy. Vyšetření se provádí ohebnými gastroskopy s přímou optikou. Cílený odběr tkáně k mikroskopickému vyšetření bývá pravidlem. Z léčebných zákroků je nejčastěji prováděna tzv. endoskopická hemostáza a polypektomie (viz. níže).

Endoskopická hemostáza je zastavení krvácení z cévy, vředu, nádoru nebo jícnových žilních městků. Nejčastěji se provádí injekční technikou. Do pracovního kanálu přístroje se zavede ohebný injektor, který je na konci opatřen jehlou. Na druhém konci je připojena injekční stříkačka k aplikaci různých látek, které v cílové tkáni způsobí zastavení krvácení. Kromě injekční techniky lze použít také elektrokoagulaci (zástava krvácení teplem vznikajícím účinkem vysokofrekvenčního proudu), laser, argonový paprsek nebo biologická či syntetická lepidla.

Endoskopická polypektomie je odstranění polypu. Polyp je stopkatý útvar na sliznici nenádorové nebo nádorové povahy. Polypektomie je prováděna obvykle pomocí elektrokoagulační kličky. Samozřejmou součástí výkonu je vybavení odstraněného polypu z průsvitu zažívací roury ven tak, aby mohla být tkáň odeslána k řádnému mikroskopickému vyšetření, na jehož výsledku závisí další léčebný postup. Příliš velké polypy, obvykle nádorové povahy, které nemohou být kompletně endoskopicky odstraněny, musí být řešeny klasickou chirurgickou operací.

Gastroskopie se provádí nalačno, před vyšetřením je obvykle nitrožilně podán uklidňující lék. Prostá gastroskopie je prováděna ambulantně, avšak pokud je součástí vyšetření i léčebný zákrok, je nutná krátkodobá hospitalizace.

Hormony ovlivňující metabolismus glukózy

Inzulin je peptidový hormon, jehož prostřednictvím reagují slinivkové B-buňky na vzestup glykemie, k čemuž dochází po konzumaci jídla. Díky nim pak může glukóza vstoupit do buněk, v nichž je její energie plně využita, čímž glukóza de facto odejde z krve, a tak zároveň klesá glykemie.

Glukagon je rovněž peptidový hormon, jehož prostřednictvím reagují slinivkové A-buňky na pokles glykemie, tedy v období hladu. Představuje jakýsi protiklad inzulinu, neboť on naopak působí proti spotřebě glukózy v buňkách. Vyvolává játrové štěpení glykogenu a glukózovou novotvorbu, díky čemuž glykemie opět začne stoupat. Součástí metabolismu glukózy jsou i další hormony, jako například růstový hormon, hormon štítné žlázy, kortikosteroidy či katecholaminy.

Před měřením glykemie

Na vyšetření glykemického profilu se diabetici nemusí nijak připravovat.

Průběh vyšetření glykemického profilu

Měření glykemie zvládá diabetik většinou sám za pomoci glukometru, což je malý digitální přístroj na určení glykemického profilu. Prvním krokem je pak zasunutí speciálního testovacího proužku, který je jen na jedno použití, do glukometru.

Na testovací proužek je nutné nasát kapku kapilární krve, kterou pacient získá na prstu ruky. Volte poslední článek prstu a vpich proveďte ne do bříška, ale mírně na straně, neboť tam je to méně bolestivé. Před vpichem je ještě nutné místo dezinfikovat. Po vpichu nejprve první kapku krve otřeme a teprve druhou nasajeme do kapiláry v testovacím proužku.

Malý glykemický profil

Malý glykemický profil znamená čtyřikrát denně vyšetření glykemie, a to před snídaní, před obědem, před večeří a než ulehneme ke spánku. V případě diabetiků s intenzifikovanou inzulinoterapií doporučujeme měření malého glykemického profilu alespoň dvakrát do týdne a navíc každý den ranní měření glykemie na lačno.

Velký glykemický profil

Velký glykemický profil znamená sedmkrát denně vyšetření glykemie, a to před snídaní, hodinu a půl po začátku snídaně, před obědem, hodinu a půl po začátku oběda, před večeří, než ulehneme ke spánku a ve tři hodiny ráno. Velký glykemický profil doporučujeme především v začátku léčby diabetu, neboť pacientovi i jeho lékaři pomůže určit vhodné dávky inzulinu. Měření glykemie sedmkrát za den doporučujeme rovněž v případě komplikací.

Výsledek

Glukometr ukáže hladinu glykemie prakticky ihned po měření. Je-li zdravý dospělý člověk na lačno, hladina glykemie by měla být do 5,6 mmol/l. V případě, že glukometr ukáže hodnotu vyšší než 7 mmol/l, trpí pacient cukrovkou. Hodnoty mezi 5,6 mmol/l a 7 mmol/l signalizují porušenou glukózovou toleranci nebo diabetes, což rozhodne orální glukózový toleranční test (oGGT). Ten kontroluje, jak zareaguje pankreas na sladký nápoj, který se skládá z 250 ml vody a 75 g glukózy. Orální glukózový toleranční test měří hladinu glykemie před testem, v průběhu i po dvou hodinách od vypití sladké směsi. U zdravého člověka je hladina glykemie po dvou hodinách menší než 7,8 mmol/l, u diabetiků to bývá okolo 11 mmol/l.

Interpretace výsledku měření glykemického profilu je vždy na diabetologovi, ale obecně platí, že je-li diabetes dobře kompenzovaný, hodnoty glykemie na lačno by neměly být vyšší než 6 mmol/l, po jídle 7 mmol/l. V případě neuspokojivě kompenzovaného diabetu je hodnota glykemie na lačno 7,5 mmol a vyšší, po jídle pak 9 mmol/l a vyšší.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události