Diagnostika cukrovky

Diagnostikovat cukrovku není nijak obtížné, pacientovi se odebere krev a změří se tak zvaná glykémie, tedy koncentrace cukru v krvi. Diagnostika může mít tři fáze a probíhá následovně.

Kapitoly

I. fáze Glykémie náhodná

K odběru dochází kdykoli během dne a není třeba, aby před ním byl pacient nalačno. Při tomto měření mohou nastat 3 varianty.

  1. Hodnota glykémie je vyšší než 11,1 mmol/l. V takové situaci je pacientovy diagnostikovaná cukrovka a není třeba provádět další fáze vyšetření. Při tomto výsledku je dále pacient považován za diabetika.
  2. Hodnota glykémie je nižší než 5,6 mmol/l. To je normální hodnota a pacienta není třeba dále vyšetřovat a je považován za zdravého (vzhledem k cukrovce).
  3. Hodnota glykémie je mezi 5,6 – 11,1 mmol/l . Výsledek v tomto rozmezí může značit jak zdravého člověka s vyšší hladinou cukru v krvi v důsledku nedávné konzumace, tak diabetika. Proto následuje další fáze vyšetření a tou je odběr nalačno.

II. fáze Glykémie nalačno

Odběr u pacienta, jak je již z názvu patrné, probíhá nalačno a hodnoty opět vychází ve třech možnostech.

  1. Hodnota glykémie nalačno je vyšší než 7 mmol/l. V takové situaci je pacientovy diagnostikovaná cukrovka a není třeba provádět další fáze vyšetření. Při tomto výsledku je dále pacient považován za diabetika.
  2. Hodnota glykémie nalačno je nižší než 5,6 mmol/l. To je normální hodnota a pacienta není třeba dále vyšetřovat a je považován za zdravého (vzhledem k cukrovce).
  3. Hodnota glykémie nalačno vyjde mezi 5,6 – 6,9 mmol/l. Pokud vyjde hodnota v tomto rozmezí situace je opět nejasná.  Tento stav se anglicky nazývá „Impaired Fasting Glucose (IFG)“ a jde o podtyp prediabetu. Pacient je tedy poslán na další fázi vyšetření a to vyšetření prostřednictvím Orálního Glukózového Tolerančního Testu (OGTT).

III. Fáze OGTT

Orální glukózový toleranční test, při tomto testu je pacient před vyšetřením nalačno, následně vypije přesnou dávku cukru rozpuštěného ve vodě (pro dospělého jedince je to zpravidla 75gramů cukru v 250 mililitrech vody). Po té je mu po 60 a 120 minutách znovu změřena glykemie. Díky tomuto testu je lékař schopen určit schopnost reakce organismu na zvýšený příjem cukru v potravě. Výsledky opět mohou být tři.

  1. Hodnota glykémie po OGTT je po 120 minutách vyšší než 11,1 mmol/l. V takové situaci je pacientovi diagnostikovaná cukrovka a pacient je dále považován za diabetika.
  2.  Hodnota glykémie po OGTT je za 120 minut nižší než 7,8 mmol/l. V takovém případě je  pacient považován z hlediska cukrovky za zdravého.
  3. Hodnota glykémie po OGTT je po po 120 minutách mezi 7,8 – 11,1 mmol/l. Pacient s tímto výsledkem má porušenou glukózovou toleranci (forma prediabetu). Je mu proto doporučena změna životosprávy, jako je změna stravy, dostatek pohybu a související zhubnutí. V některých případech je nasazeno perorální antidiabetikum, konkrétně metformin.

Doprovodná vyšetření

K dalším doprovodným vyšetřením řadíme stanovení C-peptidu (sloučenina vznikající při tvorbě inzulinu), které sice není podstatné pro samotnou diagnózu, ale dokáže rozlišit cukrovku 1. typu (nízký C-peptid) od cukrovky 2. typu (normální nebo zvýšený C-peptid). Hladina c-peptidu v krvi totiž informuje o množství produkovaného inzulinu.

Dalším podobným vyšetřením je stanovení glykovaného hemoglobinu, to je krevní barvivo s navázanou glukózou. Glykovaný hemoglobin opět nenese význam při diagnostice cukrovky jako takové, ale informuje lékaře o tom, jak je pacient s diabetem léčen.

 

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události