Coombsův test

Coombsův test je hematologické vyšetření, pomocí kterého se určuje přítomnost látek (protilátek proti červeným krvinkám), které zapříčiňují hemolýzu, rozpad červených krvinek. Existují dva různé typy Coombsova testu a to test přímý a test nepřímý, každý z testů nabízí trochu jiné využití.

Kapitoly

Přímý Coombsův test

Přímý Coombsův test se provádí u jedinců s probíhající hemolýzou v případě, kdy je třeba potvrdit, zda jsou na červených krvinkách navázané protilátky, které je poškozují. Toto se děje například u autoimunitní hemolytické anémie.

Test se provádí na žilní krvi, odebrané pacientovi tak, že je oddělena krevní plazma a červené krvinky. V podstatě je pak k červeným krvinkám přidána protilátka proti imunoglobulinům (lidským protilátkám), v případě, že jsou na erytrocytech navázány imunoglobuliny, podaná protilátka je na ně navázána a způsobí následné shluknutí erytrocytů.

Pozitivní Coombsův test tedy znamená přítomnost navázaných protilátek, které poškozují červené krvinky. Děje se tak u autoimunitních chorob (např. systémový lupus erythematosus), zejména však u již zmiňované autoimunitní hemolytické anémie.

Nepřímý Coombsův test

Nepřímý Coombsův test rovněž ukáže přítomnost protilátek proti červeným krvinkám, ale na rozdíl od přímého testu pouze těch, které se nalézají v krevní plazmě, ne tedy navázaných na krvinky. Tyto protilátky tedy nepoškozují krvinky daného jedince, ale mohou v případě styku s nimi napadnout krvinky cizí. Vyšetření probíhá na séru pacienta, které neobsahuje červené krvinky, k němu se následně přidají červené krvinky určitého typu, pokud sérum obsahuje protilátky proti tomuto typu krvinek, krvinky se v důsledku navázání protilátek shluknou.

V případě, že nepřímý Coombsův test vyjde pozitivně, zjistíme, že jsou v séru protilátky, které mohou napadat určitý typ červených krvinek. Nepřímý Coombsův test se využívá převážně u transfuzí u gravidních pacientek. Důležitý je hlavně u těhotných žen, které jsou Rh negativní, protilátky těchto žen mohou projít placentou a následně napadat červené krvinky plodu a zapříčinit tak tzv. hemolytickou nemoc novorozence.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události