Orální glukózový toleranční test

Glykemická křivka, OGTT, oGTT, oral glucose tolerant test

Vyšetření prostřednictvím orálního glukózového tolerančního testu pomáhá u pacienta objevit cukrovku neboli diabetes mellitus, porušenou glukózovou toleranci (PGT) a u gravidních žen také cukrovku v těhotenství neboli gestační diabetes. Během tohoto vyšetření je pacientovi podána glukóza, respektive vyšetřovaná osoba vypije roztok s hroznovým cukrem. Prostřednictvím odběru vzorku moči a krve pak lékaři zjistí, jak se tělo pacienta s přijatou glukózou vypořádá a jak rychle ji dokáže zpracovat. Orální glukózový toleranční test je schválen nejen Českou diabetologickou společností a Českou společností klinické biochemie, ale také Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Kapitoly

Kdy je orální glukózový toleranční test vhodný

Na vyšetření posílá praktický lékař pacienty, u nichž se v krvi dvakrát po sobě objevily hodnoty cukru v rozmezí 6,1–7 mmol/l. Orální glukózový toleranční test je vhodný i u osob starších 15 let, osob s výskytem cukrovky v rodině či u obézních osob. Vyšetření doporučujeme i pacientům s vysokým krevním tlakem neboli hypertenzí. Gravidním ženám doporučí vyšetření prostřednictvím orálního glukózového testu jejich gynekolog. Tímto způsobem lze odhalit cukrovku v těhotenství, a proto se předepisuje plošně všem těhotným ženám od 24. do 28. týdne těhotenství.

U těch žen, u nichž se vyskytly alespoň dva rizikové faktory, jako je cukrovka v předchozím těhotenství, obezita, výskyt cukrovky v rodině, vysoký krevní tlak, porod dítěte o váze vyšší než 4 kg, přítomnost glukózy v moči neboli glykosurie, věk nad 30 let, opakované potraty, porod mrtvého dítěte v minulém těhotenství či dřívější preeklampsie, se provádí vyšetření již v prvním trimestru, tedy do 12. týdne těhotenství. Takové ženy totiž spadají do rizikové skupiny a lékaři chtějí mít vše pod kontrolou.Ostatní ženy bez výše uvedených rizikových faktorů (či s výskytem pouze jednoho rizikového faktoru) jsou prostřednictvím orálního glukózového tolerančního testu vyšetřovány v druhém trimestru.

Před orálním glukózovým tolerančním testem

Tři dny před termínem testu je vhodné jíst vyváženou stravu, ideálně takovou, kterou konzumujete běžně. Je třeba však dbát na to, aby denní příjem sacharidů byl v rozmezí 150–200 g denně. I fyzická zátěž by měla být přiměřená a stejná jako v běžné dny. Před vyšetřením se vyvarujeme jakýchkoliv diet či přejídání se, jinak hrozí, že výsledek testu nebude přesný. Ve večerních hodinách den před testem již nekouříme a nejíme, vyhýbáme se i slazeným nápojům, alkoholu a kávě. O užití předepsaných léků se poradíme s lékařem, avšak je-li to možné, raději je vynecháme. Na test je nutné přijít na lačno.

Na jakém principu orální glukózový toleranční test funguje

Trpí-li pacientem diabetem nebo má-li porušenou glukózovou toleranci, znamená to, že se jeho tělo neumí s přijatým cukrem vyrovnat. Pro odhalení těchto nemocí je tak vyšetřované osobě podán cukr a následně je zkoumána její moč i krev v laboratoři, neboť jedině tak lze stanovit, jak dokáže tělo přijatý cukr zpracovat. U zdravého člověka, který je na lačno, by se měly hodnoty glukózy pohybovat v rozmezí 3,6–5,5 mmol/l, zatímco cukrovkáři dosahují hodnoty přes 11,1 mmol/l. U pacientů se špatnou glukózovou tolerancí jsou po dvou hodinách od přijetí cukru naměřeny hodnoty v rozmezí 7,1–11,1 mmol/l.

Průběh vyšetření

Vyšetření trvá obvykle přes dvě hodiny, neboť až po této době od přijetí glukózy se odebírají vzorky krve a moči. Proto doporučujeme vyšetřovaným osobám udělat si volno v práci a na ukrácení času si s sebou vzít knihu, noviny apod. Orální glukózový toleranční test podstupují pacienti ráno na lačno ve specializovaných centrech. Nejprve je odebrána krev, a jsou-li již na lačno hodnoty vyšší než 6,9 mmol/l a u gravidních žen vyšší než 5,6 mmol/l, test se ani neprovádí. Vyšetření dále pokračuje u pacientů, kteří dosahují na lačno hodnot v rozmezí 5,6–6,9 mmol/l, v případě těhotných žen pak u těch, jejichž hodnoty jsou pod 5,6 mmol/l.

Následně má pacient za úkol vypít během 5 až 10 minut 75 g cukru, který je rozpuštěn ve 250 ml tekutiny, nejčastěji čaje. Po dvou hodinách je vyšetřované osobě odebrána krev na rozbor, ale při podezření na těhotenskou cukrovku lze provést odběr již po hodině. Mezi podáním glukózy a odběrem nesmí vyšetřovaná osoba jíst či kouřit a vyvarovat by se měla i fyzické zátěže.

Výsledek

Výsledky bývají k dispozici do dvou pracovních dnů. Je-li glykemie, jejíž odběr je proveden 2 hodiny po přijetí glukózy, menší než 7,8 mmol/l, nemusí se vyšetřovaná osoba obávat ani cukrovky, ani poruchy glukózové tolerance. Pohybují-li se hodnoty cukru v krvi v rozmezí 7,8–11,1 mmol/l, trpí pacient porušenou glukózovou tolerancí. V tom případě lékař doporučí pacientovi změnit jeho stravovací návyky, doporučí dietu i pravidelný pohyb. Pacient pak dochází na kontroly, při nichž mu je hladina glukózy v krvi opětovně měřena.

V případě, že hladina cukru vystoupá nad 11,1 mmol/l, znamená to, že pacient má diabetes mellitus neboli cukrovku. Tu lze léčit jak změnou životosprávy, tak medikací, případně i aplikací inzulinu injekční stříkačkou. Odhalí-li orální glukózový toleranční test uvedené nemoci, doporučujeme pro jistotu jeho opakování.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události