D-dimery

Vyšetření D-dimerů [dé-dimerů] je vyšetření, které umožňuje vyloučit akutní hlubokou žilní trombózu dolních končetin a plicní embolii. Dojde-li ovšem ke špatné indikaci, působí spíše zmatek, než jasné výsledky.

Kapitoly

Na jakém principu vyšetření funguje

Při rozpouštění krevních sraženin vznikají fragmenty bílkovin, tzv. D-dimery. Dochází k tomu proto, že pokud v těle vznikne krevní sraženina, tělo se snaží udržet srážení krve v rovnováze a sraženinu zároveň rozpouští. Při tomto procesu vznikají D-dimery, jejichž hladina se dá v laboratoři zjistit ze vzorku žilní krve. Vyšší hladina D-dimerů tedy znamená přítomnost sraženiny v těle.

Výsledek

Zvýšená hladina D-dimerů je zaznamenávána charakteristicky u akutní trombózy žil dolních končetin i trombóz jiných žil a plicní embolie. Zároveň je ale možné zaznamenat zvýšenou hladinu D-dimerů i u rozsáhlých zánětlivých procesů, jako jsou infekční záněty, autoimunitní procesy, nádory, stavy po úrazech, stavy po chirurgických operacích apod., dále pak v těhotenství, nemoci jater a u starších pacientů, v některých případech je ale příčina neznámá.

Vzhledem k rozličným příčinám zvýšené hladiny D-dimerů je významným nálezem pouze jejich normální hladina. V takovém případě je možné vyloučit trombózu nebo plicní embolii. K vyšetření se tedy přistupuje právě v případech, kdy je po jiných vyšetřeních diagnóza trombózy nebo embolie spíše nepravděpodobná a je třeba ji vyloučit bez zatížení dalšími vyšetřeními.

V případě, že pacientovy klinické obtíže směřují spíše k trombóze nebo embolii přistupuje se k vyšetřením zobrazovacími metodami, kterými je možné tento stav jak potvrdit tak vyloučit a v případě pozitivního nálezu je zároveň rovnou možné určit jejich vážnost a rozsah. Jedná se o ultrazvuk žil, potažmo CT-angiografii plic nebo plicní scintigrafii.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události