Laboratorní hodnoty

Klinická biochemie - Acidobáze - Astrup arteriální

Parametr Referenční rozmezí
pH 0 - 1 měsíx 7,22 - 7,44
1 měsíc - 1 rok 7,32 - 7,43
1 rok 7,36 - 7,44
Podrobnosti
pCO2 0 - 1 měsíc 4,0 - 7,33
1 měsíc - 1 rok 4,4 - 5,3
1 - 14 let 4,4 - 5,65
nad 14 let 4,8 - 5,9
Podrobnosti
p02 0 - 1 měsíc 7,6 - 9,2
1 měsíc - 14 let 9,3 - 12,7
nad 14 let 9,9 - 14,4
Podrobnosti
PO2 (0,5) parciální tlak kyslíku, při kterém je hemoglogin nasycen z 50 % novorozenci 2,39 - 3,19
dospělí 3,33 - 3,86
Podrobnosti
02Ct objemový podíl kyslíku v celé krvi průměrně 190 Podrobnosti
02Cap kapacita hemoglobinu pro kyslík 1,4 Podrobnosti
SO2 % saturace hemoglobinu kyslíkem, ukazatel pro odhad oxygenace tkání 94 - 99 Podrobnosti
AaDO2 alveolo-arteriální diference parciální tenze kyslíku, závisí na plicních zkratech Podrobnosti
a/A poměr arterio-alveolární tenze kyslíku, odhad indexu oxygenace - stabilní i při změnách Fi02 okolo 0,92 Podrobnosti
A parciální tlak kyslíku v alveolech Podrobnosti
TCO2 přesný přímo měřený parametr, odpovídá bikarbonátu muži 23 - 27
ženy 21 - 25
Podrobnosti
BE (počítaný) 0 - 1 den + 0,5 - -0,5
1 den - 3 roky +3,4 - -2,3
3 - 4 roky + 3 - -2,5 mmol
nad 4 roky + 2,5 - -2,5
Podrobnosti
STB (počítaný) bikarbonáty při pCO2 5,3 kPa 0 - 1 měsíc 18,5 - 24
1 měsíc - 1 rok 20 - 23
nad 1 rok 22 - 26
Podrobnosti
ATB (počítaný) bikarbonáty při aktuálním pCO2 0 - 1 měsíc 18,5 - 24
1 měsíc - 1 rok 20 - 23
nad 1 rok 22 - 26
Podrobnosti

Klinická biochemie - Likvor

Parametr Referenční rozmezí
Glukóza 2,2 - 4,2 Podrobnosti
Chloridy 116 - 130 Podrobnosti
Bílkovina 0 - 1 týden 0,4 - 1,2
1 týden - 1 měsíc 0,2 - 0,8
nad 1 měsíc 0,1 - 0,4
Podrobnosti
Albumin 80 - 280 Podrobnosti
IgG (posouzení intratekální produkce imunoglobulinů) 42709 Podrobnosti
Laktát 0,9 - 3,0 Podrobnosti
Elementy 0 - 5 Podrobnosti

Klinická biochemie - Moč - Bílkoviny

Parametr Referenční rozmezí
Celková bílkovina do 0,15 Podrobnosti
Albumin do 30 Podrobnosti
Alfa-1-mikroglobulin do 12 Podrobnosti
Beta-2-mikroglobulin do 0,3 Podrobnosti

Klinická biochemie - Moč - Enzymy

Parametr Referenční rozmezí
Amyláza 1,7 - 26,0 Podrobnosti
Lysozym 0 - 1,4 Podrobnosti

Klinická biochemie - Moč - Hamburgerův sediment

Parametr Referenční rozmezí
Hamburgerův sediment - Erytrocyty do 2000 Podrobnosti
Hamburgerův sediment - Leukocyty do 4000 Podrobnosti
Hamburgerův sediment - Válce do 60 Podrobnosti

Klinická biochemie - Moč - Hormony

Parametr Referenční rozmezí
Kortizol 80 - 250 Podrobnosti
HCG netěhotné ženy do 50 Podrobnosti

Klinická biochemie - Moč - Ionty

Parametr Referenční rozmezí
Natrium 0 - 6 měsíců 1 - 10
6 - 12 měsíců 10 - 30
1 - 7 let 20 - 60
7 - 15 let 50 - 120
nad 15 let 100 - 260
Podrobnosti
Kalium 0 - 1 měsíc 5 - 25
1 -12 měsíců 15 - 40
1 - 5 let 20 - 60
nad 15 let 40 - 90
Podrobnosti
Chloridy 0 - 1 rok 2 - 10
1 - 7 let 20 - 70
7 - 15 let 50 - 130
nad 15 let 120 - 260
Podrobnosti
Kalcium 0 - 1 měsíc 0,5 - 2,5
1 měsíc - 5 let 0,5 - 4,0
nad 5 let 0,5 - 5,5
Podrobnosti
Fosfor 0 - 3 měsíce 1,2 - 2,3
3 - 6 měsíců 1,3 - 2,1
6 - 12 měsíců 0,8 - 1,6
1 - 5 let 0,7 - 1,5
nad 5 let 15 - 90
Podrobnosti
Magnézium 0 - 1 rok 0,8 - 1,6
1 - 5 let 1,2 - 8,2
nad 5 let 1,2 - 12
Podrobnosti
Zinek 0 - 10 let 3 - 12
nad 10 let muži 6 - 22
nad 10 let ženy 5 - 11
Podrobnosti
Měď 0 - 1 Podrobnosti
Osmolalita 0 - 6 měsíců 50 - 550
6 měsíců - 25 let 50 - 1100
nad 25 let 50 - 850
Podrobnosti
Hustota 1010 - 1020 Podrobnosti

Klinická biochemie - Moč - Metabolity

Parametr Referenční rozmezí
Urea (sledování dusíkové bilance) 0 - 1 týden 2,5 - 3,3
1 týden - 2 měsíce 10 - 17
2 měsíce - 1 rok 33 - 67
1 - 15 let 67 - 333
nad 15 let 67 - 580
Podrobnosti
Kreatinin 0 - 1 měsíc 0,044 - 0,088
1 - 12 měsíců 0,088 - 0,115
1 - 15 let 0,140 - 0,255
nad 15 let 4,5 - 18,0
Podrobnosti
Kyselina močová 1,2 - 1,5 Podrobnosti
Citráty Podrobnosti
Oxaláty 120 - 180 Podrobnosti

Klinická biochemie - Moč - Ostatní

Parametr Referenční rozmezí
Glukóza do 0,5 Podrobnosti

Klinická biochemie - Moč - Speciální metabolity

Parametr Referenční rozmezí
Kyselina 5 OH indoloctová 0,7 - 8,2 Podrobnosti
Kyselina vanilmandlová 1,8 - 6,7 Podrobnosti
Kyselina homovanilová 0 - 6,2 Podrobnosti
Hydroxyprolin 42125 Podrobnosti
Beta CrossLaps muži do 50 let 0,584
muži 50 - 70 let do 0,704
muži nad 70 let do 0,854
ženy premenopauzálně do 0,573
ženy postmenopauzálně do 1,008
Podrobnosti
Adrenalin 1,3 - 10,7 Podrobnosti
Adrenalin 0 - 20 Podrobnosti
Noradrenalin 8,9 - 61,5 Podrobnosti
Noradrenalin 15 - 20 Podrobnosti
Dopamin 65 - 400 Podrobnosti
Pyridinolin do 50 Podrobnosti
Deoxypyridinolin do 13 Podrobnosti

Klinická biochemie - Moč - Základní vyšetření

Parametr Referenční rozmezí
Základní vyšetření - Erytrocyty 0 - 4 Podrobnosti
Základní vyšetření - Leukocyty 0 - 4 Podrobnosti
Základní vyšetření - Válce 0 Podrobnosti

Klinická biochemie - Plazma

Parametr Referenční rozmezí
Glykémie 0 - 1 měsíc 1,7 - 4,2
1 měsíc - 15 let 3,3 - 5,3
dospělí 3,3 - 6,1
Podrobnosti
Fibrinogen 2,0 - 4,0 Podrobnosti
Laktát 0,6 - 2,5 Podrobnosti
Amoniak 0 - 1 měsíc do 100
nad 1 měsíc do 55
Podrobnosti
Glykosylovaný hemoglobin do 8 % Podrobnosti
SOD (superoxiddismutáza) 750 - 1200 Podrobnosti
GTR (glutathionreduktáza) 30 - 45 Podrobnosti

Klinická biochemie - Počítané parametry

Parametr Referenční rozmezí
Clearance kreatininu do 6 měsíců 0,08 - 1,52
6 - 12 měsíců 1,05 - 1,52
1 - 10 let 1 - 2,2
10 - 20 let 1,5 - 2,3
20 - 40 let 1,3 - 2,5
40 - 50 let 1,25 - 2,2
50 - 60 let 1,15 - 2
nad 60 let 1,1 - 1,9
Podrobnosti
Clearance osmolární (vylučování všech osmoticky aktivních látek) do 0,05 Podrobnosti
Clearance bezsolutové vody (intenzita resorpce osmotických látek) -0,034 Podrobnosti
Clearance fosfátu 0,1 - 0,26 Podrobnosti
FE - Na (frakční exkrece natria) 0,004 - 0,012 Podrobnosti
FE - K (frakční exkrece kalia) 0,04 - 0,19 Podrobnosti
FE - Osm (frakční exkrece osmolární) do 0,035 Podrobnosti
FE - bezsolutové vody 0,01 - 0,02 Podrobnosti
FE - P (frakční exkrece fosfátů) do 0,15 Podrobnosti
Cl/P (chloridofostátový index) 50 - 100 Podrobnosti
Ca/Kr index (kalcium kreatininový index) na lačno 0,1 - 0,24
po zátěži Ca 0,27 - 0,47
Podrobnosti
cirAMS (amylázová clearance) 0,03 Podrobnosti
Inzulin/PGLU (poměr hladin inzulinu ke glukóze) do 6 Podrobnosti
Osmolární Gap (rozdíl mezi změřenou a počítanou osmolalitou) do 10 Podrobnosti
Anion Gap do 18 Podrobnosti
Reziduální anionty do 10 Podrobnosti
Pufrovací báze séra do 42 Podrobnosti

Klinická biochemie - Pot

Parametr Referenční rozmezí
Chloridy 11079 Podrobnosti

Klinická biochemie - Sérum - Bílkoviny

Parametr Referenční rozmezí
Celková bílkovina do 1 měsíce 40 - 68
1 měsíc - 1 rok 50 - 71
1 - 15 let 58 - 77
dospělí 65 - 80
Podrobnosti
Albumin do 1 roku 27 - 33
1 - 15 let 30 - 43
dospělí 32 - 45
Podrobnosti
Onkotický tlak 3,3 - 3,5 Podrobnosti
IgG (imunoglobulin) 1 - 5 dnů 5,7 - 12,7
15 dnů - 3 měsíce 2,3 - 6,6
3 měsíce - 1 rok 2,2 - 11,2
1 - 15 let 5,5 - 14,7
nad 15 let 9 - 15
Podrobnosti
IgA (imunoglobulin) 1 - 15 dnů 0 - 0,1
15 dnů - 3 měsíce 0,08 - 0,69
3 měsíce - 1 rok 0,33 - 1,61
1 - 7 let 0,65 - 2,4
7 - 15 let 1,08 - 3,25
nad 15 let 1,5 - 4,0
Podrobnosti
IgM (imunoglobulin) 1 - 15 dnů 0 - 0,94
15 dnů - 1 měsíc 0,22 - 1,07
3 měsíce - 15 let 0,5 - 1,6
nad 15 let 0,6 - 1,7
Podrobnosti
IgD (imunoglobulin) 0 - 140 Podrobnosti
IgE (imunoglobulin) do 150 Podrobnosti
TRAK (protilátky proti TSH receptorům) do 9 Podrobnosti
Tyreoglobulin nad 40 Podrobnosti
C3 (komplement - složka) 0,9 - 2,0 Podrobnosti
C4 (komplement - složka) 0,2 - 0,8 Podrobnosti
CIK (cirkulující imunokomplexy) do 60 Podrobnosti
Myoglobin 42556 Podrobnosti
Troponin I (actomyozin ATP inhibující podjednotka), vzestup po 4 hod., maximum po 18 - 24, trvá 14 dnů do 0,5 Podrobnosti
Troponin T (tropomyozin vážící podjednotka) vzestup po 2 hodinách, trvá 14 dnů do 0,05 Podrobnosti
Transferin 2 - 3,6 Podrobnosti
Prealbumin 0,2 - 0,36 Podrobnosti
Ferritin muži 48,4 - 708
ženy 22 - 640
Podrobnosti
CRP (C - reaktivní protein) muži do 5,8
ženy do 4
Podrobnosti
Alfa-1-antitrypsin 0,78 - 2 Podrobnosti
Glykovaný protein 1,8 - 2,6 Podrobnosti
TZR (tymolová zákalová reakce) 0 - 5 Podrobnosti
Mukoproteiny 0 - 6 týdnů 7 - 18
6 týdnů - 15 let 11 - 24
nad 15 let 11 - 22
Podrobnosti
Haptoglobin 0,4 - 1,8 Podrobnosti
Ceruloplazmin 0,3 - 0,6 Podrobnosti

Klinická biochemie - Sérum - Enzymy

Parametr Referenční rozmezí
ALT (alaninaminotransferáza) 0 - 1 rok do 1
1 - 15 let do 0,8
nad 15 let muži do 0,8
nad 15 let ženy do 0,55
Podrobnosti
AST (aspartátaminotransferáza) 1 den - 10 dnů do 1,4
10 dnů - 2 měsíce do 1,2
2 měsíce - 1 rok do 1
1 - 15 let do 0,8
nad 15 let muži do 0,65
nad 15 let ženy do 0,5
Podrobnosti
ALP (alkalická fosfatáza) 1 -10 dnů do 5,6
10 dnů - 2 měsíce do 6,3
2 měsíce - 10 let do 10
dospělí muži do 2,7
dospělé ženy do 2,3
Podrobnosti
GMT (gamaglutamyltranspeptidáza) 1 - 10 dnů do 5,6
10 dnů - 1 rok do 3,7
1 - 15 let do 0,6
nad 15 let muži do 1,2
nad 15 let ženy do 0,6
Podrobnosti
LDH (laktátdehydrogenáza)

0 - 2 měsíce do 21
2 měsíce - 1 rok do 11,8
1 - 15 let do 8,4
nad 15 let do 7,5

Podrobnosti
HBD (LDH1 + LDH2) hydroxybutyrátdehydrogenáza 1 - 10 dnů do 8,7
10 dnů - 1 rok do 6
1 - 15 let do 4,3
nad 15 let do 3
Podrobnosti
CHE (cholinesteráza) 80 - 190 Podrobnosti
CK (kreatinkináza) 1 - 3 dny do 32
3 dny - 2 měsíce do 6,7
2 měsíce - 1 rok do 5,5
1 - 2 roky do 4,25
2 - 15 let do 4
nad 15 let muži do 4
nad 15 let ženy do 2
Podrobnosti
CK-MB (CK myokardiální izoenzym) při nezvýšeném CK do 0,5
při zvýšeném CK do 6 %
Podrobnosti
CK-MB mass (CK myokardiální izoenzym) 0,3 - 4,0 Podrobnosti
AMS (amylázy) do 1 měsíce do 2,6
dospělí 1,25 - 5
Podrobnosti
Lipáza do 3 Podrobnosti
AMSP (amyláza pankreatická) do 1,4 Podrobnosti
ACP (kyselá fosfatáza) do 80 Podrobnosti
ACPP (prostatická frakce ACP) muži 0,7 - 24
ženy 0,7 - 9
Podrobnosti

Klinická biochemie - Sérum - Hormony

Parametr Referenční rozmezí
TSH (tyreostimulační hormon) 0,32 - 5 Podrobnosti
T4 (tyroxin) 1 - 3 dny 142 - 296
3 dny - 1 měsíc 116 - 203
nad 1 měsíc 57 - 154
Podrobnosti
T3 (trijodtyronin) 1,23 - 3 Podrobnosti
Free T4 (volný tyroxin) novorozenci 14 - 28
dospělí 10,3 - 25
Podrobnosti
Free T3 (volný trijodtyronin) novorozenci 3 - 9
dospělí 3,5 - 6,5
Podrobnosti
Kortizol dopoledne 250 - 650
odpoledne 50 - 280
Podrobnosti
Aldosteron 111 - 832 Podrobnosti
Plazmatická reninová aktivita 0,38 - 1,54 Podrobnosti
Testosteron muži 9,4 - 35,4
ženy 1 - 3
Podrobnosti
Dehydroepiandrostendion novorozenci 0,5 - 3,8
děti do 6 let 0,2 - 0,8
prepubescent 0,5 - 2,6
muži 10 - 14 let 1,34 - 6,65
muži 15 - 19 let 3,62 - 15
muži 20 - 24 5,7 - 13,5
muži 25 - 34 4,43 - 11,5
muži 34 - 44 let 2,99 - 11,5
muži 45 - 54 let 1,2 - 8,7
muži 55 - 64 let 1,4 - 8,27
muži 65 - 74 let 0,9 - 3,8
muži nad 75 let 0,44 - 4
ženy 10 - 14 let 1,48 - 6,91
ženy 15 - 19 let 1,81 - 8,3
ženy 20 - 24 let 4,29 - 11,2
ženy 25 - 34 let 2,66 - 8,54
ženy 34 - 44 let 1,65 - 9,18
ženy 45 - 54 let 0,96 - 6,96
ženy 55 - 64 0,51 - 5,57
ženy 65 - 74 0,26 - 6,67
ženy nad 75 let 0,33 - 4,17
Podrobnosti
Progesteron ženy folikulární fáze 0,3 - 3,5
ženy luteální fáze 9,5 - 63,6
ženy menopauza 0,3 - 3,2
muži 0,3 - 3,2
Podrobnosti
Estradiol ženy folikulární fáze 0,11 - 0,33
ženy ovulační pík 0,48 - 1,17
ženy luteální fáze 0,26 - 0,73
ženy menopauza 0,04 - 0,15
muži 0,04 - 0,18
Podrobnosti
Estriol (monitorování funkce fetoplacentární jednotky) 24. týden gravidity 55 - 199
25. - 26. týden gravidity 63 - 207
27. - 28. týden gravidity 58 - 199
29. - 30. týden gravidity 74 - 275
31. - 32. týden gravidity 117 - 458
33. - 34. týden gravidity 120 - 560
35. - 36. týden gravidity 151 - 720
37. - 38. týden gravidity 254 - 900
39. - 40. týden gravidity 315 - 968
41. - 42. týden gravidity 303 - 911
Podrobnosti
Prolaktin ženy netěhotné 2,8 - 16
ženy těhotné 0 - 600
muži 2,6 - 7,2
novorozenci 0 - 280
novorozenci 4. - 12. den 0 - 75
Podrobnosti
FSH (folikulostimulační hormon) ženy folikulární fáze 2 - 10
ženy ovlulační pík 4,5 - 30
ženy luteální fáze 2 - 10
ženy menopauza nad 30
muži 1 - 8
Podrobnosti
LH (luteinizační hormon) ženy folikulární fáze 0,5 - 10
ženy ovulační pík 10 - 30
ženy luteální fáze 0,5 - 10
ženy menopauza nad 12
muži 0 - 10
Podrobnosti
STH (somatotropin) děti do 20
uži do 10
ženy do 10
Podrobnosti
HCG 1. týden gravidity 10 - 30
2. týden gravidity do 100
3. týden gravidity do 1000
4. týden gravidity do 10000
5. - 12. týden gravidity do 290000
12. - 16. týden gravidity do 53000
29. - 41. týden gravidity do 60000
Podrobnosti
C - peptid na lačno 0,9 - 2,7 Podrobnosti
Inzulin na lačno 3 - 20
po zátěži nad 35
Podrobnosti
PTH (parathormon) 24016 Podrobnosti
PTHrP (parathormonu podobný peptid) Podrobnosti
Calcitonin do 19 Podrobnosti
Osteocalcin muži 18 - 30 let 24 - 70
muži 30 - 50 let 14 - 42
muži 50 - 70 let 14 - 46
ženy premenopauzálně 11 - 43
ženy postmenopauzálně bez HRT 15 - 46
osteoporotičtí pacienti 13 - 48
Podrobnosti

Klinická biochemie - Sérum - Ionty

Parametr Referenční rozmezí
Natrium 0 - 1 měsíc 130 - 145
1 měsíc - 15 let 133 - 145
dospělí 133 - 150
Podrobnosti
Kalium (při pH 7,4) 0 - 1 měsíc 4 - 7,7
1 měsíc - 1 rok 4 - 6,2
1 - 15 let 3,6 - 5,9
dospělí 3,8 - 5,5
Podrobnosti
Chloridy do 1 roku 95 - 115
1 - 15 let 97 - 110
nad 15 let 97 - 108
Podrobnosti
Kalcium do 1 týdne 1,8 - 2,8
1 týden - 2 roky 2 - 2,9
od 2 let 2 - 2,75
Podrobnosti
Ionizované Ca děti 1,05 - 1,45
dospělí 1,03 - 1,23
Podrobnosti
Fosfor do 1 měsíce 1,4 - 2,6
1 měsíc - 2 roky 1,3 - 2,3
2 - 15 let 1,1 - 1,9
dospělí 0,7 - 1,5
Podrobnosti
Magnézium do 6 týdnů 0,66 - 1,15
dospělí 0,7 - 1,5
6 týdnů - 1 rok 0,55 - 0,94
1 - 15 let 0,74 - 0,94
dospělí 0,66 - 0,94
Podrobnosti
Ionizované Mg (biologicky aktivní, účinné na myokard) 0,4 - 0,5 Podrobnosti
Železo 0 - 1 měsíc 9 - 36
1 měsíc - 1 rok 4 - 28
1 - 10 let 9 - 22
dospělí muži 12 - 27
dospělé ženy 10 - 24
Podrobnosti
Osmolalita děti 285 - 295
dospělí 275 - 295
Podrobnosti

Klinická biochemie - Sérum - Lipidy

Parametr Referenční rozmezí
Cholesterol celkový 0 - 15 let do 4,8
nad 15 let do 5,2
Podrobnosti
HDL cholesterol (jedná se o výpočet na základě stanovení celkového cholesterolu, HDL cholesterolu a triacylglycerolů) nad 1,6 Podrobnosti
LDL cholesterol do 3 Podrobnosti
Triacylglyceroly do 1,8 Podrobnosti
Apolipoprotein AI 1,2 - 1,7 Podrobnosti
Apolipoprotein B 0,58 - 1,38 Podrobnosti
Lipoprotein (a) do 0,3 Podrobnosti

Klinická biochemie - Sérum - Metabolity

Parametr Referenční rozmezí
Urea do 1 měsíce 1,7 - 5
1 měsíc - 1 rok 1,4 - 5,4
1 - 15 let 1,8 - 6,7
dospělí 2 - 7,5
Podrobnosti
Kreatinin 0 - 2 dny 20 - 140
2 - 7 dnů 17 - 100
7 - 14 dnů 15 - 80
14 - 28 dnů 10 - 70
do 1 roku 17 - 50
1 - 5 let 17 - 60
5 - 10 let 26 - 90
nad 10 let muži 35 - 110
nad 10 let ženy 35 - 100
Podrobnosti
Bilirubin celkový 1. den do 85
2. den do 135
3. den do 170
14. den do 50
28. den do 29
1 měsíc - 1 rok do 29
dospělí do 20
Podrobnosti
Konjugovaný BLR do 10 dnů do 40
nad 10 dnů do 7
Podrobnosti
Nekonjugovaný BLR dospělí do 20 Podrobnosti
Delta BLR do 20 Podrobnosti
Kyselina močová 0 - 1 měsíc 140 - 340
1 měsíc - 15 let 120 - 360
nad 15 let muži 180 - 420
nad 15 let ženy 120 - 360
Podrobnosti
Citrát 26 - 280 Podrobnosti
Oxalát 80 - 230 Podrobnosti
Celkový karnitin 35 - 75 Podrobnosti
Volný karnitin 30 - 40 Podrobnosti

Klinická biochemie - Sérum - Speciální metabolity

Parametr Referenční rozmezí
Vitamin A 30 - 95 Podrobnosti
Vitamin B6 nad 50 Podrobnosti
Vitamin B12 197 - 866 Podrobnosti
Folát (kyselina listová) sérum 6,3 - 35,4
erytrocyty 280 - 1360
Podrobnosti
Vitamin C 0,6 - 2 Podrobnosti
Vitamin D3 (kalcitriol) 22190 Podrobnosti
Vitamin E 300 - 1200 Podrobnosti
Beta karoten 0,93 - 2,1 Podrobnosti
Malondialdehyd muži 3,42 - 0,94
ženy 3,1 - 0,62
Podrobnosti
Homocystein muži 5,9 - 16
ženy 3,36 - 20,4
Podrobnosti

Klinická biochemie - Sérum - Stopové prvky

Parametr Referenční rozmezí
Hliník (Aluminium) v kostech do 15
v séru 0 - 0,22
Podrobnosti
Chrom v séru 1 - 3
v moči do 1
Podrobnosti
Měď v séru 11 - 24
v moči 0,22 - 0,9
Podrobnosti
Mangan v krvi 190 - 200
v séru 8 - 14
v moči do 36
Podrobnosti
Molybden v krvi do 60 Podrobnosti
Selen v séru 95 - 165
v moči 15 - 150
Podrobnosti
Zinek v séru 0 - 5 dnů 9 - 22
v séru 5 dnů - 3 roky 16 - 17
v séru nad 3 roky 14 - 19
v moči 0,14 - 0,8
Podrobnosti

Klinická biochemie - Sérum - Tumorové markery

Parametr Referenční rozmezí
Alfafetoprotein novorozenci 50000 - 150000
1 měsíc 100 - 10000
dospělí do 10
těhotné (screening) 0,5 - 2,5
Podrobnosti
CEA do 6,5 Podrobnosti
PSA muži 0 - 5 Podrobnosti
f-PSA (volná frakce) muži nad 25 % Podrobnosti
CA 50 do 25 Podrobnosti
CA 125 do 3,5 Podrobnosti
CA 15-3 do 2,5 Podrobnosti
CA 195 Podrobnosti
CA 19-9 do 37 Podrobnosti
CA 242 do 20 Podrobnosti
CA 549 do 11 Podrobnosti
CA 72-4 do 6 Podrobnosti
CAM 26 Podrobnosti
CAM 29 Podrobnosti
CYFRA 21-1 do 3,3 Podrobnosti
SCC do 1,5 Podrobnosti
BetaHCG muži a netěhotné do 5 Podrobnosti
NSE (neuron specifická enoláza) do 13 Podrobnosti
TPA (tkáňový polypeptidový antigen) do 85 Podrobnosti
TPS Podrobnosti
MCA Podrobnosti
MSA Podrobnosti
CASA Podrobnosti
TATI Podrobnosti
SP 1 Podrobnosti

Klinická biochemie - Žádoucí hodnoty pro monitorování některých onemocnění - Poruchy funkce štítné žlázy

Parametr Referenční rozmezí
TSH (tyreostimulační hormon) 42401 Podrobnosti

Klinická biochemie - Žádoucí hodnoty pro monitorování některých onemocnění - Poruchy metabolismu lipidů

Parametr Referenční rozmezí
Cholesterol 0 - 15 let do 4,8
nad 15 let do 5,2
Podrobnosti
HDL cholesterol nad 1,6 Podrobnosti
LDL cholesterol do 3,4 Podrobnosti
Triacylglyceroly do 1,8 Podrobnosti

Klinická hematologie - Diferenciál

Parametr Referenční rozmezí
Segmenty 36 - 66 Podrobnosti
Tyče 42679 Podrobnosti
Eozinofily do 5 Podrobnosti
Bazofily do 0,5 Podrobnosti
Lymfocyty 24 - 44 Podrobnosti
Monocyty do 10 Podrobnosti

Klinická hematologie - Hemokoagulace

Parametr Referenční rozmezí
ACT (aktivovaný koagulační čas) 70 - 120 Podrobnosti
APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) 25 - 39 Podrobnosti
Antitrombin III (sérová proteáza, inhibuje trombin, protein C a vit. K dependentní) 17 - 30 Podrobnosti
Beta tromboglobulin (destičkový polypeptid, indikátor aktivace destiček) 18537 Podrobnosti
Krvácivost (DUKE) do 5 Podrobnosti
Krvácivost (IVY) 42553 Podrobnosti
D - Dimer (fragment fibrinogenu, obsahuje crosslink mezi dvěma molekulami fibrinu) do 200 Podrobnosti
Euglobulinová lýza (detekuje patologickou fibrinolýzu při hyperkoagulačních stavech, nebo léčbě fibrinolytiky) nad 90 Podrobnosti
Faktor II (Protrombin) 83 - 117 Podrobnosti
Faktor V (Proaccelerin) 50 - 150 Podrobnosti
Faktor VII (Proconvertin) 50 - 150 Podrobnosti
Faktor VIII (Antihemofilický faktor) 50 - 150 Podrobnosti
Faktor VIII (Antihemofilický faktor) 100 Podrobnosti
Faktor IX (Tromboplastin komponent) 50 - 150 Podrobnosti
Faktor IX (Tromboplastin komponent) 4 Podrobnosti
Faktor X (Stuart-Prowerův faktor) 50 - 150 Podrobnosti
Faktor X (Stuart-Prowerův faktor) 12 Podrobnosti
Faktor XI (Plasma thromboplastin antecedent) 50 - 150 Podrobnosti
Faktor XII (Hagemanův faktor) 50 - 150 Podrobnosti
Faktor XIII (Fibrin stabilizující faktor) stabilita koagula nejméně 24 Podrobnosti
Fitzgeraldův faktor 90 Podrobnosti
Fletcherův faktor (Prekallikrein) 50 - 100 Podrobnosti
Fibrin degradační produkty do 10 Podrobnosti
Fibrinopeptid A (odštěpován trombinem z fibrinogenu) muži 0,4 - 1,7
ženy 0,5 - 3,1
Podrobnosti
Fibrin monomery nepřítomny Podrobnosti
Plazminogen aktivátor inhibitor 0 - 15 Podrobnosti
Plazminogen 3,8 - 8,4 Podrobnosti
Protein C (vitamin K dependentní proteáza, inaktivuje faktory V a VIII) 0,6 - 1,13 Podrobnosti
Protein S (kofaktor pro protein C) 0,6 - 1,13 Podrobnosti
Protrombin Fragment 1,2 (uvolňován z protrombinu během formování trombinu) 0,21 - 2,78 Podrobnosti
Protrombinový čas (Quick) 41548 Podrobnosti
Protrombinový čas (Quick) 0,8 - 1,2 Podrobnosti
Reptilázový čas (reptiláza - enzym z hadího jedu se stejnou aktivitou jako trombin není ovlivněna heparinem) 18 - 22 Podrobnosti
Trombinový čas do 150 Podrobnosti
Trombomodulin (endoteliální receptor pro trombin, komplex trombomodulin-trombin aktivuje protein C, antikoagulační faktor) 34 - 54 Podrobnosti

Klinická hematologie - Plná krev

Parametr Referenční rozmezí
WBC (Leukocyty) 3,6 - 9,6 Podrobnosti
RBC (Erytrocyty) muži 4,5 - 6,3
ženy 4,2 - 5,4
Podrobnosti
HGB (hemoglobin) muži 14 - 18
ženy 12 - 16
Podrobnosti
MCV (objem erytrocytu) 82 - 97 Podrobnosti
MCH (hemoglobin v erytrocytu) 27 - 33 Podrobnosti
MCHC (koncentrace hemoglobinu v erytrocytu) 32 - 36 Podrobnosti
RDW (distribuční křivka erytrocytů) 11,6 - 13,7 Podrobnosti
PLT (destičky) 140 - 440 Podrobnosti
PCT (destičkový hematokrit) 19 - 36 Podrobnosti
MPV (střední objem destičky) 7,8 - 11 Podrobnosti
PDW (distribuční křivka destiček) 15,5 - 17,1 Podrobnosti
Lymfocyty 20 - 50 Podrobnosti
Lymfocyty 1,2 - 3,4 Podrobnosti
Monocyty 1,7 - 9,3 Podrobnosti
Monocyty 0,11 - 0,59 Podrobnosti
Granulocyty 42 - 75 Podrobnosti
Granulocyty 1,4 - 6,5 Podrobnosti

Klinická imunologie - IgG protilátky - podtřídy

Parametr Referenční rozmezí
IgG1 0 - 1 rok 190 - 260
1 - 2 roky 230 - 710
2 - 3 roky 280 - 830
3 - 6 let 350 - 810
nad 6 let 270 - 1740
Podrobnosti
IgG2 0 - 1 rok 30 - 140
1 - 2 roky 30 - 170
2 - 3 roky 40 - 240
3 - 6 let 50 - 310
nad 6 let 30 - 630
Podrobnosti
IgG3 0 - 1 rok 9 - 62
1 - 2 roky 11 - 98
2 - 3 roky 6 - 130
3 - 6 let 9 - 160
nad 6 let 13 - 320
Podrobnosti
IgG4 0 - 1 rok 6 - 63
1 - 2 roky 4 - 43
2 - 3 roky 3 - 120
3 - 6 let 5 - 180
nad 6 let 11 - 620
Podrobnosti

Klinická imunologie - Lymfocyty subpopulace

Parametr Referenční rozmezí
CD20 (B buňky) 64 - 475 Podrobnosti
CD3 (T buňky) 876 - 1900 Podrobnosti
CD4 (T helper) 450 - 1400 Podrobnosti
CD8 (T supresory) 190 - 725 Podrobnosti
CD4/CD8 1 - 3,5 Podrobnosti

Klinická imunologie - Ostatní

Parametr Referenční rozmezí
Acetylcholinové receptory - protilátky do 0,03 Podrobnosti
Nadledvinky - protilátky negativní Podrobnosti
Alfa-1-antitrypsin - sérum 0,78 - 2 Podrobnosti
Kardiolipin - protilátky negativní Podrobnosti
Antideoxyribonukleáza - ADNáza sérum do 90 Podrobnosti
Anti - DNA negativní Podrobnosti
Mitochondrie - protilátky titr do 1:20 Podrobnosti
Neutrofily - protilátky negativní Podrobnosti
Antinukleární protilátky negativní Podrobnosti
Inhibitor C1 esterázy 45505 Podrobnosti
C1q imunitní komplex negativní Podrobnosti
Chladové aglutininy titr do 1:30 Podrobnosti

Klinická imunologie - Složky komplementu

Parametr Referenční rozmezí
C1q 70 Podrobnosti
C1r 35 Podrobnosti
C1s 30 Podrobnosti
C2 25 Podrobnosti
C3 1600 Podrobnosti
C4 600 Podrobnosti
C5 85 Podrobnosti
C6 75 Podrobnosti
C7 55 Podrobnosti
C8 55 Podrobnosti
C9 60 Podrobnosti
Faktor B 200 Podrobnosti
Faktor D 1 Podrobnosti
Glomerulární bazální membrána - protilátky negativní Podrobnosti
Revmatoidní faktor negativní Podrobnosti
Tyreoidální antimikrosomální protilátky titr do 1:100 Podrobnosti
Tyreoglobulin - protilátky do 1:400 Podrobnosti
Tyreotropinový receptor - protilátky negativní Podrobnosti

Klinická mikrobiologie a virologie - Sérum - Hepatitidy

Parametr Referenční rozmezí
HA IgM Podrobnosti
HA IgG Podrobnosti
HBsAg Podrobnosti
HBeAg Podrobnosti
antiHBsAg Podrobnosti
antiHBeAg Podrobnosti
antiHBcAg (core) Podrobnosti

Klinická mikrobiologie a virologie - Sérum - Ostatní

Parametr Referenční rozmezí
ASLO (antistreptolysin) do 240 Podrobnosti
LATEX (revmatoidní faktor) hraniční titr 1:80 Podrobnosti
Paul Bunnell hraniční titr 1:16 Podrobnosti
OCH (Eriksonův test) hraniční titr 1:24 Podrobnosti
Toxoplazmóza (komplement fixace) nízké titry do 1:32
střední titry do 1:64
vysoké titry do 1:128
Podrobnosti

Toxikologie - Antibiotika

Parametr Referenční rozmezí
Amikacin (Amikin) Terapeutická rozmezí 15 - 25
Kritické hodnoty nad 35

Poločas 2 - 3 hodiny
Vhodný čas k odběru 15 hodin po podání
Podrobnosti
Chloramfenikol Peak 25

Poločas 1,5 hodiny
Vhodný čas k odběru 10 - 15 hodin po podání
Podrobnosti
Flucytosine Peak 100 Podrobnosti
Gentamicin Peak 4 - 10
Před podáním pod 2

Poločas 2 - 3 hodiny
Vhodný čas k odběru 15 hodin po podání
Podrobnosti
Netilmicin Peak 4 - 10
Před podáním 1 - 2
Podrobnosti
Streptomycin Peak 5 - 20
Před podáním pod 5
Podrobnosti
Tobramycin Peak 4 - 10
Před podáním pod 2

Poločas 2 - 3 hodiny
Vhodný čas k odběru 15 hodin po podání
Podrobnosti
Trimethoprim Peak nad 5 Podrobnosti
Sulfamethoxazole Peak nad 100 Podrobnosti
Vancomycine Peak 20 - 40
Před podáním 5 - 10

Poločas 4 hodiny
Vhodný čas k odběru 24 hodin po podání
Podrobnosti

Toxikologie - Antiepileptika

Parametr Referenční rozmezí
Carbamazepin (Tegretol, Biston, Nurotop, Timonil, Finlepsin) Terapeutické rozmezí 8 - 12

Poločas 30 hodin
Vhodný čas k odběru 15 hodin po podání
Podrobnosti
Kyselina valproová Terapeutické rozmezí 8 - 12

Poločas 30 hodin
Vhodný čas k odběru 15 hodin po podání
Podrobnosti
Ethosuximid Terapeutické rozmezí 8 - 12

Poločas 30 hodin
Vhodný čas k odběru 15 hodin po podání
Podrobnosti
Lamotrigine Terapeutické rozmezí 1 - 3 Podrobnosti
Mephenytoin Terapeutické rozmezí 69 - 187
Kritické hodnoty nad 230

Poločas 8 hodin
Podrobnosti

Toxikologie - Barbituráty krev

Parametr Referenční rozmezí
Krátkodobé Terapeutické rozmezí 1 - 5
Kritické hodnoty nad 10
Podrobnosti
Střednědobé Terapeutické rozmezí 5 - 15
Kritické hodnoty nad 20
Podrobnosti
Dlouhodobé Terapeutické rozmezí 15 - 40
Kritické hodnoty nad 40
Podrobnosti
Phenobarbital Terapeutické rozmezí 65 - 172
Kritické hodnoty nad 172

Poločas 48 - 96
Vhodný čas k odběru 20 dnů po podání
Podrobnosti
Phenytoin Terapeutické rozmezí 40 - 80 Podrobnosti
Primidon Terapeutické rozmezí 23 - 50
Kritické hodnoty nad 55
Podrobnosti

Toxikologie - Benzodiazepiny

Parametr Referenční rozmezí
Diazepam (Valium, Seduxen, Apaurin) Terapeutické rozmezí 0,2 - 1,5
Kritické hodnoty nad 3
Podrobnosti
Klonazepam (Antelepsin, Rivotril) Terapeutické hodnoty 10 - 50
Kritické hodnoty nad 100

Poločas 20 - 40 hodin
Vhodný čas k odběru 5 - 6 dnů po podání
Podrobnosti

Toxikologie - Nejběžnější toxiny

Parametr Referenční rozmezí
Alkohol krev nebo moč (etanol, etylalkohol) Intoxikace nad 0,5 promile
Kritické hodnoty nad 4
Podrobnosti
Etylen glykol (Fridex, Nemrezol) Indikace k dialýze nad 0,5 Podrobnosti
Olovo Intoxikace nad 100
Kritické hodnoty nad 700
Podrobnosti

Toxikologie - Ostatní léky

Parametr Referenční rozmezí
Acetaminophen sérum (Paralen, Panadol, Dafalgan, Mexalen, Efferalgan, Tylenol, Anacin) Terapeutické rozmezí 43 - 240
Kritické hodnoty nad 900
Podrobnosti
Acetylosalicylová kyselina (Aspirin, Acylpyrin) Terapeutické rozmezí 150 - 300
Kritické hodnoty nad 400
Podrobnosti
Digoxin Terapeutické hodnoty 1 - 2,5
Kritické hodnoty nad 3

Poločas nad 30 hodin
Vhodný čas k odběru 5 dnů po podání
Podrobnosti
Lithium Terapeutické rozmezí 0,3 - 1,3
Kritické hodnoty nad 2
Podrobnosti
Methotrexate Terapeutické rozmezí do 4,5
Kritické hodnoty nad 5
Podrobnosti
Theophylline (Afonilum, Euphylong, Spophyllin R, Teotard) Terapeutické rozmezí 8 - 20
Kritické hodnoty nad 20
Podrobnosti
Warfarin Terapeutické rozmezí 2 - 5
Kritické hodnoty nad 10
Podrobnosti

Toxikologie - Tricyklická antidepresiva

Parametr Referenční rozmezí
Amitriptyline krev (Triptizol, Elavil, Triavil) Terapeutické rozmezí 100 - 250
Kritické hodnoty nad 300
Podrobnosti
Nortriptyline Terapeutické rozmezí 50 - 150
Kritické hodnoty nad 1000
Podrobnosti
Phenothiazidy (chlorpromazin, Thioridazin, Perchlorperazin) Terapeutické rozmezí (chlorpromazin) 30 - 50
Kritické hodnoty nad 750
Podrobnosti
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události