Trepanobiopsie

Trepanobiopsie znamená odebrání vzorku kostní dřeně speciální jehlou. Toto vyšetření se provádí zejména v hematologii v souvislosti s krevními onemocněními.

Kapitoly

Průběh

Odběr probíhá pacientovi vleže na břiše nebo boku v lokálním umrtvení z lopaty kyčelní kosti, v případě bolestivosti se někdy používají celkově utlumující léky. Nejdříve je odebrán jehlou vzorek buněk kostní dřeně, obdobně jako u sternální punkce. Po té proběhne další vpich, tentokrát silnou speciální trepanobioptickou jehlou, díky které je lékař schopný odebrat váleček kostní dřeně.

Trepanobiopsie má nezastupitelný přínos u hematologických onemocnění a poruch (např. leukémie, lymfomy, mnohočetný myelom, myelodysplastický syndrom, nedostatek červených krvinek, bílých krvinek a destiček nejasného původu), protože díky ní je možné odebrat vzorek kostní dřeně se zachovalou strukturou, což je velká výhoda oproti sternální punkci. Sternální punkce umožňuje pouze odsání buněk, což je sice jednodušší zákrok, ale vzorek lze použít pouze pro cytologické vyšetření, tedy vyšetření přítomnosti a charakteru určitých buněk. Pokud ovšem máme úplný vzorek, histologické vyšetření dokáže hodnotit strukturu tkáně i s viditelnými vzájemnými vztahy mezi buňkami (její architektoniku), což má nedocenitelný význam při diagnostice krevních onemocnění.

V mnoha případech jde o poměrně nepříjemné, někdy i bolestivé vyšetření, v ojedinělých případech může dojít ke krvácení z místa vpichu, nebo průniku infekce (odběry probíhají v přísně sterilním prostředí, pro minimalizování možnosti infekce). Protože existuje riziko krvácení, obvykle se toto vyšetření neprovádí u jedinců se závažnou poruchou srážení krve.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události