Podmínky a právní omezení

Ochrana osobních údajů, podmínky a právní omezení používání dat internetových stránek www.anamneza.cz

1. Obecná ustanovení

Provozovatel stránek www.anamneza.cz tímto vydává podmínky a právní omezení používání internetové prezentace (dále jen podmínky) na adrese www.anamneza.cz.

Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat nebo užívají internetové stránky (dále jen uživatelé).

Provozovatelem internetových stránek www.anamneza.cz je ENLAB s.r.o. (dále jen provozovatel), který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. 

2. Používání internetových stránek

Užívat stránky www.anamneza.cz jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany provozovatele v souladu s autorským zákonem.

Přístup a používání stránek www.anamneza.cz je bezplatné.

Zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu provozovatele do obsahu či technické podstaty stránek www.anamneza.cz je zakázáno. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek má pouze provozovatel.

3. Odmítnutí a omezení odpovědnosti

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.anamneza.cz.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek www. anamneza.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.anamneza.cz.

4. Newsletter a e-mailové adresy

Pokud zadáte se přihlásíte k odběru e-mailového newsletteru, souhlasíte, výše uvedené osoby zpracovávaly vaše osobní údaje vztahující se k newsletteru podle zákona 101/2000 Sb. v platném znění.

5. Diskuze a komentáře

Je ZAKÁZÁNO vkládat jakkékoliv reklamy ( texty, hypertextové odkazy atd.. ) na komerční webové stránky bez písemného souhlasu provozovatele ENLAB s.ro. do komentářů či diskuzí. Pokud bude zjištěno, že se tak děje bude se postupovat podle platných právních předpisů ČR.

6. Závěrečná ustanovení

Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.anamneza.cz, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události