Quantiferon test

Quantiferon je poměrně vzácně prováděné vyšetření, ale na druhou stranu je velmi přínosné při podezření na tuberkulózu. Prováděno je nejčastěji na plicním, ale příležitostně i na interně.

Pokud lidské tělo přijde do styku s mykobakteriemi (bakterie způsobující tuberkulózu), objeví se v krvi lymfocyty, které reagují na styk s antigeny mykobakterií tvorbou zánětlivých produktů (obzvláště interferon gama).

Kapitoly

Vyšetření je prováděno z krve, ke které jsou následně přidány antigeny mykobakterií. Přítomnost mykobakterií způsobí produkci interferonu gama, kterou je následně možné změřit. V případě, že jsou v krvi přítomné lymfocyty citlivé na mykobakterie, je po nějakém čase možné provést měření na interferon gama. Výsledky testu mohou být tři a to negativní, pozitivní a neurčitý.

Vyšetření se uplatňuje, jak již bylo výše zmíněno, při podezření na tubrkulózu, nejčastěji pak u jedinců, kteří mají příznaky, avšak na rentgenu nebo CT jsou ložiska nejasná. Příznaky tuberkulózy jsou noční pocení, váhový úbytek, opakovaně zvýšená teplota, apod. Quantiferon test je vhodné udělat i u pacientů, kteří nejeví jasné příznaky tuberkulózy, ale mají jim být podány silná imunosupresiva. A to z důvodu, že pokud by pacient měl v těle neaktivní tuberkulózu, mohla by ji imunosupresiva „probudit“ a vést až k fatálním důsledkům.

Test se dělá z odebrané žilní krve, pro kterou se použijí speciální zkumavky a je následně vyšetřena speciální laboratoří. Před odběrem žilní krve u pacienta pro toto vyšetřením není třeba žádná příprava.

Nevýhodou tohoto testu je možný neurčitý, případně falešně negatiní výsledek, se kterým se setkáváme u pacientů s poruchou imunity, protože jejich bílé krvinky nedokáží na antigeny mykobakterií správně reagovat.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události