Cytologické vyšetření

Obor cytologie se zabývá buňkami a jejich anatomií, fyziologií a také vlastnostmi. S tímto termínem nejčastěji přicházíme do styku v případě odběru vzorků a jejich následného zpracování na cytologickém vyšetření. Cytologie je užitečná při odhalování nemocí na základě vyšetření odebraných buněk, nikoli však tkáně, v takovém případě se zpravidla jedná o histologické vyšetření. To oproti cytologii sice přináší spolehlivější výsledky, ale za cenu složitějšího odběru vzorku.

Výhodou cytologie je nejen relativně jednoduché získání vzorku, ale také nízká cena a rychlost vyšetření.

 

Kapitoly

Průběh vyšetření

Odebrat vzorek pro cytologii je možné různými způsoby, například stěrem ze sliznic, biopsií (odběr pomocí tenké jehly), bronchoalveolární laváží, nebo odsátím tekutiny nahromaděné v tělesných dutinách.

Po odebrání vzorku následuje aplikace vzorku na sklíčko, často i přidání speciálního barviva a dále lékař vzorek pod mikroskopem hodnotí. Hodnotí především přítomnost buněk a dále je popisuje, lékař také dokáže částečně vyhodnocovat buněčné abnormality. Zkoumány jsou hlavně tvar a velikost buněk a jejich jader, počty jader v buňce, buněčné dělení atd. Takové abnormality jsou často spojovány se zhoubnými chorobami.

Výsledek

V ideálním případě je tak lékař vyšetřením schopen rozpoznat přednádorové a nádorové stavy, ale také zánětlivé stavy při vyšším počtu bílých krvinek, zvýšený počet červených krvinek atd. Zároveň je nutno zmínit, že negativní cytologický nález nevylučuje možnost nádorového onemocnění.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události