Mediastinoskopie

Endoskopické vyšetření anatomického prostoru tzv. mezihrudí (mediastinum) nazýváme mediastinoskopie. Oblast mediastinu můžeme najít uprostřed hrudníku a vymezena je plícemi ze stran a hrudní kostí a páteří zepředu a zezadu.

Kapitoly

Průběh vyšetření

Při mediastinoskopii je endoskopický přístroj zaváděn skrz malý otvor, vytvořený řezem kůží a podkožní tkání na hrudníku. Přístroj má kameru a vlastní zdroj světla a jeho pomocí je možné zavádět i další nástroje.

Kdy je mediastinoskopie vhodná

Jak se přímo nabízí, mediastinoskopie se využívá při diagnostice onemocnění hrudníku, největší výhodou je možnost odebrání vzorků pro histologické vyšetření. Využívá se tedy hlavně v případě, že již jiné vyšetření, zpravidla vyšetření zobrazovacími metodami (rentgen plic, CT vyšetření apod.), odhalilo zvětšené mízní uzliny, u kterých není příčina jasná. Mezi nezhoubná onemocnění řadíme ložiska sarkoidózy, ze zhoubných chorob pak například o rakovinu plic, mezoteliom nebo lymfom. Dalším způsobem využití mediastinoskopie je vyšetření recidivujícího výpotku na plíci nejasné příčiny.

Před mediastinoskopií a její rizika

Mediastinoskopii předchází klasické předoperační vyšetření, protože je prováděna v celkové anestezii. Vzhledem k oblasti v bezprostřední blízkosti důležitých tkání a orgán má vyšetření svá rizika. Mazi tato rizika řadíme hlavně možnost průniku infekce, rozsáhlejší krvácení, nebo například chrapot při poranění nervů hlasivek.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události