Kapslová endoskopie

Kapslová endoskopie je vyšetřovací metodou využívanou v diagnostice chorob trávicího traktu. Teoreticky je možné ji využít u téměř všech onemocněních trávicího traktu, ale prakticky je využívána spíše tam, kam ostatní běžné endoskopické metody nedosáhnou.

Kapitoly

Před vyšetřením

Vyšetření vyžaduje několik fází přípravy. 3-4 dny před vyšetřením by pacient neměl jíst jinou než bezezbytkovou stravu s co největším omezením vlákniny. Před vyšetřením by měl pacient pouze lehce posnídat a dále již nejíst, pití je v pořádku. Dále ještě dochází k vypití prázdnicího roztoku, který způsobuje silný průjem a slouží k pročištění střev. V hodinách těsně před vyšetřením by již pacient neměl ani pít.

Průběh vyšetření

Vyšetření je poměrně snadné, jde jednoduše o to, že pacient spolkne sondu, která jak prochází trávicím traktem pořizuje jeho snímky. Obrazy jsou odesílány do zařízení, které má pacient na opasku na břiše. Jakmile je vyšetření hotové na snímcích se pak hledají abnormality, vyšetřuje je jak gastroenterolog, tak mu je nápomocen počítačový program. Celé vyšetření vzhledem k omezené kapacitě zdroje energie v kapsli trvá maximálně 8-10 hodin.

Pro koho je vyšetření vhodné

Jak je zmíněno výše, využít lze kapslovou endoskopii teoreticky pro téměř jakékoli onemocnění trávicího traktu, nicméně protože se jedná o poměrně drahé vyšetření, které poskytuje obvykle horší výsledky než klasická přístrojová endoskopie, využívá se pouze v místech, kam není možné dosáhnout endoskopickými přístroji. Pro přehled jícen a žaludek – gastroskopie, tlusté střevo – kolonoskopie, zbývá tedy obtížně vyšetřitelné tenké střevo a jeho onemocnění, pro která se hojně využívá právě endoskopická kapsle. Využíváme ji například při krvácení trávicího traktu, jehož zdroj není možné najít jinými vyšetřovacími metodami. Dále je využívána k hledání krvácející angiodysplazie (ložiska rozšířených cév ve stěně trávicí trubice) tenkého střeva, při diagnostice střevních zánětů (např. Crohnova choroba) a hledání nádorů tenkého střeva (poměrně vzácné).

Výhody a nevýhody kapslové endoskopie

Oproti jiným vyšetřením trávicího traktu je nespornou výhodou pohodlnost celého vyšetření, je bezbolestné a neinvazivní. Na rozdíl od endoskopických vyšetření nedochází k zavádění přístrojů ani vpichování jehel a na konci vyšetření kapsle vychází přirozenou cestou (případy zaseknutí kapsle v trávicím traktu jsou opravdu velmi ojedinělé).

Největší nevýhodou je vysoká cena kapsle a tedy i horší dostupnost (k dispozici jen na vyšších pracovištích), kapsli není možné využít u těhotných žen a pacientů se zúženou trávicí trubicí. Jistou nevýhodou je také nemožnost regulovat rychlost průchodu kapsle, ať už příliš pomalou, nebo příliš rychlou (nestihne vyfotit hledané ložisko). Vyšetření je také čistě zobrazující, pokud tedy kapsle nějaké ložisko objeví, není možné ho přímo terapeuticky řešit, což je možné u dalších endoskopických vyšetření. Pokud je nalezeno ložisko v tenkém střevě, je nutné pro jeho ošetření provést další zákrok, například dvojbalonovou enteroskopii, která je pro pacienta ne vždy snadno dostupná a také velmi zatěžující.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události