Vyšetření kreatinkinázy

Kreatinkináza (kreatinkinasa) je enzym, který se nachází v mnoha tkáních a vyšetření jeho hladiny v krvi je užitečné pro odhalení mnoha chorob. Kreatinkinázu (CK) můžeme nalézt v řadě buněk a svalových vláknech, významná je zvlášť pro energetický metabolizmus buněk, podtyp kreatinkinázy, isoenzymy nalezneme například v příčně pruhované svalovině, srdečním svalu a mozku, tedy tkáních se značným energetickým obratem.

Vyšetření kreatinkinázy se provádí ze vzorku žilní krve, který je odeslán do biochemické laboratoře. Běžně je zjišťována celková koncentrace kreatinkinázy, pokud je třeba, je možné získat určitou CK z dané tkáně. (například CK-MB je isoenzym kreatinkinázy v buňkách srdečního svalu).

Hladina CK v krvi je v normálním stavu mezi 0,45-2,45 mikrokatalů na litr. Nejdůležitější z klinického hlediska pak jsou situace, kdy je kreatinkináza vyšší než je norma. Ke zvýšení koncentrace kreatinkinázy obvykle dochází při poškození, nebo odumírání buněk, ve kterých je enzym přítomný. V důsledku poškození nebo odumírání daných buněk se pak enzym ve vyšší míře vyplavuje do krve, kde jsou následně naměřeny jeho zvýšené hodnoty. Signálem pro odběr vzorku pro vyšetření kreatinkinázy bývá, pokud si pacient stěžuje na svalové bolesti, nebo slabost.

Kapitoly

Možné příčiny

 1. Onemocnění srdce

  Kreatinkináza jako historický kardioenzym je sloučeninou využívanou při diagnostice infarktu a zánětu srdečního svalu (myokarditida). U infarktu ke zvýšeným hodnotám obvykle dochází po cca 4-6 hodinách od počátku obtíží a kreatinkynáza v není příliš citlivý indikátor, dříve se proto užíval srdeční isoenzym CK-MB, v současnosti už se používají spíše jiné kardioenzymy.

 2. Rabdomyolýza (rozpad svalů)

  Rabdomyolýza je zastřešující pojem pro stavy, kdy dochází k rozpadu pruhované svaloviny. Při jejím rozpadu je pak do krve uvolňována kreatinkináza. Možnými příčinami mohou být užívání statinů, crush syndrom, nadměrná fyzická aktivita apod.

 3. Záněty příčně pruhovaných svalů

  Tyto záněty způsobují hlavně autoimunitní nemoci jako dermatomyozitida a polymyozitida. Zánět v důsledku poškozuje sval a takové svaly pak více uvolňují kretinkinázu do krevního řečiště.

 4. Chronická degenerativní svalová onemocnění

  Do této skupiny se řadí genetické choroby, jako Beckerova a Duchennova dystrofie. V zásadě jde o to, že nedostatek, nebo absence bílkoviny dystrofinu, působí pomalý rozpad svalových vláken, který opět způsobuje zvýšené hladiny kreatinkinázy v krvi.

 5. Selhávání ledvin

  V důsledku omezeného vylučování kreatinkinázy z těla močí ven dochází při selhávání ledvin ke zvýšené hladině kreatinkinázy v krvi. Toto je třeba zmínit i když v tomto případě zvýšená kreatinkináza je pouze vedlejší problém.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

0
1ala.ruml@seznam.cz22. 3. 2022 12:53:46
Dobrý den,
mám 16 měsíců starého vnoučka, CK má už podruhé zvýšené,
tentokrát na 6, což jé méně než před půl rokem. MZ nic závažného neprokázala, ani EEG. Důvod vyšetření byl mihotání očíček na blízko a vyloučení epilepsie. Vnouček je čilý a chytrý, očíčka se zdají být už v pořádku, epilepsie se táké neprokázala. Jsme už bohužel 6 měsíců objednaní na neurologii. Je možné, že se to časem spraví?

Rumlová

0
2Jozef Černý5. 8. 2022 9:37:43
Má braní kreatinu (na cvičení) nějaký dopad na Kreatinkinázu? Díky

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události