MRCP

MRCP je vyšetření na principu magnetické rezonance a je využíváno v diagnostice žlučových cest a vývodu slinivky břišní, můžeme tedy říct, že jde v jistém slova smyslu o alternativu ERCP. Zkratka MRCP vznikla z anglického názvu Magnetic Resonance CholangioPancreatography.

Kapitoly

Na jakém principu MRCP funguje

Narozdíl or ERCP, které je invazivní zákrok, při kterém je do dvanáctníku fyzicky zaveden endoskopický přístroj, který následně slouží k zobrazení žlučových cest a vývodu slinivky, je MRCP naprosto neinvazivní. Pacient pro vyšetření nevyžaduje prakticky žádnou přípravu, pouze se pomocí léků tlumí činnost střev, což umožňuje lepší přehlednost vyšetření. Při vyšetření jde o skenování dané oblasti, tedy žlučových cest, slinivky a okolí, pomocí magnetické rezonance, není třeba ani užití kontrastní látky.

Využití MRCP  je v diagnostice a monitorování při chorobách žlučových cest a slinivky břišní, mezi takové řadíme například zúžení žlučových cest v důsledku výskytu žlučových kamenů. Své uplatnění najde MRCP i u pacientů s chronickou pankreatitidou, případně nejasnými poruchami odtoku žluči

Výhody a nevýhody MRCP

Nevýhodou MRCP je špatná dostupnost a cena vyšetření magnetickou rezonancí, která je vyšší než u ERCP. Také oproti ERCP jde o vyšetření, které je pouze diagnostické, není tedy možné jako u ERCP rovnou čištění cest, nebo vložení trubicového stentu, který u zúžených cest dokáže zajistit odtok žluči. Jistým omezením, které může jako u každé magnetické rezonance nastat je i to, pokud pacient trpí klaustrofobií (pro vyšetření musí být „zavřen v přístroji pro magnetickou rezonanci) a zároveň pacient nesmí mít v těle kovové předměty, jako například kardiostimulátor.

Oproti tomu výhodou je neinvazivita a neagresivnost zákroku. Komplikace, které se vyskytují u ERCP jako jsou krvácení, nebo vyvolání akutního zánětu slinivky břišní, jsou u MRCP eliminovány. Rovněž radiační zátěž je nulová a není nutnost podání kontrastní látky, na kterou by potencionálně mohla vzniknout alergická reakce.

Vyšetřovací metoda MRCP v jistých případech plně nahrazuje ERCP, nicméně její využití pouze v diagnostice ji omezuje a není tak schopna ERCP plně nahradit.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události