Dvojbalonová enteroskopie

Dvojbalonová enteroskopie je prakticky jediným vyšetřením, které dokáže zobrazit tenké střevo. Bežné endoskopické metody, jako gastroskopie a kolonoskopie, umožňují pouze zobrazení žaludku a jícnu, respektive tlustého střeva. Jedinou alternativou, která umožňuje vyšetření vnitřku tenkého střeva je endoskopická kapsle, která nejen, že je značně nespolehlivá, ale zároveň, na rozdíl od dvojbalonové enteroskopie, neumožňuje zaléčení případných chorobných stavů, které vyšetření odhalí. Dvojbalonová enteroskopie tak nabízí moderní způsob nejen vyšetření tenkého střeva, kdy si lékař může prohlédnout vnitřek střeva, ale současně i léčbu řady chorobných nálezů.

Kapitoly

Průběh vyšetření

Vyšetření se provádí zavedením hadice přístroje buď ústy, pacient nesmí 6h před vyšetřením přijímat potravu ani tekutiny, nebo konečníkem, pak je třeba stejně jako u kolonoskopie, klasické prázdnění. Enteroskopie je prováděna pod vlivem zklidňujících léků aplikovaných nitrožilně, díky kterým si pacient vyšetření nepamatuje, nebo dokonce usne. Vyšetření je zpravidla prováděno při krátké hospitalizaci.

Jak vyšetření probíhá?  Ke klasickému endoskopu je přidána speciální trubice, jejíž součástí jsou balónky. Vyšetřující lékař pak střídavě nafukuje a vyfukuje balónky a pohybuje endoskopem a trubicí tak, aby se trávicí trubice řasila na hadici přístroje. Přístroj je tímto způsobem schopen se dostat hluboko do tenkého střeva a umožnit tak lékaři zobrazení vnitřku tenkého střeva na obrazovce, ten je pak schopen pomocí pracovního kanálu také do střeva zasouvat pracovní nástroje, buď pro odběr vzorků tkáně, nebo přímo pro léčebné zákroky.

Kdy je vyšetření vhodné

Dvojbalonová enteroskopie je lékaři využívána zejména při podezření na krvácení do trávicí soustavy právě z tenkého střeva, například angiodysplazie (ložiska rozšířených cév), pokud tato ložiska při vyšetření lékař objeví, je schopen je díky možnosti zavedení dalších nástrojů rovnou řešit. Vyšetření se také uplatňuje při obavách z nádorového onemocnění tenkého střeva, v takovém případě může pomocí přístroje lékař odebrat vzorky pro další vyšetření.

Dostupnost dvojbalonové enteroskopie

Dvojbalonová enteroskopie není ani zdaleka dostupné vyšetření a ne každá nemocnice toto vyšetření provádí. Vyšetření je zároveň také pro pacienta zatěžující a často dlouhé, pokud se provádí nějaké náročnější zákroky může trvat i hodiny. Stěna tenkého střeva je velmi tenká a proto nejzávažnější komplikací bývá perforace střeva. Ve zvýšené míře můžeme u jedinců, kteří prodělali toto vyšetření, pozorovat i záchvaty akutního zánětu slinivky. Další možné komplikace jsou, podle toho, kudy je zaváděna hadice přístroje, stejné jako u gastroskopie, respektive kolonoskopie.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události