Kyslíkový test

Kyslíkový test je vyšetření, při kterém se měří koncentrace krevních dýchacích plynů v závislosti na inhalaci kyslíku. Toto vyšetření obvykle využívají interní oddělení, zejména plicní.

Kapitoly

Na jakém principu kyslíkový test funguje

Doprovodným jevem mnoha plicních chorob je těžké poškození funkce plic, to se zpravidla pojí s téměř permanentní dušností (například rozvinuté formy CHOPN, procesy související s vazivovatěním plic apod.). Často je pro tyto pacienty nezbytná tzv. domácí oxygenoterapie. Oxygenoterapie spočívá v tom, že pacient prostřednictvím masky, nebo trubiček zavedených do nosních dírek (kyslíkové brýle) trvale inhaluje kyslík vytvářený oxygenerátorem z vody. Tento přístroj je ovšem značně drahý a jeho zapůjčení tak předchází kyslíkový test, který má za úkol rozpoznat, zda pacientovi inhalace kyslíku opravdu pomáhá.

Pro zapůjčení přístroje bohužel nestačí pouze subjektivní názor pacienta a jeho pocit úlevy, je třeba objektivně dokázat přínos inhalace kyslíku pro pacienta. V tuto chvíli právě nastupuje kyslíkový test, pomocí kterého je možné změřit koncentraci krevních dýchacích plynů (tzv. Astrup vyšetření) před inhalací kyslíku a po ní. Normální množství dýchacích plynů v tepenné krvi je cca 5.3 kPa oxidu uhličitého a 10-13 kPa kyslíku. U nemocných pacientů vzrůstá tlak oxidu uhličitého a současně klesá tlak kyslíku.

Průběh vyšetření

Pro vyšetření je pacientovi odebrána z vřetenní tepny (arteria radialis) krev a následně je odeslána do laboratoře a vyšetřena na koncentraci krevních plynů. Po odběru pacient 20-30 minut inhaluje kyslík v množství 1 litr za minutu, načež je mu proveden druhý odběr. Opět následuje inhalace kyslíku po 20-30 minut, tentokrát v množství 2 litry za minutu, po té je pacientovi odebrán třetí vzorek. Čtvrtý a poslední vzorek je pak pacientovi odebrán po inhalaci kyslíku v množství 3 litry za minutu, opět v čase 20-30 minut.

Výsledek

Výsledek, který hodnotíme jako pozitivní a po kterém lékař obvykle doporučuje využití přístroje pro domácí podávání kyslíku, je pokud se mezi dvěma po sobě následujícími vzorky zvýší parciální tlak kyslíku nejméně o 1 kPa (a současně se parciální tlak oxidu uhličitého zvýší o méně než 1 kPa). Takovýto výsledek znamená, že kyslík je pacientovi prospěšný. Posledním krokem pak, vzhledem k vysoké ceně přístroje, zůstává schválení příslušné pojišťovny.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události