Histologické vyšetření

Histologické vyšetření lze definovat jako rozbor odebraného vzorku tkáně pro diagnózu onemocnění daného orgánu. Biopsie neboli odběr vzorku probíhá během operačního zákroku či samostatně v nemocnici. Díky histologickému rozboru odebrané tkáně pak lze podle charakteristických struktur stanovit povahu onemocnění.

Kapitoly

Rozbor vzorku

Vzorky jsou následně rozebrány zkušeným doktorem pod mikroskopem. Nejprve je však třeba je připravit, a proto se ukládají do 10% roztoku formaldehydu, poté se zalijí parafínem a zmrazí. Teprve pak je specialista nakrájí na velmi tenké plátky, které může zkoumat na sklíčku pod mikroskopem, jenž umožňuje díky velkému zvětšení odhalit změny tkáně. V případě nádoru pak lze posoudit i závažnost onemocnění a předpovědět, jak se bude choroba dále vyvíjet.

Kdy je histologické vyšetření vhodné

Lékaři nejčastěji doporučují histologické vyšetření pacientům s podezřením na jaterní či ledvinové choroby, obvyklý je i histologický rozbor kůže či trávicího traktu. Toto vyšetření je doporučováno v případě, že předcházející základní vyšetření i zobrazovací metody nepřinesly konkrétní výsledky. Histologický rozbor umožňuje lékařům stanovit diagnózu a doporučit další léčebný postup. Perkutánní biopsie slouží k odběru vzorků z ledvin a jater, odběr je prováděn tenkou jehlou při lokálním znecitlivění. Vzorek trávicího traktu lze získat endoskopickými metodami, jako je kolonoskopie a fibroskopie. Velkého využití má i tzv. peroperační vyšetření, při kterém probíhá odběr v rámci operačního zákroku (například při podezření na nádorové onemocnění). Vzorek je okamžitě odeslán patologovi, který provede rychlý rozbor a výsledky ihned sděluje lékaři, jenž operaci vede. Ten se pak na základě informací z rozboru rozhodne, jaký bude další postup, a může například provést konkrétní zákrok již během této operace.

Je nutné se histologického vyšetření obávat?

Samotný rozbor vzorku probíhá ve speciální laboratoři, kde není pacient ani přítomen. Vzorek je pak odebrán při biopsii a za lokálního znecitlivění, takže se pacient nemusí bolesti obávat. Nejprve je aplikováno místní anestetikum a následně je pomocí jehly odebrán vzorek. Endoskopické metody, jako je kolonoskopie či fibroskopie, rovněž probíhají při znecitlivění, a nejsou tedy bolestivé. V případě odběru vzorku během operace je pak pacient obvykle v celkové narkóze.

Před histologickým vyšetřením

Histologický rozbor neprobíhá v přítomnosti pacienta, a proto není nutné se na něj nijak připravovat. Příprava na biopsii neboli odběr vzorku pak vždy probíhá podle konkrétní oblasti, ze které vzorek pochází.

Průběh

Nejprve je odebraný vzorek speciálně připraven a poté ho zkoumá specialista prostřednictvím mikroskopu. Histologickým rozborem lze odhalit zánět, nádor a další. V případě nádoru je pak onemocnění objeveno kvůli nabourání tkáňového uspořádání a lze stanovit i prognózu budoucího vývoje choroby, stejně jako to, zda je nádor zhoubný neboli maligní, či nezhoubný (benigní), od čehož se odvíjí i další léčebný postup. Problém představují hlavně zhoubné nádory, které jsou velmi agresivní a metastázují do dalších tkání. Oproti nim rostou benigní nádory poměrně pomalu a další tkáně nenapadají.

Po histologickém vyšetření

Výsledek rozboru sdělí patolog danému lékaři, který následně seznámí s výsledkem a případně dalším léčebným postupem svého pacienta.

Výsledek

Rozbor odebraného vzorku trvá obykle okolo 7 až 10 dnů od odběru, v případě biopsie během peroperace je znám do půl hodiny. Ošetřující lékař seznámí s výsledky svého pacienta.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události