Ultrazvuk

Sonografie, SONO, ultrasonografie, echografie, ECHO, UZ

Nemoci, při nichž je ultrazvuk prováděn: rozštěp rtu a patra, portální hypertenze, ileus, achondroplázie

Prostřednictvím ultrazvuku lze zobrazit měkké tkáně, avšak nepoužívá se pro zobrazení kostí či plic. Záznam musí interpretovat zkušený doktor, neboť vyhodnocení může leckdy laikovi připadat jako věštění z kávové sedliny. Problematické může být hodnocení ultrazvuku u obézních lidí. Tato metoda nepředstavuje žádná rizika, a proto je vhodná například i pro těhotné ženy či děti. Ultrazvukové vyšetření lze navíc bez problému několikrát opakovat.

Kapitoly

Na jakém principu ultrazvuk funguje

Ultrazvuk je tak vysokofrekvenční zvuk, že jej nejsme schopni lidským uchem vůbec zaznamenat. Šíří se jako vlna střídavého zahušťování a ředění molekul, přičemž zdrojem vlnění je piezoelektrický krystal umístěný v ultrazvukové sondě.

Tkáně v našem organismu mají různou schopnost odrážet ultrazvukové vlny (tzv. echogenita). Při průchodu ultrazvukové vlny pak dochází k nárazu na tkáňové rozhraní (v tomto místě spolu sousedí různé tkáně). Část vlny se pak odrazí, zatímco zbytek projde do dalších tkání až do místa, kde opět narazí na další tkáňové rozhraní, a celý tento proces se stále opakuje. Pokud mají sousedící tkáně různou echogenitu, odraz vlny je větší. Vše pak zaznamenává ultrazvuková sonda, která odražené vlny přijímá.

  • A-MODE považujeme za nejjednodušší ultrazvukové zobrazení, název pochází ze slova amplituda (výchylka). Tento typ se používá u očního lékaře pro změření nitroočních vzdáleností před operací.
  • B-MODE znamená dvojrozměrné zobrazení, přičemž název vznikl ze zkratky anglického slova Brightness, tedy jas, jasnost. Výchylky jsou zobrazeny různě jasnými body a sonda vysílá vlny v jedné rovině.
  • M-MODE vznikl z anglického Motion, tedy pohyb, a využívá jej kardiologie.
  • D-MODE neboli Dopplerovské sono se používá pro vyšetření srdce a cév.

Typy ultrazvuku

Ultrazvuk břicha

Ultrazvukové vyšetření v oblasti břicha doporučuje lékař pacientům s podezřením na ledvinové či žlučníkové kameny nebo nádorové onemocnění. Ultrazvuk břicha pomáhá také odhalit příčinu bolestí nejasného původu a může vyloučit vnitřní krvácení. Při ultrazvuku břicha mohou lékaři vyšetřit žaludek, žlučník, slinivku, játra, slezinu, ledviny, močový měchýř i velké cévy a další.

Ultrazvuk srdce

Ultrazvuk srdce neboli echokardiografie dokáže zobrazit pohyblivost srdečních oddílů a umožňuje zároveň změření síly stěn srdce, průměr aortálního kořene a další. Prostřednictvím ECHA může lékař kontrolovat pohyb krve v srdci či objevit zpětný tok krve na chlopních (tzv. regurgitace). Při zátěžové echokardiografii jede vyšetřovaná osoba na rotopedu, zatímco lékaři sledují činnost srdce při zvýšené námaze. Při transezofageální echokardiografii se používá jícnová sonda, která je po sedaci a místním umrtvení hrtanu zavedena za srdce, do jícnu. Tento typ vyšetření se používá při operacích srdce či u pacientů s podezřením na infekční endokarditidu, což je zánět srdeční výstelky, či s podezřením na natržení stěny aorty (tzv. disekce aorty) a i v dalších případech.

Ultrazvuk štítné žlázy

Prostřednictvím ultrazvuku lze zobrazit velikost, strukturu i prokrvení štítné žlázy pacienta. Tak může lékař odhalit například zánět či rozpoznat uzly od cyst s dutinkou uprostřed.

Využití ultrazvuku v gynekologii

Ultrazvuk má v gynekologii a porodnictví nezastupitelnou úlohu, a proto se pomalu stává běžnou součástí vybavení gynekologických ordinací. V případě ultrazvuku vejcovodů, dělohy a vaječníků je vyšetření prováděno přes břišní stěnu, v jiných případech je použita vaginální sonda. Oba dva typy ultrazvukového vyšetření jsou zcela bezbolestné a bezpečné. Plod je pak prostřednictvím ultrazvuku vyšetřen alespoň čtyřikrát.

Při prvním vyšetření lékař potvrdí těhotenství a zkontroluje místo uhnízdění vajíčka v děloze. Druhý ultrazvuk probíhá mezi 11. a 14. týdnem těhotenství a měl by zachytit vrozené vady plodu a zároveň určit stáří plodu, aby šel předběžně stanovit termín porodu. Ultrazvukové vyšetření v 18. až 23. týdnu má za úkol odhalit vývojové vady a detailněji prohlédnout plod. Poslední ultrazvuk během těhotenství absolvuje maminka ve 30. až 32. týdnu, kdy je kontrolován nejen plod a jeho poloha, ale také množství plodové vody a stav placenty.

Nastávající rodiče stále častěji žádají také o 3D a 4D ultrazvuk, na což jsou jen vybaveni v některých centrech asistované reprodukce či v porodnicích. U 4D ultrazvuku představuje čtvrtý rozměr čas, to znamená, že rodiče mají k dispozici DVD se záznamem, na nichž je jejich miminko v děloze. Zdravotní pojišťovny tento ultrazvuk většinou nehradí. Pokud mají maminky o tento ultrazvuk zájem, měly by se na něj dostavit mezi 28. a 30. týdnem těhotenství.

Ultrazvuk prostaty

Právě ultrazvuk bývá nejčastější zobrazovací metodou v oboru urologie. Lékař jej doporučí pacientům s podezřením na nádor a benigní hyperplazii. Zobrazení prostaty lze provést přes břišní stěnu, pak mluvíme o tzv. transabdominálním ultrazvuku. Tato metoda je však méně přesná než transrektální ultrazvuk, při němž je sonda umístěna do konečníku. Prostřednictvím ultrazvuku lze také zjistit, kolik moči zůstane i po návštěvě toalety v močovém měchýři. To může být velmi důležitý ukazatel, neboť právě zbytnělá prostata často močení znemožňuje. Kontrola prostřednictvím ultrazvuku hraje důležitou roli také při odběru vzorku tkáně k dalšímu rozboru (biopsie prostaty).

Před ultrazvukem

Na ultrazvuk se nemusí vyšetřovaná osoba nijak speciálně připravovat. Vhodné však je před vyšetřením alespoň 3 hodiny nejíst a den před plánovaným ultrazvukem se také raději vyhneme nadýmavým potravinám, jako je hrách a čočka. V případě urologického či gynekologického ultrazvuku by měla vyšetřovaná osoba zvýšit svůj pitný režim a je vhodné alespoň 2 hodiny před vyšetřením již neodcházet na toaletu. Plný močový měchýř totiž umožňuje větší přehlednost pánevních orgánů.

Průběh vyšetření

Pacient se nejprve svlékne a položí se na lehátko. Na oblast, která má být ultrazvukem vyšetřena, je aplikován speciální gel, který má za úkol zlepšit kontakt mezi sondou a kůží. Následně lékař pohybuje sondou po kůži pacienta a vše kontroluje na monitoru. Dbejte jeho pokynů, kterými může být například krátké zadržení dechu či změna polohy na bok kvůli vyšetření ledvin. Ultrazvukové vyšetření je zcela bezbolestné, někoho může trochu lechtat, jiní pacienti zase udávají, že pociťovali mírný tlak. Vyšetření zabere jen několik málo minut, většinou od 5 do 10. Po něm pacient setře z kůže gel, oblékne se a odchází domů, kde se věnuje běžným denním aktivitám. Po ultrazvukovém vyšetření není nutné dodržovat nějaký speciální režim nebo se vyhýbat námaze.

Výsledek

Již během vyšetření sleduje lékař dané orgány na monitoru a může obraz vytisknout, provést měření a další. Hodnocení by pak měl vždy provádět zkušený lékař, neboť ani dva odborníci se nemusejí shodnout. Vždy je proto vhodné doložit výsledek vyšetření i ultrazvukovým obrazem. Výsledek vyšetření je pacientovi k dispozici okamžitě po skončení ultrazvuku.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události