Měření nitrolebního tlaku

Měření nitrolebního tlaku neboli ICP (intracranial pressure) je diagnostický zákrok prováděný pacientům na monitorovaných lůžkách, u kterých vznikají obavy z nitrolebního přetlaku.  Zákrok je invazivní a vyžaduje přístup k mozku pacienta.

Kapitoly

Průběh vyšetření

Samotné měření nitrolebního tlaku je invazivní metoda, při které se navrtá lebka a vytvořeným otvorem se zavádí měřící čidlo do těsného kontaktu s mozkem. Čidlo pak zobrazuje na monitoru nasnímané hodnoty tlaku. Měření probíhá kontinuálně, na monitoru tedy vždy vidíme aktuální hodnotu. Normální stav nitrolebního tlaku je méně než 20 milimetrů rtuťového sloupce (mm Hg), pokud jsou naměřené hodnoty vyšší, mluvíme o přetlaku.

Pro koho je vyšetření vhodné

Toto vyšetření se obvykle provádí pacientům ve vážném stavu, obvykle v bezvědomí a s umělou plicní ventilací. Většinou se jedná o pacienty s onemocněními mozku, při kterých hrozí vznik nitrolebního přetlaku při otoku mozku, jako jsou vážnější úrazy mozku včetně stavů s difúzním axonálním poškozením, status epilepticus, krvácení do hlavy, stavy po operacích mozku a při hydrocefalu.

Rizika

Vrtání otvoru do lebky znamená vyšší riziko krvácení, poškození tkáně a rozvoje infekce mozkových blan, nebo infekce mozku. Důležité je také to, že pacient musí být v absolutním klidu, protože pohyb může znamenat zkreslení výsledků.

Výsledek

Vzhledem k tomu, že vyšetření ukazuje tlak v reálném čase, dokáží lékaři dobře reagovat na  rozvoj nitrolební hypertenze a zahájit léčbu formou léků proti otoku (antiedematózní léky), nebo provedení dekompresní kraniektomie, při které je lebka otevřena a je vyjmuta část kosti, to má za následek snížení tlaku působícího na mozek.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události