Revmatoidní faktor

Revmatoidní faktor (RF) je tzv. protilátka proti protilátkám, konkrétněji jde o látku, kterou nalezneme v krvi převážně u autoimunitních nemocí a je to protilátka, která cílí na imunoglobuliny.

Kapitoly

Pro koho je vyšetření vhodné

Nejčastěji je zaznamenáváno zvýšení revmatoidního faktoru u revmatoidní artritidy. U pacientů s podezřením právě na tuto nemoc je tedy využíváno právě vyšetření revmatoidního faktoru. Pacientem je tedy typicky jedinec, který trpí bolestmi kloubů, u kterých je podezření na autoimunitní původ. Další možný případ pozitivního nálezu na revmatoidní faktor je i u Sjögrenova syndromu. V praxi je pak při podezření na revmatologické onemocnění nabírán kompletní panel autoprotilátek, ke kterým patří i revmatoidní faktor.

Průběh vyšetření

Odebírá se standardně žilní krev, vzorek potom vyšetřuje daná biochemická laboratoř. Metod pro vyšetření revmatoidního faktoru, jeho přítomnosti a koncentrace, je více. Koncentrace se uvádí v mezinárodních jednotkách na mililitr [IU/ml] a koncentrace 25-30 IU/ml je považována za negativní nález, hodnoty vyšší za pozitivní. U pacientů trpících revmatoidní artritidou jsou zaznamenávány i hodnoty přes 100 IU/ml.

Výsledek

Provést diagnózu revmatoidní artritidy, ale kvůli nepřesnosti není možné pouze na základě  revmatoidního faktoru, pro diagnózu je nutná i přítomnost klinických příznaků. Stejně tak není možné na základě negativního nálezu revmatoidního faktoru toto onemocnění stoprocentně vyloučit. Revmatoidní faktor může vycházet pozitivní i bez zjevné příčiny a také u dalších autoimunitních nemocí, jako jsou systémový lupus erythematosus, sarkoidóza, tuberkulóza, primární biliární cirhóza a další.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události