Končetinová pletysmografie

Okluzní pletysmografie, okluzní žilní pletysmografie končetinová

Tato vyšetřovací metoda má za úkol zaznamenat změnu objemu končetin pod vlivem změněného objemu krve v cévách. Prostřednictvím končetinové pletysmografie tak lze odhalit cévní zúžení či uzávěry. V tuzemsku se k těmto účelům používá především tzv. Dopplerovský ultrazvuk.

Kapitoly

Před končetinovou pletysmografií

Před vyšetřením není potřeba dodržovat žádný speciální režim, pacient by však neměl alespoň půl hodiny před pletysmografií kouřit.

Průběh vyšetření

Vyšetřovaná osoba si lehne a zdravotnický personál umístí na končetiny elektrody i tlakoměrové manžety. Nejprve je změřen objem končetin a následně jsou nahuštěny manžety zhruba do třetiny v porovnání s měřením krevního tlaku. V této fázi dochází k opakovanému měření objemu končetin. Po půl minutě je manžeta úplně vypuštěna a celý proces se několikrát opakuje. Končetinová pletysmografie pak trvá okolo půlhodinky.

V některých případech je objem končetin měřen i v pohybu. Během chůze na místě totiž dochází k aktivaci svalové pumpy, jejímž úkolem je posouvat krev v srdci, a žíly se tak vyprazdňují. Po ukončení chůze si vyšetřovaná osoba lehne a lékaři měří, za jak dlouho dojde opětovnému naplnění žil.

Výsledek

Výsledky končetinové pletysmografie jsou k dispozici okamžitě. Tlakoměrová manžeta je naplněna do takové míry, aby došlo k uzavření povrchových žil, takže krev hůře odtéká z končetin k srdci. Tím pádem dochází ke zvětšení objemu končetin. K návratu do normálního stavu dochází po uvolnění manžety, avšak pokud trpí pacient neprůchodností povrchových žil, je nutné počítat s delším časovým úsekem.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události