Chromoendoskopie

Pomocná metoda zvaná Chromoendoskopie je v podstatě vylepšením endoskopických metod v oboru gastroenterologie, jako jsou gastroskopie a kolonoskopie.

Při vyšetření chromoendoskopií je do trávicí soustavy spolu s endoskopickým přístrojem zasunut i aplikátor (hadička, nebo rozprašovač), kterou je následně obarvena sliznice speciální barevnou sloučeninou. Kamerou, která je součástí endoskopického přístroje pak lékař zkoumá obarvenou sliznici. Pomocí obarvení sliznic můžeme lépe vidět reliéf sliznice, některé sloučeniny obarví pouze konkrétní buňky sliznice, případně jsou schopné svou reakcí s prostředím potvrdit či vyvrátit přítomnost kyseliny chlorovodíkové v žaludku (kongo červeň). Obarvením tak můžeme zvýraznit a lépe určit změny sliznic, které mohou signalizovat raný zhoubný nádor, případně přednádorový stav a lékař může přímo odebrat tkáň pro histologické vyšetření.

Kapitoly

Různá barviva se využívají pro různé indikace

1. Lugolův roztok: Je hnědé barvy a obsahuje jód. Barvivo se nechytá v buňkách přednádorově změněné sliznice, v buňkách zhoubného nádoru jícnu a v Barrettově jícnu, proto pokud je stěna jícnu obarvena tímto barvivem, až na dříve zmiňované buňky zhnědne.

2. Methylénová modř: Jak název napovídá, v tomto případě je sliznice barvena na modro. Barvivo se nezachycuje na buňkách přednádorově změněné sliznice a v místech zánětlivého postižení sliznice.

3. Indigokarmín: Toto barvivo pomáhá lépe rozeznat charakter slizničních změn a využívá se k hledání  přednádorových stavů či rané formy zhoubných nádorů. Neváže se na buňky a pouze se zachycuje ve štěrbinách sliznic. Využíván je zejména v tlustém střevě.

4. Kyselina octová: Tato sloučenina není barvivem jako takovým, ale způsobuje bělavé zbarvení v místech změn přednádorového charakteru na sliznici Barretova jícnu, kde je aplikována.

5. Kongo červeň: Jak bylo zmíněno výše, toto barvivo se využívá pro rozpoznání přítomnosti kyseliny chlorovodíkové v žaludku, potažmo kyselosti v žaludku, která se ztrácí při řadě chronických zánětů sliznice žaludku a při braní léků na pálení žáhy. V kyselém prostředí toto barvivo mění barvu z červené na černou.

Příprava pacienta na toto vyšetření odpovídá metodě/oblasti vyšetření, tedy gastroskopii nebo kolonoskopii. Vyšetření nese možné komplikace stejně jako vyšetření, ke kterým je doplňkem. Další nevýhody jsou občasná nevolnost po užití Lugolova roztoku, vzácně alergická reakce. Methylénová modř barví moč do modra vzhledem ke snadnému vstřebávání ze sliznic.

Chromoendoskopické vyšetření umožňuje lékaři lépe rozeznat změny i u zdánlivě zdravých sliznic a odebrání vzorků na další histologické vyšetření, případně provedení dalších léčebných postupů. Pokud jsou změny pouze na sliznicích (přednádorové a nádorové), může se díky tomuto vyšetření pacient vyhnout operaci, protože často stačí pro léčbu pouze jejich nenáročné odstranění endoskopickým přístrojem.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události