Gleasonovo skóre

Gleasonovo skóre je termín užívaný v urologii, konkrétněji Gleasonovo skóre slouží k hodnocení agresivity nádoru a určení prognózy u pacientů s rakovinou prostaty.

Gleasonovo skóre se hodnotí ze vzorků tkáně odebrané z prostaty během biopsie prostaty. Pokud histologické vyšetření těchto vzorků, prokáže přítomnost nádorové tkáně, je možné následně vypočítat Gleasonovo skóre.

Kapitoly

Na jakém principu vyšetření funguje

Odebraná nádorová tkáň je hodnocena pod mikroskopem, kde je vyhodnocována na škále 1 až 5 podle vyzrálosti nádoru. Nejvíce diferenciovaný (vyzrálý) a ohraničený nádor má číslo 1, na opačném konci s číslem 5 je nejméně vyzrálý nádor, aktivně se šířící do zdravé tkáně. Čím vyšší číslo tím tedy agresivnější nádor a tím je také nebezpečnější.

Samotné Gleasonovo skóre zjistíme tak, že sečteme skóre dvou nejčastěji se vyskytující nádorových tkání, pokud se vyskytuje pouze jeden typ sečteme dvakrát stejné číslo. Hodnoty se tedy pohybují od 2 (nejméně nebezpečný) do 10 (nejnebezpečnější), nejčastěji se vyskytuje skóre mezi 6-10.

Jak vyplývá z výše zmiňovaných pravidel, čím je skóre vyšší, tím je prognóza pacienta horší a rakovina prostaty nebezpečnější. Gleasonovo skóre není pochopitelně jediným ukazatelem, obvykle hraje roli i hodnota PSA, zobrazovací metody a celkový stav pacienta. Na základě všech těchto informací je pak dále stanovován postup léčby, který může zahrnovat ozařování, operaci, hormonální terapii, případně jejich kombinaci.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události