Hemokultura

Hemokultura je mikrobiologické vyšetření prováděné ze žilní krve a nejčastěji se uplatňuje v případech, u kterých má lékař podezření na těžší infekční onemocnění s průnikem bakterií do krve.

Kapitoly

Průběh vyšetření

Hemokultura probíhá tak, že je pacientovi po desinfekci místa odběru odebrán vzorek žilní krve, který je uložen do speciálních kultivačních nádob. Často je pro přehlednější výsledky odběr opakován znovu později. Odebrané vzorky jsou pak umístěny do kultivačních přístrojů, kde je vytvářeno prostředí vhodné pro růst bakterií. Vzorky jsou ponechány kultivaci 3-5 dní a následně je možné zjistit jestli nějaké, případně jaké bakterie se nacházejí v krvi. U bakterií, které jsou v krvi nalezeny dále pak probíhají testy citlivosti na používaná antibiotika.

Pro koho je vyšetření vhodné

Hemokultura se nejčastěji využívá v případech, kdy je u pacienta podezření na otravu krve, neboli sepsi. To znamená, že dochází k šíření bakterií krevním řečištěm dále do těla. Bakterie se do krve dostávají z infekčního ložiska, které může být v těle prakticky kdekoliv (zápaly plic, močové infekce, kožní infekce, bakteriální zápaly mozkových blan, bakteriální infekční endokarditida). Vyšetření hemokultury lékařům pomůže nejen zjistit, zda se v krvi bakterie opravdu vyskytují, ale také to, s jakým typem bakterie mají tu čest a na jaká antibiotika bakterie reaguje.

Výsledek

Odběr je velmi snadný a nezatěžující a vyšetření umožňuje potvrdit, nebo vyvrátit sepsi a určit správná antibiotika. Při odběru je důležité dbát na správnou desinfekci místa odběru, aby výsledek hemokultury nebyl zkreslen kontaminací kožními bakteriemi. Obráceně falešně negativní výsledek je možné získat, pokud jsou před odběrem pacientovi již podána antibiotika. Antibiotika v krvi totiž mohou zabránit kultivaci bakterií a pak vychází test negativně.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události