Kolposkopie

Vaginoskopie, nativní kolposkopie, vyšetření pochvy a děložního čípku

Kolposkopii definujeme jako optickou metodu vyšetření, jejímž úkolem je odhalit změny na sliznici děložního čípku, v pochvě a zevních rodidlech. Představuje důležitou preventivní vyšetřovací metodu, a proto je prováděna při běžném gynekologickém vyšetření. Díky kolposkopii lze včas zachytit nádorové onemocnění i přednádorovou změnu na sliznici děložního čípku, stejně jako záněty. Právě včasná diagnostika může mnohým pacientkám zachránit život! Je nezbytně nutné, aby každá žena pravidelně navštěvovala svého gynekologa, neboť tak lze předejít vážným zdravotním problémům. Kolposkopie je navíc všem ženám plně hrazena pojišťovnou.

Kapitoly

Kolposkop

Toto vyšetření probíhá za pomoci speciálního přístroje, tzv. kolposkopu, což je mikroskop se silným zdrojem světla. Pomocí kolposkopu lze zvětšit vyšetřovanou oblast 8−40krát, což je nutné právě k odhalení změn na děložním čípku. Součástí kolposkopu bývá v některých případech také kamera či fotoaparát, díky čemuž lze dané změny zdokumentovat.

Před kolposkopií

Kolposkopie je součástí běžného gynekologického vyšetření, a proto není nutné dodržovat před ní žádný speciální režim, žena může normálně jíst i pít. Zabere pouze několik málo minut a je zcela bezbolestná. Jediným omezením, kvůli kterému nemůže být kolposkopie provedena, je menstruace. Alespoň 12 hodin před kolposkopií je vhodné neaplikovat žádné vaginální léky nebo nezavádět tampon.

Průběh vyšetření

Kolposkopii provádí váš gynekolog během pravidelného vyšetření. Žena je v polosedu na vyšetřovacím lehátku a lékař zavede gynekologická zrcadla, která následně rozevře. Tím je zafixován děložní čípek a gynekolog ho tak může lépe prohlédnout. Kolposkopie také někdy následuje až po odběru stěru z děložního čípku, který je poslán na cytologický rozbor. Při prosté neboli nativní kolposkopii je setřen hlen z děložního hrdla, což umožní lékaři lepší prohlédnutí sliznice prostřednictvím kolposkopu. Tak může gynekolog odhalit některé infekce, změny či zdroj krvácení.

Při rozšířené kolposkopii je hrdlo dělohy potřeno 3% kyselinou octovou, čímž dochází k rozpuštění hlenu a navíc jsou zvýrazněny změny sliznice. Celé vyšetření je zcela bezbolestné, někdy může aplikace kyseliny akorát zastudit. Následuje aplikace Lugolova roztoku, což je sloučenina jódu, která sliznici děložního čípku zbarví. Pro lepší výsledek je v některých případech nutné provést i další vyšetření či sledovat změny při pravidelném vyšetření. Odhalí-li kolposkopie abnormální změny, lze doporučit biopsii, při které je odebrán malý vzorek tkáně z dané oblasti. Na základě výsledků biopsie pak doporučí gynekolog další postup.

Výsledek

Již během samotného vyšetření má lékař k dispozici předběžné výsledky, které následně potvrdí i rozbor stěru. Výsledky vzorku z podezřelé oblasti i z cytologie jsou k dispozici obvykle do 7 dnů. Změny na děložním čípku jsou popisovány odbornými termíny. Za transformační zónu se označí místo přechodu mezi sliznicí hrdla dělohy a děložním čípkem. Hodnoceny jsou rovněž cévy a především změny, které jsou označovány jako mozaika, puntíčkování a další.

Kolposkopie je doporučována pacientkám, u nichž se objeví léze středního či těžce vysokého stupně. V tom případě lze doporučit konizaci, což je diagnostický i léčebný zákrok, který je prováděn u přednádorových stavů a časného stadia zhoubného nádoru. Je prováděn v celkové narkóze a cílem je vyříznout kužel postižené tkáně.

Po kolposkopii

Po vyšetření není nutné dodržovat žádný speciální režim a žena se může věnovat běžným denním aktivitám.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události