C-Peptid

C-peptid je složen z aminokyselin odštěpených při tvorbě inzulinu z jeho „nezralé“ molekuly. V diabetologii a interní medicíně tak hraje vyšetření C-peptidu nemalou roli.

Kapitoly

Na jakém principu vyšetření funguje

Při vyšetření C-peptidu se zjišťuje koncentrace této látky v krvi. Vzhledem k tomu, že C-peptid vzniká při tvorbě inzulinu, nalezneme přímou úměru mezi množstvím C-peptidu v krvi a množství inzulinu, které vyprodukovala slinivka břišní. Vyšetření C-peptidu je tedy využíváno pro rozlišení cukrovky 1. typu a podtypu LADA, při níž je tvorba inzulinu omezena a tedy nalezené množství C-peptidu je nízké, a cukrovkou 2.typu, která během svého průběhu má relativně dlouho hladinu inzulinu, potažmo C-peptidu, normální až vysokou.

Pro pacienty s hypoglykemií, u kterých není její příčina jasná, je toto vyšetření také prospěšné. Vyšetřením hladiny C-peptidu je totiž možné zjistit souvislost s přítomností inzulinomu, nádoru, který produkuje velké množství inzulinu. V této indikaci je však třeba zmínit, že hladina C-peptidu v krvi u mnoha případů nemusí být v souvislosti s inzulinomem zvýšená.

Průběh vyšetření

Poměrně snadno dostupné vyšetření C-peptidu poskytuje většina laboratoří a stačí k němu vzorek žilní krve pacienta. Vyšetření pacienta nijak nezatěžuje a je rychlé a nenese s sebou tak žádné zásadní nevýhody. Hladinu C-peptidu v krvi neovlivní ani pokud byl pacientovi podán inzulin, protože ze „zralého“ inzulinu se již C-peptid neuvolňuje. Relativní nepřesnost, případně „falešná“ zvýšená hladina C-peptidu se může projevit u pacientů s chronickým selháváním ledvin, u takových pacientů se tak C-peptid méně vylučuje z těla, proto mohou být výsledky zkreslené.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události