Penilní pletysmografie

PPG, genitální pletysmografie, falopletysmografie

Při penilní pletysmografii je měřena změna objemu penisu při erekci. Ta je vyvolána prohlížením obrázků, na nichž jsou nazí lidé. Penilní pletysmografie je používána především v soudním lékařství pro odhalení sociálních deviací, především pak pedofilie.

Kapitoly

Na jakém principu penilní pletysmografie funguje

Je-li muž sexuálně vzrušen, dojde k rozšíření tepen, které mají na starosti přívod krve do topořivých těles penisu, zatímco žíly odvádějící krev z penisu jsou přiškrceny. Následuje ztopoření penisu a zvětšení jeho objemu. Při tomto vyšetření je používán speciální přístroj, tzv. pletysmograf, který měří změnu velikosti penisu. Přesnější, avšak větší a méně pohodlný je přístroj falopletysmograf, jenž má za úkol změřit změnu objemu, případně i obvodu pomocí cívky, avšak toto měření nebývá přesné. V případě měření ženy je používán vulvopletysmograf.

Před penilní pletysmografií

Na toto vyšetření není potřeba se nijak připravovat.

Průběh vyšetření

Na začátku vyšetření je na penis připevněn pletysmograf. Následně si vyšetřovaná osoba prohlíží obrázky, na nichž jsou oblečení i nazí lidé obou pohlaví a různého věku, obrázky zachycují i různé situace.

Výsledek

Výsledek penilní pletysmografie má lékař k dispozici ihned. Na základě výsledků pak může doporučit vyšetřované osobě terapii, díky které se osoba s výsledkem vyšetření snadněji vyrovná.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události