Kyretáž dělohy

Kyretáž dělohy známá také pod lidovým označením „výškrab“ je diagnostický a léčebný zákrok, při kterém se pomocí kovového nástroje vybaví tkáň z dělohy, nástroj je zaváděn přes pochvu. Odebraná tkáň je, pokud je to třeba, následně histologicky vyšetřována.

Kapitoly

Kdy se kyretáž provádí

Dříve byla tato metoda využívána k potratům, v současnosti ale už jsou potraty prováděny jinými metodami. V současné době je tak kyretáž využívána k odstranění placenty, která zůstala v těle po porodu, nebo jako způsob řešení tzv. zamlklého potratu (missed abortion). Zamlklý potrat je samovolný potrat, při kterém není mrtvý plod vypuzen z těla. Dále se kyretáž využívá u děložního krvácení u žen po klimakteriu, u kterého není jasný původ a při gynekologickém krvácení z dělohy, které by mohlo pacientku ohrožovat. V neposlední řadě se také využívá při zjištění zesílené děložní sliznice na ultrazvukovém vyšetření a to za účelem vyloučení raných forem rakoviny dělohy.

Průběh zákroku

Zákrok je přes svoji nenáročnost a nízkou rizikovost (viz níže) často obáván, provádí se v celkové anestezii a zřídkakdy trvá déle než 20 minut. Před zákrokem je pacientce provedeno předoperační vyšetření, nutné pro zákroky pod celkovou anestezií a 4-6 hodin před kyretáží by žena neměla jíst ani pít. Zpravidla je s vyšetřením spojena i krátká hospitalizace (1-2 dny).

Rizika

Co se nevýhod tohoto zákroku týče, jde především o gynekologické krvácení, které obvykle není těžké a samo přestává. Zřídkakdy dochází k těžkému krvácení, případně poranění děložní stěny, které by mělo za následek odstranění dělohy, ale tyto případy jsou spíše vzácné. Méně častou komplikací jsou pak gynekologické infekce, které doprovází bolesti břicha, horečka a výtok. Po zákroku je rovněž nutné se zdržet pohlavního styku po dobu cca 14dnů, protože by mohl být bolestivý.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události