Glykovaný hemoglobin

Hodnota glykovaného hemoglobinu je využívána hlavně v interním lékařství v diabetologii, a její funkce je hlavně určení toho, jak probíhá léčba u pacienta s již zjištěnou cukrovkou.

Kapitoly

Na jakém principu vyšetření funguje

Hemoglobin je krevní barvivo, které můžeme najít v červených krvinkách a je schopné vázat kyslík a následně jej distribuovat do těla. Část hemoglobinu dokáže vázat také krevní cukr, glukózu, čímž vzniká zmiňovaný glykovaný hemoglobin. V případě, že stoupá hladina krevního cukru (hyperglykémie), zvyšuje se i hladina glykovaného hemoglobinu v krvi. Glukóza-hemoglobin je pevně navázán a existuje až do odbourání dané červené krvinky a jejího hemoglobinu, životnost takové krvinky pak je přibližně 120 dní.

Pro koho je vyšetření vhodné

Vzhledem k tomu, že glykovaný hemoglobin zůstává v těle tak dlouhou dobu, dokáže jeho vyšetření odhalit, zda prodělal pacient v poslední době časté výrazné hyperglykémie. Toto vyšetření je proto prováděno opakovaně u pacientů, kteří jsou léčeni s cukrovkou (cukrovka 1. typu, cukrovka 2. typu, LADA, MODY, těhotenská cukrovka), dokážeme z něj totiž určit, jak úspěšně je cukrovka kompenzovaná. Bohužel se z vyšetření, ale nedozvíme, zda je to špatně nasazenou léčbou, nebo nerespektováním dietních opatření, to už zůstává na ošetřujícím lékaři.

Průběh vyšetření

Vyšetření probíhá ze vzorku žilní krve v biochemické laboratoři. Hodnota se vyjadřuje v procentech a jde o poměr glykovaného hemoglobinu k celkovému množství hemoglobinu.

Výsledek

Zdravý jedinec by měl mít naměřenou hodnotu menší než 4%, u diabetiků s úspěšnou léčbou pak pod 6%.

Je možné a v současnosti i více využívané hodnocení koncentrace glykovaného hemoglobinu v koncentračních jednotkách v milimolech na litr. Hodnoty jsou pak následující.

a) zdravý jedinec - glykovaný hemoglobin pod 39 mmol/l

b) výborně kompenzovaný diabetik - 39-45 mmol/l

c) relativně přijatelně kompenzovaný diabetik - 46-60 mmol/l

d) špatně kompenzovaný diabetik - nad 60 mmol/l

Závěrem je třeba zmínit, že přesto, že je vyšetření jednoduché a užitečné pro udržení přehledu o léčbě pacienta, není vždy přesné. Evidovány jsou výrazné odchylky v pooperačních stavech, po větších krevních ztrátách a u pokročilých fází chronického selhání ledvin.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události