Prstová pletysmografie

Venózně okluzní objemová pletysmografie, okluzivní pletysmografie

Cílem prstové pletysmografie je odhalit změnu krevního průtoku v drobných cévách prstů vlivem chladu. Měření probíhá ve většině případů na ruce, avšak i na nohou je měření možné. Prstovou pletysmografii lze doporučit těm lidem, kteří pracují v chladném prostředí či jsou ohroženi vibracemi. Vyšetření není možné provádět u pacientů se zánětem či úrazem končetiny, odložit ho je nutné i při akutním infekčním onemocnění.

Kapitoly

Na jakém principu prstová pletysmografie funguje

Během vyšetření procházejí prstem světelné paprsky, přičemž na jedné straně prstu je umístěn zdroj paprsků a na druhé snímací čidlo. To zaznamenává dopadající paprsky po částečné absorpci, která se může změnit pod vlivem i nepatrné tepové změny objemu prstů. Na obdobném principu funguje i pulzní oximetr, kterého používají jednotky intenzivní péče pro změření nasycení krve kyslíkem.

Před prstovou pletysmografií

Před samotným vyšetřením není potřeba dodržovat speciální režim, ale vyšetřovaná osoba by neměla před prstovou pletysmografií pít alkohol a kouřit. Ženy si také odlakují nehty. Ještě před začátkem vyšetření nezapomeňte lékaři sdělit, zda užíváte nějaké léky či doplňky stravy. I ty totiž mohou ovlivnit výsledek vyšetření, například ginkgo.

Průběh vyšetření

Vyšetřovaná osoba se posadí a ruce si položí na podložku. Zdravotní personál připevní klip vždy na konec článku prstu a následuje měření změny objemu při pulsové vlně. Měření probíhá postupně u všech prstů. Poté ponoří pacient na 10 minut ruce do studené vody, která má teplotu okolo 10 stupňů Celsia. Lékař následně zhodnotí barvu i teplotu rukou a opět změří změnu objemu.

Výsledek

Výsledek vyšetření je lékaři dostupný ihned. Pokud je nález pozitivní, doporučí doktor pacientovi další vyšetření v angiologické ambulanci. Jestliže se u vás porucha prokrvení končetin vyskytla v souvislosti s výkonem povolání, obdržíte na základě výsledků z prstové pletysmografie průkaz nemoci z povolání. Pro vašeho zaměstnavatele tím vznikají nové právní povinnosti.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události