Elektrofyziologické vyšetření srdce

Elektrofyziologické vyšetření srdce je nezastupitelným kardiologickým vyšetřením, jde o invazivní vyšetření prováděné na vyšších pracovištích. Využívá se zejména při zjišťování a následném řešení poruch srdečního rytmu (arytmie).

Kapitoly

Průběh vyšetření

Vyšetření probíhá při vědomí pacienta na katetrizačním sále. Pacientovi je, prostřednictvím duté jehly zavedené do jedné z velkých žil (typicky v oblasti třísla, nadklíčku nebo krku), zavedena do srdečních dutin tenká sonda. Zavádění je monitorováno přes rentgen a také je během zákroku neustále sledováno pacientovo EKG. Zavedená sonda pak zajišťuje informace o místě vzniku arytmií, ale také o mechanismu jejich vzniku, šíření a jejich závažnosti, tyto informace získává z přenosu a vedení elektrických vzruchů. Sondou je také možné vyslat vzruch, pomocí kterého je možné odhalit skrytou poruchu rytmu, a to tak, že tuto arytmii vyvolá a stejně tak dokáže vyslat i vzruch, který ji ruší.

Vyšetření obvykle doprovází krátký pobyt v nemocnici, pokud nedojde ke komplikacím, pacient obvykle odchází z nemocnice den po vyšetření. Vyšetření se provádí nalačno a dle posouzení lékaře jsou vysazeny léky na ředění krve.

Výsledek vyšetření

Po vyšetření, pokud je potvrzena jedna z arytmií, nebo je dokonce odhalena skrytá arytmie (podařilo se ji vyvolat), existují různé způsoby dalšího postupu. V některých případech je možné přejít rovnou k radio-frekvenční ablaci, to znamená, že je přístrojem přímo v srdečních dutinách „přepálena“ oblast vzniku/šíření arytmie. Některé arytmie je možné léčit také pomocí léků, tak zvaných antiarytmik, případně pomocí přístrojů, jako jsou kardiostimulátor nebo dokonce ICD přístroj.

Pro koho je vyšetření vhodné

K elektrofyziologickému vyšetření srdce je obvykle přistupováno v situacích kdy se jedinci opakují poruchy rytmu a je třeba je vyřešit, nebo pokud má pacient sklony k některé z arytmií a je třeba jej potvrdit. Zpravidla je toto vyšetření využíváno u jedinců, kteří trpí opakujícími se záchvaty fibrilace síní, flutteru síní, nebo dalších pravidelných arytmií (AVRT, AVNRT), kdy je opakovaně arytmie řešena pomocí léků nebo elektrické verze, ale trvalé výsledky se nekonají. V takovýchto případech má elektrofyziologické vyšetření a s ním současně provedená radio-frekvenční ablace větší šanci na úspěch při řešení poruchy rytmu. Elektrofyziologické vyšetření je doporučováno i v rámci přípravy na implantaci přístroje ICD u jedinců po vážných poruchách rytmu (např.fibrilace komor a komorová tachykardie).

Rizika

Riziko komplikací u tohoto vyšetření je poměrně nízké, nejčastěji se objevuje krvácení a bolest spojená s napichováním velké žíly. Velmi vzácně se objevují závažnější komplikace, jako je poškození převodního systému srdečního a vznik srdeční infekce (infekční endokarditida). Bohužel je také třeba zmínit, že elektrofyziologie s následnou radiofrekvenční ablací sice řeší velké množství problémů trvale, ale nelze vyloučit, že se po uplynutí nějaké doby arytmie pacientovi opět vrátí.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události