Ergometrie

Bicyklová ergometrie, zátěžové EKG, šlapání na kole

Pomocí ergometrie lze odhalit, zda funguje srdce pacienta správně i při zvýšené fyzické zátěži. Toto vyšetření je důležité především proto, že v klidovém režimu podává srdce jen zhruba čtvrtinový výkon a některé srdeční onemocnění se projevují až při námaze. Při ergometrii je pacientovi neustále zvyšována fyzická zátěž a zároveň mu je snímáno EKG i měřen krevní tlak a tepová frekvence.

Kapitoly

Kdy je ergometrie vhodná

Toto vyšetření doporučí lékař pacientovi v případě podezření na srdeční chorobu, jejíž příznaky se objevují při námaze (poruchy srdečního rytmu, angina pectoris). Prostřednictvím ergometrie pak lze kontrolovat průběh nemoci i účinnost léčby. Ergometrii doporučují lékaři pacientům po srdečním infarktu, katetrizaci i některých operacích, protože pouze tak lze odhalit toleranci srdce k námaze. Tělovýchovné lékařství používá ergometrii i jako prostředek k určení vhodné tréninkové zátěže.

V jakých případech se ergometrie nedoporučuje:

  • Ergometrii nelze provádět u pacientů s nestabilní anginou pectoris, se zúženou aortou či s vážnými poruchami rytmu srdce.
  • Probíhá-li u pacienta akutní zánět, je nutné ergometrické vyšetření odložit.

Na jakém principu ergometrie funguje

Energie a kyslík mají na starosti zásobování svalů krví prostřednictvím tepen. Při pohybu však stoupá spotřeba energie a kyslíku a tepny se v dané oblasti rozšiřují, zatímco pro tu chvíli se v „nepotřebných“ oblastech naopak zúží (například v trávicím traktu). Zároveň je nutné zvýšit srdeční činnosti, takže srdce se rychleji a účinněji stahuje, na což rovněž potřebuje energii a kyslík. Část srdeční stěny pak získává kyslík a živiny difúzí z krve v srdečních dutinách. Zbylá část srdeční stěny čerpá vše potřebné z koronárních cév odstupujících z aortálního kořene. Následuje jejich rozšíření kvůli zvětšení průtoku krve do námahou zatěžovaného srdce. Jestliže jsou ale na stěnách cév nalepeny tukové pláty, jako je tomu v případě aterosklerózy, nemohou se cévy rozšířit.

Části srdce, kterou zásobuje zúžená céva, tak začnou chybět živiny a kyslík, který je nutný k účinnému zpracování glukózy a základních živin. Jako odpadní produkt vzniká kyselý laktát neboli kyselina mléčná, která podráždí nervová vlákna, což vyvolá u postiženého člověka bolest na hrudi.

Srdce jako sval

Určité buňky srdce mají na starosti tvorbu elektrických vzruchů, zatímco jiné je vedou k pracovním buňkám srdce, jejichž reakcí je stažení. Pracovní buňky srdce jsou propojené, a proto je stahování celých srdečních oddílů synchronní. Naše tělo tvoří až ze 70 % voda, i proto je dobře vodivé. Elektrické vzruchy vytvořené v srdci se postupně dostávají do celého těla, a to i na jeho povrch, kde je můžeme snímat prostřednictvím elektrod. Změny napětí pak jsou při vyšetření zesíleny a zobrazeny v zubaté křivce EKG, která je určována závislostí napětí za časovou jednotku. Trpí-li pacient srdeční ischemií, znamená to, že jeho srdci chybí dostatek kyslíku a živin, což lékař pozná ze změněné EKG křivky. Pomocí EKG lze odvodit, v jakém místě kyslík schází a jak vážný tento stav je.

Před ergometrií

Před plánovaným vyšetřením je potřeba dodržovat pokyny kardiologa. Vyšetřovaná osoba by neměla 12 hodin před vyšetřením pít alkohol a kouřit, 2 hodiny předem je potřeba vyvarovat se kávy a jídla. Lékař vám rovněž sdělí, zda máte brát obvyklé léky.

Na ergometrické vyšetření si nezapomeňte vzít sportovní obuv a oblečení, ručník a mýdlo.

Průběh vyšetření

Před samotnou zátěží vás nejprve doktor klinicky vyšetří. Zdravotní personál umístí elektrody na váš hrudník a končetiny a rovněž připevní manžetu tlakoměru na paži. Následně vám je změřen krevní tlak i tep a snímáno EKG. Po tomto vyšetření se přesunete na speciálně upravený rotoped a začnete dle pokynů lékaře šlapat. Po třech minutách vám opět změří tlak i tep a zkontrolují EKG křivku. Následuje zvýšení zátěže, respektive odporu rotopedu. Vyšetření je ukončeno, jakmile dosáhnete tepové frekvence určené dle vašeho věku. Pokud se v průběhu ergometrie objeví dušnost, bolest na hrudi či vyčerpání, je vyšetření ukončeno předčasně, stejně jako v případě změněné EKG křivky, která signalizuje ischemii. Vyšetření ukončí i velká změna krevního tlaku či vážná porucha srdečního rytmu.

Následně se položíte na lehátko a opět je kontrolována vaše EKG křivka, krevní tlak i puls. Vy můžete během těchto 10 či 15 minut odpočívat, zatímco doktor kontroluje, jak rychle se vracíte ke klidovým hodnotám. Celkově vyšetření nezabere více než půl hodiny a následně se můžete vrátit ke své běžné denní činnosti. Kromě rotopedu lze využít také schůdky, běhátko či rumpál (pacient rukama otáčí pákou).

Výsledek

Křivka EKG je k dispozici okamžitě, ale je nutné, aby ji interpretoval zkušený odborník a kardiolog. Z toho důvodu se může příprava lékařské zprávy pro vašeho ošetřujícího lékaře zdržet. V některých případech jsou vyšetřovaným osobám doporučeny další testy jako ECHO či zátěžové ECHO. Na základě výsledků ergometrie může lékař doporučit vhodnou léčbu či ji upravit. Vysvětlí vám rovněž, které aktivity a činnosti jsou pro vaše srdce nebezpečné, a čeho se tedy musíte vyvarovat.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události