Éčka

E 100 Kurkumin Barvivo 0
E 101 Riboflavin Barvivo 1
E 102 Tartrazin Barvivo 4
E 104 Chinolinová žluť Barvivo 3
E107 Žluť 2G Barvivo 4
E 110 Žluť SY  Barvivo 3
E 120 košenila Barvivo 3
E 121 Citronová červeň 2 Barvivo 5
E 122 Azorubin   Barvivo 2
E 123 Amarant   Barvivo 4
E 124 Ponceau 4R Barvivo 3
E 127 Erythrosin Barvivo 3
E 128 Červeň 2G Barvivo 3
E 129 Červeň Allura AC Barvivo 3
E 131 Patentní modř V Barvivo 3
E 132 Indigotin  Barvivo 3
E 133 Brilantní modř FCF  Barvivo 5
E 140 Chlorofyly Barvivo 0
E 141 Mědnaté komplexy chlorofylů a chlorofylinů Barvivo 1
E 142 Zeleň S Barvivo 2
E 143 Fast Green FCF Barvivo 5
E 150 a Karamel Barvivo 0
E 150 b Kaustický sulfitový karamel Barvivo 0
E 150 c Amoniakový karamel Barvivo 0
E 150 d Amoniak - sulfitový karamel Barvivo 0
E 151 Čerň BN  Barvivo 3
E 153 Medicinální uhlí (z rostlinné suroviny) Barvivo 3
E 154 Hněď FK Barvivo 3
E 155 Hněď HT Barvivo 3
E 160 a Karoteny Barvivo 1
E 160 b Annato Barvivo 1
E 160 c Paprikový extrakt Barvivo 0
E 160 d Lykopen Barvivo 0
E 160 e Beta-apo-8'-karotenal Barvivo 0
E 160 f Ethylester kyseliny beta-apo-8-karotenové Barvivo 0
E 161 a Flavoxantin Barvivo 2
E 161 b Lutein Barvivo 0
E 161 g Kanthaxanthin Barvivo 2
E 162 Betalainová červeň Barvivo 0
E 163 Anthokyany Barvivo 0
E 166 Santalové dřevo Barvivo 4
E 170 Uhličitan vápenatý Barvivo, stabilizátor, protispékavá látka 1
E 171 Titanová běloba Barvivo 4
E 172 Oxidy a hydroxidy železa Barvivo 1
E 173 Hliník Barvivo 4
E 174 Stříbro Barvivo 4
E 175 Zlato Barvivo 4
E 180 Litholrubin BK Barvivo 4
E 200 Kyselina sorbová Konzervant 1
E 201 Sorban sodný Konzervant 2
E 202 Sorbát draselný Konzervant 3
E 203 Sorbát vápenatý Konzervant 2
E 209 Heptyl p-hydroxybenzoát Konzervant 2
E 210 Kyselina benzoová Konzervant 5
E 211 Benzoát sodný Konzervant 4
E 212 Benzoát draselný Konzervant 4
E 213 Benzoát vápenatý Konzervant 4
E 214 Ethylparahydroxybenzoát Konzervant 4
E 215 Ethylparahydroxybenzoát sodná sůl Konzervant 4
E 218 Methylparahydroxybenzoát Konzervant 4
E 219 Methylparahydroxybenzoát sodná sůl Konzervant 4
E 220 Oxid siřičitý Konzervant, antioxidant 4
E 221 Siřičitan sodný Konzervant, antioxidant 3
E 222 Hydrogensiřičitan sodný Konzervant, antioxidant 3
E 223 Disiřičitan sodný Konzervant, antioxidant, bělící činidlo 3
E 224 Disiřičitan draselný Konzervant, antioxidant 3
E 226 Siřičitan vápenatý Konzervant, antioxidant 3
E 227 Hydrogensiřičitan vápenatý Konzervant, antioxidant 4
E 228 Hydrogensiřičitan draselný Konzervant, antioxidant 3
E 230 Bifenyl Konzervant 4
E 231 Orthofenylfenol Konzervant 4
E 232 Orthofenylfenolát sodný Konzervant 4
E 234 Nisin Konzervant 0
E 235 Natamycin   Konzervant 0
E 239 Hexamethylentetramin Konzervant 4
E 242 Dimethyldikarbonát Konzervant 2
E 249 Dusitan draselný Konzervant, stabilizátor barviva 5
E 250 Dusitan sodný Konzervant, stabilizátor barviva 5
E 251 Dusičnan sodný Konzervant, stabilizátor barviva 4
E 252 Dusičnan draselný Konzervant, stabilizátor barviva 4
E 260 Kyselina octová Konzervant, regulátor kyselosti 0
E 261 Octan draselný Konzervant, regulátor kyselosti 0
E 262 Octany sodné Konzervant, regulátor kyselosti, sekvestrant 0
E 263 Octan vápenatý Konzervant, stabilizátor, regulátor kyselosti  0
E 270 Kyselina mléčná Regulátor kyselosti 1
E 280 Kyselina propionová Konzervant 3
E 281 Propionát  sodný Konzervant 3
E 282 Propionát vápenatý Konzervant 3
E 283 Propionát draselný Konzervant 3
E 284 Kyselina boritá Konzervant 4
E 285 Tetraboritan sodný Konzervant 4
E 290 Oxid uhličitý Balicí plyn, pomocná látka 1
E 296 Kyselina jablečná Regulátor kyselosti 0
E 297 Kyselina fumarová Regulátor kyselosti 1
E 300 Kyselina askorbová Antioxidant 1
E 301 Askorbát sodný Antioxidant 1
E 302 Askorbát vápenatý Antioxidant 1
E 304 Estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou Antioxidant 1
E 306 Extrakt s obsahem tokoferolů Antioxidant 1
E 307 Alfa-tokoferol Antioxidant 1
E 308 Gamma-tokoferol Antioxidant 1
E 309 Delta-tokoferol Antioxidant 1
E 310 Propylgallát Antioxidant 4
E 311 Oktylgallát Antioxidant 4
E 312 Dodecylgallát Antioxidant 4
E 315 Kyselina erythorbová Antioxidant 2
E 316 Erythorban sodný Antioxidant 2
E 319 Terciální butylhydrochinon Antioxidant 5
E 320 Butylhydroxyanisol Antioxidant 5
E 321 Butylhydroxytoluen Antioxidant 5
E 322 Lecitiny Antioxidant, emulgátor 1
E 325 Mléčnan sodný Antioxidant, plnidlo, zvlhčující látka 2
E 326 Mléčnan draselný Antioxidant, regulátor kyselosti  2
E 327 Mléčnan vápenatý Regulátor kyselosti, látka zlepšující mouku 2
E 330 Kyselina citrónová Regulátor kyselosti, antioxidant, sekvestrant 1
E 331 Citráty sodné Regulátor kyselosti, emulgátor, stabilizátor, sekvestrant 2
E 332 Citráty draselné Regulátor kyselosti, stabilizátor, sekvestrant 2
E 333 Citráty vápenaté Regulátor kyselosti, plnidlo, sekvestrant 2
E 334 Kyselina vinná Regulátor kyselosti, antioxidant, sekvestrant 1
E 335 Vinany sodné Stabilizátor, sekvestrant 1
E 336 Vinan draselný Stabilizátor, sekvestrant 2
E 337 Vinan sodno-draselný Stabilizátor, sekvestrant 2
E 338 Kyselina fosforečná Regulátor kyselosti, antioxidant 2
E 339 Fosforečnany sodné Regulátor kyselosti, emulgátor, stabilizátor, sekvestrant, zvlhčující látka, zahušťovadlo 2
E 340 Fosforečnany draselné Regulátor kyselosti, emulgátor, stabilizátor, sekvestrant, zvlhčující látka, zahušťovadlo, kypřící látka 2
E 341 Fosforečnany vápenaté Regulátor kyselosti, látka zlepšující mouku, plnidlo, zahušťovadlo, zvlhčující látka, protispékavá látka 2
E 343 Fosforečnany hořečnaté Regulátor kyselosti, protispékavá látka 2
E 350 Jablečnany sodné Regulátor kyselosti, zvlhčující látka 2
E 351 Jablečnany draselné Regulátor kyselosti 2
E 352 Jablečnany vápenaté Regulátor kyselosti 2
E 353 Jablečnany vápenaté Regulátor kyselosti 2
E 354 Vinan vápenatý Regulátor kyselosti 2
E 355 Kyselina adipová Regulátor kyselosti 2
E 356 Adipát sodný Regulátor kyselosti 2
E 357 Adipát draselný Regulátor kyselosti 2
E 363 Kyselina jantarová Regulátor kyselosti 1
E 380 Citrát amonný Regulátor kyselosti 2
E 385 Sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové    Antioxidant, sekvestrant, konzervant 3
E 400 Kyselina alginová Zahušťovadlo, stabilizátor 3
E 401 Alginát sodný Zahušťovadlo, stabilizátor, želírující látka 3
E 402 Alginát draselný Zahušťovadlo, stabilizátor 3
E 403 Alginát amonný Zahušťovadlo, stabilizátor 3
E 404 Alginát vápenatý Želírující látka, odpěňovač 3
E 405 Propan-1,2-diolalginát Zahušťovadlo, emulgátor 3
E 406 Agar Zahušťovadlo, stabilizátor, želírující látka 0
E 407 Karagenan Zahušťovadlo, stabilizátor, želírující látka 0
E 407a Guma Euchema   Zahušťovadlo, stabilizátor 0
E 410 Karubin Zahušťovadlo, stabilizátor 1
E 412 Guma guar Zahušťovadlo, stabilizátor 0
E 413 Tragant Zahušťovadlo, stabilizátor 0
E 414 Arabská guma Zahušťovadlo, stabilizátor, emulgátor 0
E 415 Xanthan Zahušťovadlo, stabilizátor 0
E 416 Guma karaya Zahušťovadlo, stabilizátor 0
E 417 Guma tara Zahušťovadlo, stabilizátor 0
E 418 Guma gellan Zahušťovadlo, stabilizátor, želírující látka 0
E 420 Sorbitol Sladidlo, zvlhčující látka, sekvestrant, emulgátor, zahušťovadlo 0
E 421 Mannitol Sladidlo, protispékavá látka 0
E 422 Glycerol Zahušťovadlo, zvlhčující látka 1
E 425 Konjaková guma a glukomannan Zahušťovadlo, nosič 0
E 426 Sojová hemicelulosa Emulgátor, stabilizátor, zahušťovadlo, protispékavá látka  
E 432 Polyoxyethylensorbitanmonolaurát  Emulgátor, disperzní činidlo 4
E 433 Polyoxyethylensorbitanmonooleát  Emulgátor, disperzní činidlo 4
E 434 Polyoxyethylensorbitanmonopalmitát Emulgátor, disperzní činidlo 3
E 435 Polyoxyethylensorbitanmonostearát Emulgátor, disperzní činidlo 3
E 436 Polyoxyethylensorbitantristearát Emulgátor, disperzní činidlo 3
E 440 Pektiny Zahušťovadlo, stabilizátor, želírující látka 1
E 442 Amonné soli fosfatidových kyselin Emulgátor 1
E 444 Acetát-isobutyrát sacharosy Emulgátor, stabilizátor 2
E 445 Glycerolester borovicové pryskyřice Emulgátor, stabilizátor 4
E 450 Difosforečnany Emulgátor, stabilizátor, regulátor kyselosti, kypřící látka, sekvestrant, zvlhčující látka 3
E 451 Trifosforečnany Sekvestrant, regulátor kyselosti, zahušťovadlo 3
E 452 Polyfosforečnany Emulgátor, stabilizátor, regulátor kyselosti, kypřící látka, sekvestrant, zvlhčující látka 3
E 459 Beta - cyklodextrin Stabilizátor, nosič 3
E 460 Celulosa Emulgátor, zahušťovadlo, protispékavá látka 0
E 461 Methylcelulosa Zahušťovadlo, stabilizátor, emulgátor 1
E 462 Ethylcelulosa Zahušťovadlo, stabilizátor, emulgátor 1
E 463 Hydroxypropylcelulosa Zahušťovadlo, stabilizátor, emulgátor 1
E 464 Hydroxypropylmethylcelulosa Zahušťovadlo, stabilizátor, emulgátor 1
E 465 Ethylmethylcelulosa Zahušťovadlo, stabilizátor, emulgátor, pěnotvorná látka 1
E 466 Karboxymethylcelulosa Zahušťovadlo, stabilizátor, emulgátor 1
E 468 Zesiťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy   Stabilizátor, nosič 1
E 469 Enzymově hydrolyzovaná karboxymethylcelulosa Zahušťovadlo, stabilizátor 1
E 470 (a) Sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin Emulgátor, stabilizátor, protispékavá látka 1
E 470 (b) Hořečnaté soli mastných kyselin Emulgátor, stabilizátor, protispékavá látka 1
E 471 Mono a diglyceridy mastných kyselin Emulgátor, stabilizátor 1
E 472 Estery mono-a diglyceridů  mastných kyselin s kyselinou octovou, mléčnou, citrónovou, vinnou a acetylvinnou Emulgátor, stabilizátor, sekvestrant 1
E 473 Cukroestery Emulgátor 1
E 474 Cukroglyceridy Emulgátor 1
E 475 Estery polyglycerolu s mastnými kyselinami Emulgátor 1
E 476 Polyglycerolpolyricinoleát Emulgátor 1
E 477 Estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami Emulgátor 1
E 479 b Oxidovaný sojový olej a jeho produkty Emulgátor 1
E 481 Stearoyllaktylát sodný Emulgátor, stabilizátor 1
E 482 Stearoyllaktylát Emulgátor, stabilizátor 2
E 483 Stearyltartrát Látka zlepšující mouku 2
E 491 Sorbitanmonostearát Emulgátor 2
E 492 Sorbitantristearát Emulgátor 1
E 493 Sorbitanmonolaurát Emulgátor 1
E 494 Sorbitanmonooleát Emulgátor 1
E 495 Sorbitanmonopalmitát Emulgátor 1
 
E 500 Uhličitany sodné Regulátor kyselosti, zahušťovadlo, protispékavá látka 2
E 501 Uhličitany draselné Regulátor kyselosti, stabilizátor 2
E 503 Uhličitany amonné Regulátor kyselosti, kypřící látka 2
E 504 Uhličitany hořečnaté Regulátor kyselosti, protispékavá látka, stabilizátor barviva 2
E 507 Kyselina chlorovodíková Regulátor kyselosti 2
E 508 Chlorid draselný Želírující látka 2
E 509 Chlorid vápenatý Plnidlo 2
E 511 Chlorid hořečnatý Plnidlo 2
E 512 Chlorid cínatý Antioxidant, stabilizátor barviva 2
E 513 Kyselina sírová Regulátor kyselosti 2
E 514 Síran sodný Regulátor kyselosti 2
E 515 Síran draselný Regulátor kyselosti 2
E 516 Síran vápenatý Látka zlepšující mouku, sekvestrant, plnidlo 2
E 517 Síran amonný Látka zlepšující mouku 2
E 518 Síran hořečnatý Plnidlo 2
E 520 Síran hlinitý Plnidlo 2
E 521 Síran sodno-hlinitý Plnidlo 2
E 522 Síran draselno-hlinitý Regulátor kyselosti, stabilizátor 2
E 523 Síran amonno-hlinitý Plnidlo, stabilizátor 2
E 524 Hydroxid sodný Regulátor kyselosti 2
E 525 Hydroxid draselný Regulátor kyselosti 2
E 526 Hydroxid vápenatý Regulátor kyselosti, plnidlo 2
E 527 Hydroxid amonný Regulátor kyselosti 2
E 528 Hydroxid hořečnatý Regulátor kyselosti, stabilizátor barviva 2
E 529 Oxid vápenatý Regulátor kyselosti, látka ošetřující mouku 2
E 530 Oxid hořečnatý Látka protispékavá (protihrudkující) 2
E 535 Hexakyanoželeznatan sodný Látka protispékavá (protihrudkující) 2
E 536 Hexakyanoželeznatan draselný Látka protispékavá (protihrudkující) 2
E 538 Hexakyanoželeznatan vápenatý Látka protispékavá (protihrudkující) 2
E 541 Fosforečnan sodno-hlinitý Regulátor kyselosti, emulgátor 3
E 551 Oxid křemičitý Látka protispékavá 1
E 552 Křemičitan vápenatý Látka protispékavá 1
E 553 a Křemičitany hořečnaté (syntetické) Látka protispékavá 4
E 553 b Talek  (mastek) Látka protispékavá 4
E 554 Křemičitan sodno-hlinitý Látka protispékavá 3
E 555 Křemičitan draselno-hlinitý Látka protispékavá 3
E 556 Křemičitan vápenato-hlinitý Látka protispékavá 3
E 558 Bentonit Látka protispékavá 3
E 559 Kaolin Látka protispékavá 3
E 570 Mastné kyseliny Leštící látka, odpěňovač 2
E 574 Kyselina glukonová Regulátor kyselosti, kypřící látka 0
E 575 Glukono-delta-lakton Regulátor kyselosti, kypřící látka 1
E 576 Glukonát sodný Sekvestrant 1
E 577 Glukonát draselný Sekvestrant 1
E 578 Glukonát vápenatý Regulátor kyselosti, plnidlo 1
E 579 Glukonát železnatý Stabilizátor barviva 2
E 585 Mléčnan železnatý Stabilizátor barviva 3
E 586 4-Hexylresorcinol Antioxidant  
E 620 Kyselina glutamová Stabilizátor barviva, antioxidant 4
E 621 Glutamát sodný Látka zvýrazňující chuť a vůni 5
E 622 Glutamát draselný Látka zvýrazňující chuť a vůni 4
E 623 Glutamát vápenatý Látka zvýrazňující chuť a vůni 4
E 624 Glutamát amonný Látka zvýrazňující chuť a vůni 4
E 625 Glutamát hořečnatý Látka zvýrazňující chuť a vůni 4
E 626 Kyselina guanylová Látka zvýrazňující chuť a vůni 3
E 627 Guanylan sodný Látka zvýrazňující chuť a vůni 3
E 628 Guanylan draselný Látka zvýrazňující chuť a vůni 3
E 629 Guanylan vápenatý Látka zvýrazňující chuť a vůni 3
E 630 Kyselina inosinová Látka zvýrazňující chuť a vůni 3
E 631 Inosinan sodný Látka zvýrazňující chuť a vůni 3
E 632 Inosinan draselný Látka zvýrazňující chuť a vůni 3
E 633 Inosinan vápenatý Látka zvýrazňující chuť a vůni 3
E 634 Ribonukleotidy, vápenaté soli Látka zvýrazňující chuť a vůni 3
E 635 Ribonukleotidy, sodné soli Látka zvýrazňující chuť a vůni 4
E 640 Glycin a jeho sodná sůl Látka zvýrazňující chuť a vůni 1
E 641 Leucin Látka zvýrazňující chuť a vůni 1
E 650 Octan zinečnatý Ostatní přídatné látky 2
E 900 Dimethylpolysiloxan Odpěňovač, protispékavá látka, emulgátor 2
E 901 Včelí vosk Leštící látka 0
E 902 Vosk candelilla Leštící látka 0
E 903 Karnaubský vosk Leštící látka 0
E 904 Šelak Leštící látka 0
E 905 Mikrokrystalický vosk Leštící látka 4
E 907 Hydrogenovaný poly-1-decen Leštící látka  
E 908 Vosk z rýžových otrub  
E 912 Estery montanových kyselin Leštící látka 1
E 914 Oxidovaný polyethylenový vosk Leštící látka 2
E 920 L cystein Látka zlepšující mouku 2
E 927 b Močovina Látka zlepšující mouku 2
E 938 Argon Balicí plyn 1
E 939 Helium Balicí plyn 1
E 941 Dusík Balicí plyn 0
E 942 Oxid dusný Propelant 0
E 943 Butan, Isobutan Propelant 2
E 944 Propan Propelant 2
E 948 Kyslík Balicí plyn 0
E 949 Vodík Ostatní přídatné látky 1
E 950 Acesulfam K Sladidlo, látka zvýrazňující chuť 4
E 951 Aspartam  Sladidlo, látka zvýrazňující chuť 5
E 952 Cyklamáty Sladidlo 5
E 953 Isomalt Sladidlo, protispékavá látka, leštící látka 2
E 954 Sacharin Sladidlo 4
E 955 Sukralosa Sladidlo 3
E 957 Thaumatin Sladidlo, látka zvýrazňující chuť 2
E 959 Neohesperidin DC Sladidlo 1
E 962 Sůl aspartamu-acesulfamu Sladidlo  
E 965 Maltitol Sladidlo, emulgátor, stabilizátor 2
E 966 Laktitol Sladidlo, zahušťovadlo 2
E 967 Xylitol Sladidlo, stabilizátor, emulgátor, zahušťovadlo, zvlhčující látka 2
E 968 Erytritol Sladidlo, látka zvýrazňující chuť, stabilizátor, emulgátor, zahušťovadlo, zvlhčující látka, nosič, sekvestrant 2
E 999 Extrakt z kvilaje Pěnotvorná látka 2
E 1102 Glukosooxidasa Látka ošetřující mouku 2
E 1103 Invertasa Stabilizátor 2
E 1105 Lysozym Konzervant 2
E 1200 Polydextrozy Stabilizátor, zahušťovadlo, zvlhčující látka, plnidlo 2
E 1201 Polyvinylpyrrolidon Stabilizátor, zahušťovadlo, disperzní činidlo 2
E 1202 Polyvinylpolypyrrolidon Stabilizátor barviva 2
E 1204 Pullulan  
E 1400 Dextriny Zahušťovadlo, stabilizátor 2
E 1401 Škrob pozměněný působením kyseliny Zahušťovadlo, stabilizátor 2
E 1402 Škrob pozměněný působením zásady Zahušťovadlo, stabilizátor 2
E 1403 Bělené škroby Zahušťovadlo, stabilizátor  
E 1404 Oxidovaný škrob Zahušťovadlo, stabilizátor 2
E 1410 Fosforečnanový monoester škrobu Zahušťovadlo, stabilizátor 2
E 1412 Fosforečnanový diester škrobu Zahušťovadlo, stabilizátor 2
E 1413 Monofosforečnan škrobového difosforečnanu Zahušťovadlo, stabilizátor 2
E 1414 Acetylovaný škrobový difosforečnan Zahušťovadlo, stabilizátor 3
E 1420 Acetylovaný škrob Zahušťovadlo, stabilizátor 2
E 1422 Acetylovaný škrobový adipát Zahušťovadlo, stabilizátor 2
E 1440 Hydroxypropylškrob Zahušťovadlo, stabilizátor 3
E 1442 Hydroxypropylškrobový difosforečnan Zahušťovadlo, stabilizátor 2
E 1450 Škrobový oktenyljantaran sodný Zahušťovadlo, stabilizátor 2
E 1451 Acetylovaný oxidovaný škrob Škrobový oktenylsukcinát hlinitý SAOS 2
E 1452 Škrobový oktenylsukcinát hlinitý  
E 1505 Triethylcitrát Stabilizátor pěny 3
E 1517 Glycerol-diacetát  (syn. Diacetin) Rozpouštědlo  
E 1518 Glycerol-triacetát  (syn. Triacetin) Zvlhčující látka  
E 1519 Benzylalkohol Rozpouštědlo  
E 1520 Propylenglykol  (syn) Zvlhčující látka, disperzní činidlo  
bez E Polyethylenglykol (6000) Odpěňovač  
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události