EKG

Elektrokardiografie, ambulantní monitorování EKG podle Ho, zátěžové EKG

Nemoci, při nichž je využito EKG: Fallotova tetralogie, fibrilace síní, defekt septa síní a komor

Při EKG je vyšetřována elektrická srdeční aktivita. Výsledné hodnoty jsou zaznamenány do grafu na milimetrovém papíře, kterému se odborně říká elektrokardiogram. Křivka v grafu pak udává změnu elektrického napětí mezi dvěma body za určitou časovou jednotku. EKG patří mezi hlavní vyšetřovací metody v interní medicíně, neboť poskytuje lékaři mnoho důležitých informací o funkci srdce jeho pacienta. Navíc je velmi rychlé, levné a pacienta nijak nezatěžuje.

Kapitoly

Na jakém principu EKG funguje

Stah kterékoli svalové buňky, takže i srdečního svalu vyvolává změna elektrického napětí mezi vnějškem a vnitřkem buňky. V srdeční síni ve shluku buněk (tzv. sinoatriální uzel) vzniká elektrický impuls, který se dráhami dostane do celého srdce a vyvolává koordinované stáhnutí srdce a následně i vypuzení krve z dutin srdce. Tyto elektrické změny můžeme v menším měřítku (v řádech mikrovoltů) zaznamenat i na povrchu těla prostřednictvím elektrod a právě na tomto principu funguje EKG vyšetření.

Kdy je EKG vhodné

Lékaři doporučují EKG pacientům, u nichž mají podezření na srdeční onemocnění. Prostřednictvím EKG lze odhalit ischemické změny, které nastávají z nedostatku kyslíku. Mezi nejvážnější patří smrt buněk srdce neboli srdeční infarkt. EKG může stanovit také arytmii neboli poruchu rytmu srdce, dále plicní embolii či zvětšené srdce v důsledku jeho selhávání. EKG je rovněž běžnou součástí předoperačního vyšetření, které se provádí při zákroku s celkovým znecitlivěním, či celkového interního vyšetření.

Při hospitalizaci na JIP je rovněž všem pacientům snímána elektrická srdeční aktivita prostřednictvím EKG.

Před EKG

Na toto vyšetření není třeba žádná speciální příprava. Vyšetřovaná osoba by pouze měla být v klidu, to znamená, že je potřeba se pořádně vydýchat v případě, že jste před EKG například vyběhli schody. EKG by mělo snímat aktivitu srdce v běžném, klidovém režimu.

Průběh vyšetření

Při vyšetření musí být přístupný hrudník, kotníky a zápěstí vyšetřované osoby, proto je potřeba v těchto místech odložit oděv. Následně se pacient položí na lůžko a zdravotní personál nanese na jeho kůži vodivý gel, jenž umožní lepší přenos elektrických signálů na elektrody. Ty jsou poté připevněny na tělo gumovými přísavkami, ale lze použít i jednorázové elektrody-samolepky, jež mají gel už v sobě. Šest elektrod je umístěno na hrudníku, zbylé čtyři umístí zdravotní personál na zápěstí a kotníky. Následně je zapnut elektrokardiograf, který za pár vteřin vyprodukuje výsledné hodnoty.

Je nutné, aby se pacient během EKG vyšetření hýbal co možná nejméně, neboť při pohybu jakéhokoli svalu je také vyvolána elektrická aktivita, čímž by se mohla zakrýt ta srdeční. EKG vyšetření je bezbolestné a nijak pacienta nezatěžuje, trochu studit ho může akorát nanesení vodivého gelu.

Modifikace EKG

Ambulantní monitorování EKG podle Holtera

U tohoto vyšetření je přístroj připevněn kolem pasu pacienta na 24 či 48 hodin. Elektrody jsou umístěny na hrudníku a vyšetřovaná osoba může vykonávat všechny běžné činnosti i chodit do práce. Ambulantního monitorování EKG podle Ho se používá při podezření na poruchy rytmu srdce, které se vyskytují nárazově, a lze díky němu potvrdit či vyloučit souvislosti s dalšími obtížemi. Využívá se u pacientů s občasným bušením srdce či bolestí na hrudi. Vyšetřovaná osoba si během této doby navíc vede deník, do kterého zaznamenává čas nástupu případných obtíží, což lékař následně zkontroluje v elektrokardiogramu.

Intermitentní ambulantní monitorování EKG

Používá se u pacientů, u nichž se obtíže vyskytují méně často. Vyšetřovaná osoba pak má přístroj na sobě více dní a aktivuje jej ve chvíli, kdy se obtíže objeví.

Zátěžové EKG

Zátěžové EKG neboli bicyklová ergometrie snímá elektrickou srdeční aktivitu během zvýšené fyzické zátěže. V praxi to vypadá tak, že pacient šlape na rotopedu a zároveň mu je snímáno EKG.

Jícnové EKG

Tato metoda nepatří mezi značně rozšířené, ale využívá se při nejasném záznamu z běžného EKG vyšetření. Zároveň slouží i jako léčebná metoda v případě poruchy rytmu srdce, neboť prostřednictvím elektrické stimulace je nastolen zdravý neboli fyziologický rytmus. Pacient je na lačno a lékaři mu zavedou nosem nebo ústy elektrodu do jícnu. Právě v tomto místě je elektroda umístněna v blízkosti levé síně, čímž získají doktoři přesnější výsledky.

Výsledek

Záznam z vyšetření EKG je ihned k dispozici a následuje jeho interpretace lékařem. Pomocí EKG lze odhalit nesprávný srdeční rytmus či frekvenci, zvětšené srdce i to, že má srdce nedostatek kyslíku. Ne vždy však EKG odhalí všechny poruchy srdce, problematické to je zejména při občasných poruchách srdečního rytmu či nedostatečném srdečním výkonu při zvýšené fyzické zátěži. Má-li ošetřující lékař podezření na tyto poruchy, je třeba, aby pacient absolvoval i další testy a vyšetření.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

2
1Zita19. 11. 2017 22:51:56
Ahoj
0
2Aleš23. 4. 2022 14:05:56
WOW! Vše je tak krásné a pohotové!

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události