Hysteroskopie

Endoskopické vyšetření dělohy, vyšetření děložní dutiny, uteroskopie

Hysteroskopii lze definovat jako moderní metodu vyšetření, při níž může lékař prohlédnout děložní hrdlo i dutinu pomocí optického přístroje, tzv. hysteroskopu. Tato metoda je zároveň také léčebná, neboť při hysteroskopii lze provádět i operace menšího rozsahu v děložní dutině, jako je například eliminace polypů, podslizničních myomů či přepážek. Prostřednictvím hysteroskopie lze rovněž odebrat vzorek sliznice dělohy (endometria). Hysteroskopie je ambulantní vyšetřovací metoda, která je prováděna na operačním sále a za celkového znecitlivění.

Kapitoly

Hysteroskop

Tento speciální endoskopický nástroj tvoří tenká kovová trubice široká jen několik milimetrů, na jejímž konci nalezeme kameru a studený zdroj světla. Díky kameře a přenosu obrazu může lékař sledovat dutinu dělohy na obrazovce. K hysteroskopu lze připojit i další nástroje, které slouží například pro biopsii neboli odběr histologického vzorku či k zákrokům, jako je odstranění myomu, polypu nebo rozrušení srůstů.

Kdy je hysteroskopie vhodná

Gynekolog doporučí hysteroskopii ženám, u nichž se opakovaně a nepravidelně objevuje krvácení z děložní dutiny bez zjevné příčiny a u nichž byla doporučená léčba neúspěšná. Hysteroskopii lze doporučit i při infertilitě a sterilitě či pro lokalizaci nitroděložního tělíska. Vyšetření může prokázat i děložní patologii, jako je vrozená vývojová voda, submukózní myom či endometriální polyp. Hysteroskopie slouží i ke kontrole předcházejících operací či k odebrání vzorku pro bioptický a mikrobiologický rozbor.

Před hysteroskopií

Termín vyšetření je vždy naplánován předem. Při objednávání sdělí lékař pacientce všechny informace o průběhu, rozsahu i následné léčbě. Hysteroskopie je prováděna v celkové narkóze, a proto musí každá pacientka ještě absolvovat předoperační vyšetření u praktického lékaře, které zahrnuje rozbor krve a moči i vyšetření celkového zdravotního stavu. Veškeré informace o stavy pacientky jsou pak uvedeny ve zprávě, již pacientka odevzdá při nástupu do nemocnice. Součástí zprávy jsou informace o prodělaných chorobách i úrazech, pravidelně užívané léky i alergie pacientky. Ve zprávě praktický lékař rovněž posuzuje případná rizika z celkové anestezie.

Pacientky nastupují do nemocnice ráno či den před plánovaným vyšetřením. Pacientka musí být na lačno a od půlnoci se pak vyvarují pití i kouření. Užití léků konzultujte vždy s lékařem, případně je zapijte jen troškou vody. Do nemocnice si pacientka nezapomene vzít přezůvky, doklady a hygienické potřeby. Před hysteroskopií si pacientka odloží šperky, odlíčí se a odlakuje si nehty. Pokud nosí kontaktní čočky či zubní náhradu, před zákrokem si je vyjme.

Průběh

Vyšetření je prováděno na operačním sále za sterilních podmínek, aplikováno je celkové znecitlivění. Hysteroskopie zabere od 15 minut do půlhodiny, vždy v závislosti na rozsahu vyšetření. Pacientka leží na zádech a zaujme pozici jako při gynekologickém vyšetření. Nejprve jsou dezinfikovány zevní pohlavní orgány a pochva, následně zavede ženský doktor zrcadla. Pomocí nich je zafixován děložní čípek, a lékař ho tak může prohlédnout a provést dilataci. Ještě před zavedením hysteroskopu je pochva napuštěna roztokem, který způsobí oddálení děložních stěn od sebe, čímž vznikne větší prostor pro snadnější manipulaci s hysteroskopem. Po zavedení hysteroskopu prohlíží gynekolog děložní dutinu, může odebrat vzorky pro další rozbor, odstranit polypy, myomy i sliznici dutiny či rozrušit srůsty. Součástí hysteroskopu je i záznamové zařízení, takže lékař může v případě nejasností podezřelé místo vyfotit nebo natočit.

Hysteroskopie slouží jak k diagnostice, tak k léčebným účelům. Na konci zákroku je hysteroskop vyndán z těla pacientky, která následně odpočívá na lůžku pod dohledem zdravotnického personálu.

Po hysteroskopii

Pro vstřebání použitých anestetik je nutný odpočinek a klid. Zdravotnický personál po celou dobu monitoruje stav pacientky a případně sleduje i intenzitu krvácení z rodidel. Alespoň dvě hodiny po hysteroskopii se musí pacientka vyvarovat jídla i pití. Pokud trpí bolestmi, lékaři jí podají léky tlumící bolest.Neobjeví-li se žádné komplikace, je pacientka ještě týž večer nebo v průběhu následujícího dne propuštěna do domácího léčení.Za jeden až dva týdny od hysteroskopie by měla následovat kontrola. Objeví-li se ale jakékoliv problémy, neměla by pacientka s návštěvou doktora otálet.Prvních pár dnů po hysteroskopii doporučujeme pacientkám klidový režim, po několika dnech je možné již vykonávat běžné denní aktivity, vždy však s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Výsledek

Výsledek hysteroskopie je dostupný prakticky okamžitě, neboť již při samotném vyšetření probíhá diagnostika onemocnění a případně i samotný léčebný zákrok. Výsledek rozboru tkání, které byly při hysteroskopii odebrány, má lékař k dispozici za týden. V některých případech může být tento zákrok součástí celého souboru vyšetření. Získání komplexních výsledků a doporučení léčebného postupu pak trvá o něco déle.

Alternativy hysteroskopie

Děložní dutinu je možné vyšetřit i pomocí magnetické rezonance, CT, rentgenu či ultrazvukového vaginálního vyšetření. Je však třeba si uvědomit, že pouze prostřednictvím hysteroskopie lze ihned provádět léčebné úkony, a proto nepředstavují ostatní vyšetření plnohodnotnou náhradu hysteroskopie.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události