Neurologické vyšetření

Neurologické vyšetření představuje komplex metod sloužících k odhalení neurologické choroby. Následný léčebný postup je zcela závislý na diagnóze, k jejímu stanovení však lékař potřebuje znát osobní, sociální a rodinné zázemí pacienta. Samozřejmostí vyšetření je také popis pacientových symptomů a důvod jeho návštěvy. Na základě těchto všech informací pak lékař sestaví anamnézu a přistoupí k neurologickému vyšetření.

Kapitoly

Na jakém principu neurologické vyšetření funguje

Na začátku vyšetření je sestavena anamnéza, což je soubor důležitých informací, které lékaři pomohou ke stanovené diagnózy. Proto se pacienta obvykle ptá na důvod návštěvy, na v minulosti prodělané nemoci, choroby vyskytující se v jeho rodině a zajímá ho rovněž pacientovo zaměstnání. Ačkoliv pacientům mnohdy připadají některé otázky zbytečné či moc osobní, lékař musí detailně znát všechny souvislosti a jeho otázky jsou rozhodně oprávněné. Spolupracujte proto s lékařem a snažte se odpovědět na jeho dotazy co možná nejpřesněji, urychlíte tím odhalení vaší nemoci a následně také léčbu. Poté se přistoupí k samotnému vyšetření, jehož výsledky lékař porovnává s normálním stavem u zdravé osoby. Kromě svého zraku použije doktor k neurologickému vyšetření také jednoduché testy, neurologické kladívko i štětičku a cílem je zkontrolovat nervové funkce pacienta. Na základě výsledků pak lékař doporučí pacientovi další vyšetření.

Kdy je neurologické vyšetření vhodné

Vyšetření nového pacienta na neurologickém oddělení či v neurologické ambulanci může připomínat jakousi vstupní prohlídku, ale je také nezbytnou součástí lékařských vizit v nemocnici. Neurologické vyšetření je doporučováno pacientům, u nichž se nějakým způsobem akutně projevila změna zdravotního stavu. Toto vyšetření absolvují pacienti také na základě doporučení praktického lékaře či dalších doktorů.

Je nutné se neurologického vyšetření obávat?

Toto vyšetření je bezbolestné, a proto nejsou žádné důvody k obavám. Obvykle je neurologické vyšetření pro pacienta zajímavé, neboť může například sledovat reakce svých končetin na jemný úder neurologického kladívka.

Před neurologickým vyšetřením

Na toto vyšetření se není nutné nijak připravovat, ale v některých případech vám může lékař doporučit vysazení pravidelně užívaných léků. Neurologické vyšetření většinou zabere od čtvrthodinky do 25 minut.

Průběh

Nejprve je na základě pacientových odpovědí sestavena anamnéza. Pak si vyšetřovaná osoba odloží a zdravotnický personál jí změří krevní tlak i puls. Začátkem vyšetření by vždy mělo být posouzení stavu vědomí, což lékař hodnotí již v průběhu rozhovoru. Poté následuje vyšetření 12 hlavových nervů, které odstupují z prodloužené míchy. Každý hlavový nerv lékař zkontroluje pomocí jednoduchého testu, součástí vyšetření bývá například sledování pohybujícího se prstu lékaře očima. Lékař také do každého oka zasvítí baterkou a zkoumá citlivost jednotlivých obličejových oblastí prostřednictvím štětičky. Tu použije i pro vyšetření dávivého reflexu, a to tak, že se po pacientově polknutí a otevření úst štětičkou dotkne měkkého patra. Během vyšetření hlavových nervů je například nutné také vypláznout jazyk. Pacient vždy dodržuje pokyny lékaře a odpovídá na jeho otázky týkající se kvality sluchu. Po neurologickém vyšetření hlavových nervů následuje krk, kde lékař sluchem zhodnotí cévy a zkontroluje také svaly i pohyblivost. Pak lékař přistoupí k vyšetření končetin, na nichž prostřednictvím testů zkoumá svalovou sílu. Reflexy jsou vyšetřovány s pomocí neurologického kladívka, kterým je klepáno na konkrétní místa, a lékař pak hodnotí reakci svalů u mimovolních pohybů. Pomocí štětičky následně lékař kontroluje i citlivost končetin. Součástí neurologického vyšetřen je také zhodnocení chůze pacienta. A samozřejmě lékař nezapomene ani na oblíbenou zkoušku taxe, při níž má pacient za úkol dotknout se ukazováčkem svého nosu.

Výsledek

Výsledek neurologického vyšetření se pacient dozví okamžitě. Následně mu lékař sdělí i další postup.

Alternativy neurologického vyšetření

Toto vyšetření nelze nahradit, a protože pacienta nijak nezatěžuje, není k tomu ani důvod.

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.

0
1Růžena18. 5. 2020 6:49:59
MNOFs rez kořenovým irit zánikovým sy S1 vpravo postidiskktomicky syS1dx co to znamená česky.Prosím odeslat odpověd´na email: krapkova.ruzena@seznam.cz
děkuji
S pozdravem Křápková Růžena

Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události