Bronchoalveolární laváž

BAL

Bronchoalveolární laváž (BAL) je významnou doprovodnou metodou bronchoskopie užívanou v diagnostice a je možné ji přeložit jako „výplach průdušek a plicních sklípků“.

Kapitoly

Průběh vyšetření

Endoskopické vyšetření dolních dýchacích cest nazývané bronchoskopie probíhá tak, že lékař vsune přes průdušnici do průdušek bronchoskop. Bronchoskop je hadicovitý přístroj, který má na konci kameru, ta umožňuje zobrazení dýchacích cest zevnitř a zároveň je možné pomocí speciálních nástrojů odebrat drobné vzorky.

Výše zmiňovaná bronchoalveolární laváž pak probíhá tak, že se do dané omezené oblasti plic vypustí a následně odsaje tekutina, která je po té odeslána k dalším vyšetřením.

Před samotným bronchoskopickým vyšetřením jsou pacientovi podávány léky proti kašli a pacient by neměl 6h kouřit a měl by být nalačno. Vyšetření je provázeno drážděním dýchacích cest a vyvolávání kašle, jde proto o poměrně nepříjemné vyšetření. Stejně tak bronchoalveolární laváž je poměrně nepříjemná, jelikož tekutina v části plic dráždí pacienta ke kašli, samozřejmě aniž by ho dusila.

Výsledek

Tekutina, která je získána z dýchacích cest bronchoalveolární laváží je následně odesílána na vyšetření, které může určit přítomnost zdroje zápalu plic (mikrobiologické vyšetření) nebo při podezření na rakovinu plic přítomnost nádorových buněk (cytologické vyšetření).

Přesto, že přípravě informací v našich článcích věnujeme maximální pozornost, všechny zde uvedené informace je nutno považovat za informativní. Při silných potížích, nápadných tělesných změnách nebo před užitím léků se bezpodmínečně ptejte svého lékaře nebo lékárníka. Především těhotné ženy a chronicky nemocní si musí před užitím každého léku vyžádat poučení o jeho vhodnosti a bezpečnosti.


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události