E 337 - Vinan sodno-draselný


Sůl kyseliny vinné(E 334), podporuje působení antioxidantů, pravuje kyselost a používá se i při výrobě sýrů a margarínů, zabraňuje nežádoucím reakcím kovů a je považována za bezpečnou.

Typ látky
Stabilizátor, sekvestrant
Bezpečné/Škodlivé
Živočišné
Nevhodné pro děti
Alergení
Zakázáno
Akceptovatelná denní dávka (mg/kg váhy jedince)
30
Skóre
2

Nejsou známy negativní účinky.

Sdílení


Doporučujeme


brožura: nádor prsu


Komentujte, hodnoťte, ptejte se!
Přihlašte se pomocí

nebo zadejte své jméno