ALT (alaninaminotransferáza)

Klinická biochemie - Sérum - Enzymy

Parametr
ALT (alaninaminotransferáza)
Referenční rozmezí
0 - 1 rok do 1
1 - 15 let do 0,8
nad 15 let muži do 0,8
nad 15 let ženy do 0,55
Jednotka
µkat/l
Interpretace snížení
Interpretace zvýšení
hlavní zdroj je hepatocytární cytosol a mitochondrie
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události