Amikacin (Amikin)

Toxikologie - Antibiotika

Parametr
Amikacin (Amikin)
Referenční rozmezí
Terapeutická rozmezí 15 - 25
Kritické hodnoty nad 35

Poločas 2 - 3 hodiny
Vhodný čas k odběru 15 hodin po podání
Jednotka
µg/ml
Interpretace snížení
Interpretace zvýšení
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události