Faktor VIII (Antihemofilický faktor)

Klinická hematologie - Hemokoagulace

Parametr
Faktor VIII (Antihemofilický faktor)
Referenční rozmezí
100
Jednotka
µg/l
Interpretace snížení
deficience
Interpretace zvýšení
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události