LDH (laktátdehydrogenáza)

Klinická biochemie - Sérum - Enzymy

Parametr
LDH (laktátdehydrogenáza)
Referenční rozmezí

0 - 2 měsíce do 21
2 měsíce - 1 rok do 11,8
1 - 15 let do 8,4
nad 15 let do 7,5

Jednotka

µkat/l

Interpretace snížení

zvýšená aerobní trénovanost

Interpretace zvýšení

hemolýza, infarkt myokardu, malignity, jaterní afekce

Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události