pH

Klinická biochemie - Acidobáze - Astrup arteriální

Parametr
pH
Referenční rozmezí
0 - 1 měsíx 7,22 - 7,44
1 měsíc - 1 rok 7,32 - 7,43
1 rok 7,36 - 7,44
Jednotka
Interpretace snížení
stavy s převahou acidifikačních dějů (diabetické kóma a otravy až 6,7)
Interpretace zvýšení
stavy s převahou alkalizačních dějů (hyperventilace, zvracení, nad 7,55 velmi závažný stav)
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události