HBD (LDH1 + LDH2) hydroxybutyrátdehydrogenáza

Klinická biochemie - Sérum - Enzymy

Parametr
HBD (LDH1 + LDH2) hydroxybutyrátdehydrogenáza
Referenční rozmezí
1 - 10 dnů do 8,7
10 dnů - 1 rok do 6
1 - 15 let do 4,3
nad 15 let do 3
Jednotka
µkat/l
Interpretace snížení
Interpretace zvýšení
infarkt myokardu - specifický izoenzym LDH
Odběr novinek

Poradny

Kalkulačky

Poslední události